Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρΡΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12371
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τημεναλύτερη μείωση απόδοσης στην Ευρπη σημεινουν οι ελληνικοί ίτλοι
Ρεκόρ Ευρπης η Ελλάδα στα ομόλογα
Δημοσιονομικό κενό το 2020
προβλέπει το ΔΝΤ
Brexit:
Συμφωνία, ο λόγος
στο βρετανικό
κοινοβούλιο
Κάτω από το στόχο που έχει συμφωνηθα με τους δανα
στές για πλιόνασμα 3.5% του ΑΕΠ προβλίπα το ΔΝΤ oη
θα υποχωρήσει Το πρωτογενές πλεόνοσμα του προϋπο
λογισμού το 2020, παρότιη κυβέρνηση ετιμά ότι θα ανέλ.
θαι σε 3,6%.
Υπολογίζα όπ η Ελλάδα θα παράγα πρωτογενές πλε
όνασμα: 3.3% Του ΑΕΠ γα το 2019, 2,6% του ΑΕΠ για το
2020, 2,5% του ΑΕΠ για το 2021, 2,5% Του ΑΕΠ για το 2022 ,
2.3% του ΑΕn για το 2023, 2% Του ΑΕn για το 2024
Το ΔΝΤ διαβλίπα ότι μέσα στην επόμενη πενταετία το
χρέος της γενικής κυβέρνησης θα έχι μεωθεί κατά 22,5%
Του ΑΕΠ.
/ τανία και Ε.Ε. έχουν
συμφωνία για το Brexit.
Έπειτα από αγωνία πολ.
λν ημερν, κυριολεκτικά στο
παρά ένα της συνόδου κοουφής ,
ο Μπόρις Τόνσον και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκεο αποκάλυψαν
ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν
Γη μεγαλύτερη μείωση απόδοσης στην Ευρπη σημει νουν φέτος τα ελληνικά ομόλογα , όπως τονίζει σε ανάλυσή της η Alpha Bank, επισημαίνοντας ότι η οικονομία περνά σε
Μείωση της προκαταβολής
φόρου των επιχειρήσεων 5%
στο πολυπόθητο deal.
Ο πρόεδρος της Ενρωπαϊκής
Επιτροπής τη χαρακτήρισε -δ.
καιη και ισορροπημένη συμφ νίαν τόσο για τη Βρετανία όσο
και για την Ευρωπαϊκή 'Ένω.
ση . Ο Βρετανός πρωθυπουργός
την ονόμασε μεγάλη νέα συμqωνίαν και κάλεσε το βρετανικό
κοινοβούλιο να κάνει το καθήκον
του στην έκτακτη συνεδρίαση
του Σαββάτου .
Τo DUP , το μιχρό ενωτικό κόμ .
μα της Βόρειας Ιρλανδίας , από
το οποίο εξαρτάται το μέλλον
της συμφωνίας δεν έχει πει την
τελευταία του χουβέντα.
φάση ανάκαμψης , εν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια
σημαντική επιτάχυνση των αναπτυξιακν ρυθμν η γρήγο ρη επάνοδος της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χρας στην
Μeίωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου που βεβα
θηκε φέτος στις επιχερήσεις , προβλίπα το προσχέ .
διο του Προύπολογισμού το οποίο η κυβέρνηση απέστε
λεστις Βρυξυλες . Το προσχίδιο περιλαμβάνει , εκτός Των
άλλων , τη μείωση της προκαταβολής κατά το ποσοστό
συτό, μέτρο το οποίο προβλίπεται ότι θα έχα συνολικό
κόστος 138 εικατ. στον φετνό Προύπολογισμό . Πρόκεται
για σημαντική ελάφρυνση για nς επιχαρήσεις . Σύμφωνα
με Τις πληροφορίες , η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε νέα εκκαθόριση του φόρου σοδή ,
ματος νομικν προσπων έως Το τέλος Νοεμβρίου , προ
καιμένου η έκπτωση 5% στη προκαταβολή φόρου να φανεί
στην τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος που θα πλη
ρωθεί στο τλος Δεκεμβρίου.
επενδυτική βαθμίδα .
Το 2019 καταγράφεται μια μείωση-ρεκόρ , για τα δεδομένα της
ευρωζνης, στην απόδοση των ελληνικν 10ετν ομολόγων,
η οποία αντανακλά την αντίληψη των επενδυτν για περιορι
σμό του κινδύνου .
Όπως τονίζουν οι αναλυτές της τράπεζας, αυτή την περίοδο η
ελληνική οικονομία διανύει μια φάση βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος και αυξημένων προσδοκιν , σε ένα λιγότερο ευ νοϊκό διεθνές περιβάλλον, που έχει επηρεασθεί από την αβεβαιότητα για το Brexit, Tις αυξημένες εντάσεις στο διεθνές εμπόριο
και την επιβράδυνση στην ευρωζνη.
TE: 3.9 δισ, το πρωτογενές
ταμειακό πλεόνασμα στο 9μηνο
Αναδρομικά δημοτικά τέλη
για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
Πρόστιμα 61.274.5 ευρ
από τον ΕΦΕΤ
ν περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβοίου 2019 , το
ταμειακό αποτέλεσμα της κεντριχής διοίχησης
παρουσίασε έλλειμμα 1,243 δισ. ευρ , έναντι ελλείμματος 1,601 διο . ευρ την αντίστοιχη περίοδο του
2018 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά . αλλαγή του μβαδού στους δήμους σύμφωνα με την . Κα .
ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κεντριχής δι .
ΟΕ.ΕΤ, αναχονύνει ότι , στη 15η Συνεδοίαση του
Δ.Σ. της 11ης Οκτωβρίου 2019 , με ισάριθμες Αποφάσεις του Διοιχητιχού Συμβουλίου , επιχυρνει την επ
βολή προστίμων σε 4 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού
ύφους 40.150,00 ευρ Επίσης , απορρίπτει 10 περιπτ
σεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και
προχωρεί στην επιβεβαίωση της επιβολής τους , συνολι.
κού ύψους 21.124,50 ευo .
ναδρομικά τέλη και ΤAΙ γα πέντε έτη θα κληθούν να
Ααταβάλουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που νομι
μοποίησαν αυθαίρετα, ημπαίθοους και δεν δήλωσαν την
θημερινήΣτο προσχδιο του προύπολομομού προβλέ
πεται αυξηση εσύδων ΟΤΑ κατά 145 εκατ . λόγο διασταν.
ρσεων των τιμ για τον ορθό υπολογισμό των τελν .
δος .
οίχησης διαμορφoθηκε στα 3,9 δισ.ευρ από 2,45 διο.
ευρ στο οκτάμηνο .