Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρτής- Νικάoος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήρια- Εκδδτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974" Αp φύλλου 6830-11.974
Γιργος Μαυρίδης: Αφερωμένος στη μελέτη και
προβολή της παραδοσι ακής μουσικής της Δράμας
Σχολική
προσαρμογή
Φ. Δημίου: Στην επένδυση που κάνει
| μια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας
Η μουσική λαϊκή παράδοση είναι
ένα πανάρχαιο ποτάμι ... που όποιος
προσπαθήσει να του αλλάξει πορεία
ενδέχεται να πνιγεί από τον εγωισμό του
σε υπηρεσίες Coaching, κάνει
και ΔΕΠΥ
απόσβεση μέχρι και 900%
Η κα. Φωτεινή Δημίου,
μιλάει στον n.Τ..
Αρθρο της κ. Πανωρίου Δήμητρας
Ειδυκής Παιδαγωγού, Επιστημονικής Διευθύνφια
Όyslexda Centes - Pov als Method"4pάμα)
Bελ. Βη
συλ. 5η
σελ. 5η
Ο Σύλλογος Καρκινοπαθν
κοντά στις Δραμινές στην μάχη
Από την ΑΜKΕ Οψόμεθα εις Φιλίππους
Με τη συμμετοχή
110 ποδηλατν η διεξαγωγή
του φετινού Brevet Φιλίππων | της ενημέρωσης για την πρόληψη
Το Σάββατο η μεγάλη διοργάνωση σε επτά δήμους
: Ευγ Σαραφίδου: <πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη,
γιατί αν προλάβουμε τον καρκίνο σίγουρα θα τον νικήσουμε ."
ΙΛεωνμιή
| συμμετοχή
τουλάχιστον 110 ποδηλα
τν απ' όλη τηχρα
και το εξωτερικό , θα
πραγματαποηθεί το
ερχόμενο Σάββατο
το 30 Βrevet Φιλίππων, σε μα στορική
ποδηλατική διαδρο μή 210 μ nou διατρέχει επτά δήμους
σε τρεις νομούς του
Πάρκου Φλίπτων .
Πρόκειται για το
30 Brevet Φίππων
- Brovot PHipp, που η Επιστημονική σημαντικν αρχαιολογικντόηων της πe
Ομάδα/ΑΜΚE -Οψόμεθα ες Φιλίπποuς . ριοής: των Φλίππων (ο αρχαιολογκός
διοργαννει για τρίτη συνεχή χρονιά με χρος των αποίων έχει ήη χαρακτηριστεί
την άμεση συνεργασία του Ποδηλατικού Παγκόσμιο Mημείο Πολmστικής nρο
Συλόγου Καβάλας-Κλοτρον , του Πo - νομάς της UNESCO) και της Αμφίπολης,
δηλατικού Ομίλου Δράμας , της Πρωτο - δοσχοντας κατά σερά τους δήμους Καβουλίας Πεν Ποδηλατν Δράμας και τη βάλας, Δοξάτου , Δράμας , Προοοτοάνης ,
συνεργασία του δήμου Δράμας Καβάλας Νας Ζήνης, Αμpίπαλης και Παγγαίου (σε
Παγγαίου, Δοξάτου , Προσοτοάνης και Αμ- συνολικά 20 ουισμούς ) , με αφετηρία τον
φίτολης,
Το 30 Breet Φιλίππων , διοργαννεται ματσμό την Πλατία Πελεκανίδη των Κρηκαι πόλι στην επέτειο της ιστορικής Μδων.
Μάχης των ΦΜππων (του 42 π.Χ. ) , που
έκρινε την τύχη της Δημοκρατίας στην περιλαμβάνει δράσεις ποδηλασίας , ιστοαρχαία Ρμη και την πορεία της Ρωμα ρυκν ξεναγήσεων , δράσεις για παιδιά και
κής Αυτοκρατορίας στη συνέχεια, καθ γονείς και πληθρα εκδηλσεων καθ 'όλη
στντας την περιοή των Φλίππων τη διάρκεια του διημέρου .
επίκεντρο κοσμογονικν εξελίξεων στον
αρχαίο κόσμο.
Της Σουζάνος θεοδωρίδου
Αη ενημέρωσης, πραγμα
τοποίησε χθες το πρωί στην
aτεία Ελευθερίας της Δρά .
μας, ο Σύλλογος Καρκινοπαθν της
περοής μας , στο πλαίσο των δρά .
σεων που υλαποεί γα την καταο λέμηση της ασθέναιας.
Πορόλληλα , στην εκδήλωση, συμμετείαν και τρας εθελοντές ιατροί
της πόλης δυο γνοικολόγα και
μια χειρουργός, προεμένου να αρέχουν δωρεάν συμβουλευτική και
παράλληλα ψηλάφηση μαστού . Οι
γιατροίπουσυμμετείκαν εθελοντικά
στη δράση, ήταν η χειρουργός κα.
Αναστασία Βατσίδου , ο γυναικολο γος κ . Χρήστος Κανπουλος κα η
γυνοκολόγος κα. Μκη Σαραλτου .
Εππλέον , τα μέλη του ΔΣ του
Συλλόγου , δένεμαν ενημερωτικά
φυλλάδια και ροζ κορδελάκα , για να δηλσουν m a- μου ζωής , την αστικατοίηση και την υσθέτηση του δυτμασία της πρόληψης , μέσω της οποίας σζονται ζωές
Ομήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρίνο
του μοστού είναι ο Οκτβρος , όπως ανέφερε σε δηλ νου πρέπa να όνουμε σημασία στην πρόληψη για τον
σεις της στονn.T> , η πρόεδρος του Συλογο , κα. Ευ - καρκίνοτου μαστού, γιατί όταν τον προλάβουμε σγουρa
γενία Σαραφίδου και έχει σκοπό να αυξήσει την
ευασθητοποίηση γύρω από τον κορκίνο του μαστού
ολά κυρίως να ενισχύσει τη σπουδαιότητα της πρόλη- του στάάο θα αθά ως και 9T% αλλά κα 100%, κα ο Σύ ψης και της έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.
Υπάρχουν περίτου 138εκατομμύρα νέες περπσεις νάλη σημοσία στην rpόληψη μέοω της εημέρωσης Η
και 458.000 θάνατο από καρίνο του μαστού κάθε πρόληψη , παρέχεται με τρία βήματα, εναι η αυτοεξ
χρόνο . Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πο συχνος καρκ KC δενπούπει να φοβούνται Θα πρέπει μια φορά τον
νος στις γυναίκες παγκοσμίως, τόσο στις ονετυγμένες γούονα κάνουε μαστογραφία . Υπάρχουν τρα πα αp
Στόχος, εναι η συμβολική σύνδεση των
1ΦΩΤΟ Π.Τ.
κού τρόπου ζωής.
Αυτό τον μήνα αλλά και κατά τη διάρκεα όλο του χρό αρχαιολογικό χρο των Φιλπτων και τερ
θα τον Μικήσουμε.
Όταν πραλάβουμε έναν καρκίνο μαστού στο αρχικό
Το φετινό πρόγραμμα της δοργάνωσης,
λογος πραγματοποεί αυτή τη δράση καθς δίνει με
ταση, η μαστογραφία και ο υπέρηχος . Γ' αυτό οι γυναί,
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περλαμ.
βάνει:
όσο και τς αναπτυσσόμενες
χρες, Στς χαμηλού και με - κετά εξελμένοι μέθοδα για να βρεθεί και να αντιμετω
σαίου ασοδήματος χρες η
συνότητα εμpάνισης αυξά .
νεται σταθερά τα τελευταία ταα θα έπpεπε να δείξει μεγαλύτερο ειδιαφέρον σε ότι
χρόνια κα αυτό οφελετα αφορά στις μεθόδους πρόληψης προκεμένου να συμστην αύξηση του προοδόκ βάλει στε να εξολεκφτεί η ασθένεια σε χαμηλά ποσ0σελ4η
πιστεί ο καρκίνος του μαστού
Μόλιστα , η κα. Σαραφίδου επεσήμαε ότι και η πολ
Ζητείται
pλεκτρολόγος
ή μηχανολόγος
μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ,
για συντήρηση ΗΜ
εξοπλισμού κτιρίου
στην Δράμα.
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
σελ 4η
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
τάνκα διπλα 6ας αξυπσ,
μοίρoτνσ τινοτο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πληροφορίες;
6908097154.
Αποστολή
βιογραφικν:
[email protected]
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
25210 5512206977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Dyslexia Centers
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηpή tήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
PAVLIDIS HETHOD
wwwdyslχiacenters.gr
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnaκoνσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. YnέpnxoΤiplex αγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
Κιν. 6932-347415
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ)
Νέα Δεtθυa
Γ. Παπανδρέου 34-2οs Οροφοs
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]
Η προσφορά τοχύει έως 31/10
Περικλέους Κάθδα 6, Δράμα
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα