Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
| Την κυριακή
Στον κεντρικό Ταυγετο
Ξύπνησαν μνήμες
ακιβωτό του Κόσμου>αλ| 0ι Αετοί της Καρίτσας>σελ 10 εξορμά ο ΕΟΣ Σπάρτης > σελ. 15
Η Σπάρτη ενίσχυσε την.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 18 ΟκτωΒρίου 2019 | Έτος 241 Αριθμός 5750 | Τμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax: 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Τ1 γίνεται
Από1 έως 3 Νοεμβρίου
ΠοuSpartan RateT
χρονιά στη Σπάρτη
με τα σκουπίδια
στον Δήμο Σπάρτης;
Η απάντηση
του αντιδημάρχου
Χρ . Κανακάκου
ΘΘΡΑΒAΨ
Ολοφάνερο είναι το Πρόβλημα
της anοκομιδής των αnoppιμμάτων τις τελευταίες εβδομά δες στους δρόμους του Δήμου
Σπάρτης Δεκόδες nολίτες
ογανακτισμένοι για την απαρά )SPA ΤΑΝ ΑΕΞ
δεκτη εικόνα, ζητούν από την
aSPIRTaΝ
pSP4Σ
ορμόδια υnnρεσία, όμεση λύση
στο ηρόΒλημα.
0αντιδήμαρχος Καθαριότητος
κ. Χρήστος Κανακάκος απευθύνει έκκληση στους Πολίτες
να δείξουν κατανόηση και εξηγεί τι ηραγματικά συμβαίνει.
Συγκεκριμένα , ανοφέρει τα
εξής Ενημερνουμε τους
Πολίτες του Δήμου μας ότι
λόγω τριήμερης στάσης εργασίας των εργαζόμενων στο
ΚΔΑΥΤρίπολης με το onoio συΑυξημένος ο αριθμός των συμμετοχν
Στο διάστημα από 1 έως 3 Nο εμβρίου 2019, η Σπόρτη υποδe χεται για τρίτη συνεχή χρονιά το
Spartan Race", τον μεγαλύτερο
αγνα με εμπόδια στον κόσμο .
Χιλιάδες α8λητές όλων των ηλκιν και των επιπέδων αναμέ νεται και φέτος να βρεθούν στη
λακωνική Πρωτεύουσα για να
λάβουν μέρος στους αγνες, να
δοκιμάσουν τα όριά τους και να εντυπωσιακός είναι και ο αριθζήσουν μια μοναδική εμπειρία .
Ηδη , οι συμμετέχοντες στο φε - λουθήσει διαδικτυακά τον
τινό Sparian Race" της Σηόρτης αγνα , καθς εκτιμάται ότι
npoέρχονται από τουλάκιστον 65 Πάνω aπό 4 εκατομμύρια άν χρες εν οισυνολικές συμμε- θρωποι σε όλον τον κόσμο θα.
τοχές αναμένεται να ξεπερόσουν Βρεθούν μπροστά στις οθόνες
τις 4.000. Μάλιστα , ο μεγαλύτε - τους
ρος σε ηλικία αθλητής είναι, ούτε
λίγο ούτε nολύ, 73 ετν! Ακρως Spartan 2019θα διεξαχθεί το
Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου
στη ΣΠάρτη, εν η υnoδοχή των
αθλητν και τελετή έναρξης των
αγνων θα ηραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 1/1.
Η διοργάνωση ηραγματοnοιεί
ται υπό την αιγίδα του Δήμου
Σπάρτης με την υnoστήριξη του
Πανεπιστημίου Πελοηoνήσου.
νεργαζόμαστε ίκαθς ενός
μός του κοινού nou θα nαρακο
εσωτερικού προβλήματος nou
είχαμε να αντιμετωηίσουμε με
τα καύσιμα των αnoρρμματοφόρων , nαpατηρηθήκαν αρκετά ηροβλήματα με την
anοκομιδή των anopρμμάτων
Εν τα ηροβλήματα αυτά
Το αγωνιστικό σκέλος του
συνέχεια σελ 9
έβαιναν προς ελυση, από σημερα Πέμπτη 17/10/2019, οι
Αντιδρά το Επιμελητήριο
στις νέες χρεσεις των τραπεζν
υπάλληλοι των υπηρεσιν καθαριότητας σε όλη
προγραμματίζουν στάσεις ερ γοσίας , ανττιθέμενοι σε νομοσχέδιο της κυθέρνησης
θα ηρόξουμε ότι είναι δυνατόν
για να μην επηρεοστεί σημαντικά ηλειτουργία της υnηρεσίας
μας Ζητoύμε την κατανόηση
των συμπολτν μας
Στόχος μας είναι ηάντα η όρτια
εκτέλεση όλων των εργασιν
της καθαριότητας .
Παναρίτης σε υπουργό Οικονομικν : Αγκάθι στην επιχειρηματικότηταν
Τη δυσαρέσκεια του επκειρη - nου βινει η χρα , Προσηαθεί
ματικού κόσμου της Λακωνίας να ανακάμψει με λήθος δυσκογια τς νέες χρεσεις nou θα αρ - λιν . Οι εν λόγω χρεσεις σε
χίσουν να εφαρμόζουν οι τράπε - Πολλές ήδη δωρεάν συναλλαγές .
ζες από τα τέλη Οκτωβρίου και όπως για Παράδειγμα η έκδοση
σταδιακά ως το τέλος του 2019, του μυστικού αριθμού χρήστη
εκφράζειο ηρόεδρος του Επιμε - anoτελεί ένα ακόμα αγκάθι για
λητηρίου Λακωνίας κ . Γιάννης την επιχειρηματικότητα και όχι
Παναρίτης, μέσω επιστολής του μόνο , υπογραμμίζει ο κ . Πανοστον υnoυργό Οικονομικν ρίτης, ο οnoίος ζητεί την ανάλογη
Χρήστο Σταϊκούρα . -0 εμπορι - naρέμβαση του υnouργοu για τη
κός κόσμος nou εδ και χρόνια στήριξη του επιχειρηματικού
έχει Πληγεί εξοιτίας της δυσμε - κλάδου .
νούς οικονομικής κατάστασης
1 Προβλέπει ο νέος
αυστηροποιημένος
Αντικαπνιστικός
Νόμος
ουνέχεια σελ 8
Γρόφει ο Χρήστος Τοίκλης
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα