Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγαπd
τον τό1ο του
Πρπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
bαήηκ- Ειδάτης Δatinής ΒΣ ΕΡΒΑΕις 5-40Φύλοα 1572 η 080 ευμό honn 13 Οnυβν 219
ΠΛΗΜΑ ΓΑ ΤΟΥΣ ΕΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΟΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΡΟΠΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΠΩΝ
ΗΕΠΒΛΗΕΑΕΤΑΝΙΑΜΤΕΝΙΑ
|ΕΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥE ΕΡΝΗΣΗΣ|
ΠΑ ΜΕΙΩΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΩΣΕΩΝ
λήγμα
η εpολή δασμν 25% τα τυpκν , γιαούρτι,
βούτυρο , άα uλaκroΗ Ελάδα εppaνζε - κομκά ΤΡooντα
χυμούς , pοδάκινα και
κονοέpβες ροδάκινου .
| Τους Εληνες
"αραγωγούς
1 και τη βιομη .
χανία , σε καίpοo εξαγω
από Τς HΠA ,
ται στον κατάλογο
δοομν που ξεκήηooν
γικά πpοϊόντα όπως το να επιβάλονται από πορτοκάλια , λμόνια κα
pοδάκνο και η φέτα, α. eς 18 Oτωβpίου , σε χοpν .
ναμένεται να εmpρει Τυpά και υποκατόστα
υνεχε στη σεν
Αποδείξαμε ότι μπορούμε
Να νικήσουμε το λαϊκισμό
Δήλωσε ο Κ. Mητσοτάκης προερκόμετος στη σύτοδο του ΕΛΚ
ta on φopά ou oμα ως νοeκ ρυpςΑ
moo wαλ 0μpoυεναν κD nα οuinw
ημος novuox μονη νa τ Anopoα συν Εuράrη nς ε.
mgεva εξαοuε w όpo 0m φo Αυ ao w
hmo poύ, oΜipo Μoτνς ηpοσpμνος
σησύοδου EAK σς Πρneς
υνέχ στη σ Ο
Η Διοικητική Ένταξη των Δομν στον Δήμο έγινε
Η αληγή των συμβάσεων από ορισμένου σε 0ορίστου χρόνου
Είναι τρα το zητούμενο
Είστε Πιο Παλιό,
από το παλιό
Στον ipα είνα ano την Τρίτη το
βράδυ η πλατpόρμα νriza για την κα
μιάνα εγγρpής νέων μελν του ΣΥ.
Eπκpoτσομε πρrv
δέκα ημέρες την amό .
φοση του Δημόρχου
Πρέβeζος N. ropyo
κου να μετopέpει Δο
μές της
ioδκοί Σm0not
ΚΑΑΠ) στον κντρικό
κορμό του Δήμου . Επρόκεtο για ένα nολυττές αίτημα noυ βρέσκονταν οεεκpεpότ .
τα και με oόpooη του
Δημάρχου υλοπoήθη .
ΕΑ ΚΕ-ΙΑ 10
PIΖΑ με την epημερδα Αυγή να υτo.
στηρίζει ότι τις mpotς 12 ρες έναν
4.000 εγγρupές. .
pνχευαστη σελwr τη σε