Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφωνό μο 0ου. g
Ε0ογuνoτ όμως μέχρ θονότου pο
οεxφρoζε/
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
(1)1 ελεύθερο/
την όnοφ/
|00υ"
Οχτωβρίου
Αριθ. φύλλου 5872
Τιμή φύλ.:0,50c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας
αΠράσινο φως
στη σήραγγα Κλεισούρας
Σελίδα 7
Πρωτότυπο λειτουργικό σύστημα
ανίχνευσης απειλν
σε έξυπνα δίκτυα
Ετανυπολογισμός
Du ανaπτiχoηκ αno το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανιν
και Μχoνυν HV 1ου narenιστημίυ Δπνής Μοκεδονος
στη διάθεση ης ΔΕΗ
Σελίδα 11
για 4,3 εκαι. συντάξεις
REGIO-ΜΟ
HICH-LEVEL
POLITICAL
FORUM
Διαπεριφερακή Μάθηση προς !
την Αεφόρο ίνητικότητα στην
Ευρπη Ηέμπειρίa REGIO-MOB 00
Έχει " κλειδσει"
ΕAΡΑE
η απόφαση τou υnολογισμού
όλων, ανεξαιρέτωs,
Κοζάνη:
Εκδήλωση διάδοσης οποτελεσμάτων
του έργου "Διαπεριφερειακή Μάθηση
προς την Αειφόρο Κινητικότητα
στην Ευρπη: Η εμπειρία REGIO-MOB>
των κύριων αλλά και
των επικουρικν συντάξεων
Σελίδα 12
Τρίτη 22 Οκτωβρίου
Ναυτικός Ομιλος Κοζάνης
"0 Αλιάκμωνν
Τρια Χρυσά και 2 Χάλκινα μετάλλια
στους διασυλλογικούς αγνες
κωπηλασίαςστη λίμνη Πεθελινού
(Σερρν)
Ημέρα καριέρας
στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακε
δονίας
την Τετάρτη
23 Οκτωβρίου
Σελίδα 17,
ΤοχσΟ αΠοΨΕΙΣ
Ανίκανοι, φανατικοί
αλλά και " λαμόγια". . .
Σελίδα 24
Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικν και Μη.
χανικν ΗΥ την Τετάρτη,
23 Οκτωβρίου 2019, στις
15.00 διοργαννει συνάντηση τελειόφοιτων
και αποφοίτων του τμή
ματος , με στελέχη της
εταιρίας Deloite με στόχο
την άμεση διασύνδεση
των φοιτητν και απoφo
των του με την αγορά ερ
γασίας . .
Εάν τα πράγματα εoχαν πaeι διαφορετικά στο τέλος του
12014, το ελληνικό ΑΕΠ αυτήν τη στηγμή θα ήταν 20-25% υψη.
λότερα , an' ό,τι είναι τρα, ανέφερε πρν λίγες μέρες ο|
|Τόμας Βίζερ rρην πρόεδρος του Εuroioing Group και της
| Eπτροτής οικονομικν και χρηματοοικονομικν υποθέσεων
| της Ευρωηαίκής Ενωσης .
Τούτο σημαίνει mως αν τρα το ΑΕΠ είναι περί τα 180 διο .
| ευρ, αν δεν είχε rροκύψει το ατύχημα" ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν περί
| τα 216-225 διο . ευρ . Κατά κεφαλήν τούτο σημαίνει nuς αν
| είμαστε περί τα 10 εκατ. "ψυχές σε καθέναν θα αναλογούσαν
| αντί για 18 χιλ . ευρ περί τις 21-22 χυ. ευρ.
Αν το φορολογικά έοοδα nou φτάνουν περίπου τα 55 διο.
| ευρ αντιπφοσωπεύοu το 30,5% του ΑΕΠ των 190 διο . ευp,!
Ιμε ΑΕΠ 225 διο . ευρ θα αντιπροοπευαν το 24,4%,
ΝΟΚΟΖ
Σελίδα 6
συνέχεια στη σελίδα 4-