Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΧΕΛΙΑ ΒΕΛΤΙΟΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Από Γενάρη οι Πρτες εγκρίσει
δηλνουν οι περιφέρειεs
Πιεσμένες κατά 10% οι τιμές
σε Πελοπόννησο και Χανιά
Κυβέρνηση
100 ημέρεςs
ανάπτυξns
ή 100 ημέρες
Παραπλάνησn .
Υπερδέσμευση 350 εκατομμυρίων
ζητούν Μακεδονία και θεσσαλία
Στον διάλογο με την Κομισιόν και η Ελλάδα
για τα μέτρα αποσυμφόρησns tns αγοράs
,ΣΕΑ. 3 , 10
ΣΕΛ. 31
ΕEA. 55
Υπαιθρος
Τον κδωνα του κινδύνου για την ανάγκη
αλλαγής Ππλεύσηs τns ΕυρΠns Πρos τη
βισιμη ανάπτυξη κρούει η Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ ΣΕΛ. 45
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
www.ypaithros.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 40 | ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 207 | [email protected]]ISSN: 2459-3206 | Τιμή : ε2
ΚΛΕΙΔΩΣΕ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ 70% ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ
Ποιοι μένουν εκτός Πληρωμήs
<ΥΧ >
Πανστρατιά κτηνοτρόφων
στον Τύρναβο για τιμές
και συμβόλαια
Συνεχίζονται οι κόντρεs για την
Προεδρία τηs Διεπαγγελματικής
Την ίδια στιγμή, καναδικά τρικ βάζουν
εμπόδια στιs εισαγωγές τυριν
ΣΕΛ. 1 1, 39
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
Αγγιξαν τα 70 λεπτά
Πρτες συμφωνίες
σε Πιερία και Λάρισα
ΣΕΛ. 33
ΑΙΣΤΑ Φ0ΤΖΙΑ
Μέσα σε έναν μήνα το σκληρό
έβαλε 20 ευρ στον τόνο
ΣΕΛ. 35
ΒΑΜΒΑΚΙ
Τεστάρει τα 65 σεντs το
Χρηματιστήριο τns N. Υόρκηs
Η προσέγγιση ΗΠΑ-Κίνas δίνει ΠόντουS
ΣΕΛ. 35
ΣΕΛ. 4
Η ΚΑΠ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
9αinsα
Μετά την εκδήλωση τns Ένωσηs Μεσσηνίαs και του ΣΑΣΟΕΕ στην Καλαμάτα,
έρχεται το 60 Πανελλήνιο Συνέδριο τns GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ την Παρασκευή
25 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρ0s Νιάρχ0s.
ΤΟ GAIASΕNSE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Αλλάζει ταχύτητα η δυναμική
τns κυπριακής Πατάταs
ΣΕΛ. 27-30, 50-51
ΣΕΛ. 3
9 772459320107
ειαας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα