Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Ταρασκευή
ΡΩΙΝΗ
Οκτωβρίου
Αριθ.φύλλου 7367
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΟΑΝΟΣ
Lεστό" χρήμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΝΣΗ ΑΓΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΙΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δήλωση κυψελν
έτους 2019
Συνέχεια στην 5
για τους παριγωγούς
Κ50ΕURO
προγραμματίζεται
η εξόφληση
ΑΑΔΕ:
Συνέχεια στην 10
e-σύνδεση
με το μπτρο | Ψηνεται" νέα παράταση για
των δήμων | τακτοποίηση αυθαιρέτων
Συνέχεια στην 17
Συνέχεια στην 1
συNB9
ΚΤΕΟ rEAΝ
Eniσημos Συνεργάτηs MΕEΑ ΜΑΡΚΕΤ
Σύντομα κοντά σαs!
ΓΡΕΒΕΝΑ
3nς Οκτωβρίου 151
5οχλμ. Τρεβενν - Μυρσίνας
Τηλ:2462029200
E-mail [email protected]
50ΕΨΟ
50 FURO