Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
<Εκατσενο ζίρος στο λιανε μπόριο στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγού στου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5584 Παρασκευή 1810.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Στουρνάρα:
Η βιωσιμότ
Αχτσιόγλου
Απολογισμός θράσους και ψεμάτων από την κυβέρνη ση
ΑΑΔΕ:
>>> Τελ
>>> Τελ.
Δέσμευση πετρελαίου ναυτιλίας από τρία
ρυμουλκά πλοία
ητα είναι
προϋπόθεση
για την
πορεία μας
στο μέλλον
Μπαράζ emails από το
κτηματολόγιο στους ιδιοκτήτες
<Ο επαναπροσδιορισμός της
ανάπτυξης είναι αναπόφευκτος
υαι η έννοια της βιωσιμότητας
έρχεται να τονίσει αυτό ακο
ιβς που λείπει σήμερα , μία
ισότιμη και παράλληλη ανάπτυξη τοιν πυλνων, της οικονομίας , του περιβάλλοντος και
της υοινωνίας, σημε ίωσε ο
Γιάννης Στουονάρας σελομίλία
στο Third Sustainability
Summit for the South-East
Europe and the Mediterranean
στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσ.
κής Ιστορίας.
Οι σημερινές ποινωνίες, τόσο
στην Ελλάδα όσο ιαι στην
Ευρπη
σημαντικές και παράλληλες
προπλήσεις , όπως η ανεργία
των νέων, η γήρανση του πληθυσμού , η μετανάστευση , τα πέρυ
βαλλοντικά προβλήματα και η
λιματική αλλαγή . Μέσα στο
ευρωπαϊκό κοινωνικό πλαίσιο
είναι ρίσιμο να επενδύου με
στους νέους, να προάγουμε τη
διατηρήσιμη, περιβαλλοντικά
oρθή nαι χωρίς απολλεισμούς
ανάπτυξη και να αμβλύνουμε
τις ανισότητες, με στόγο την λο
νωνική συνοχή . Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές μέσα
από μοντέλα βισιμης ανάπτυξης μπορούμε να προσαρμοστούμε στην πολυπλοκότητα της
σημερινής συνθήκης παι
προετουμαστού με καλύτερα για
το μέλλον3, τόνισε.
Christine Lagarde
αντιμετωπίζουν
Στη Ονάσινγκον
οΧ.Σταίκούρας
για την Ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ
Ο Υπουργός Οικονομικν κ.
Χρήστος Σταϊκούρας μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 16
Οχτωβρίου, στην Ουάσιγκτον,
όπου θα συμμετάσχει, ως εκπρ
όσωπος της Ελλάδας, στην
Ετήσια Σύνοδο το Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου.
τήσεις με επενδυτικούς και
τραπεζικούς ομλους καθς
και οίκους αξιολόγησης, όπως
μεταξύ άλλων ,
είναι ,
BlackRock, η Deutsche Bank , η
BNP Paribas , η Credit Suisse, η
JP Morgan, η HSBC ,
Citibank, η Nomura Bank, η
Moody's και η DBRS, εν θα
πραγματοποιήσει ομιλία σε
εκδήλωση της Bank of America
Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails ) στέλνονται
από χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να
ενημερωθούν οι πολίτες για τις προθεσμίες υποβολής
δηλσεων της ατομικής ιδιοκτησίας τους, στο πλαίσιο
της κτηματογράφησης.
Στο πλαίσιο της Συνόδου , ο
Υπουργός Οικονομχν θα
συναντηθεί με τη νέα Γενική
Διευθύντρια του
Νομισματικού Ταμείου κα
Kristalina Georgieva, με την
επόμενη Πρόεδρο της Ευρω - εργασίες της Συμμαχίας Υποπαϊκής Κεντρκής Τράπεζας υργν Οικονομικν για Κλι .
κα. Christine Lagar de , και με
τον Υφυπουργό Εξωτερικν Ελλάδα , από προχθές , συμμεΗνωμένων Πολιτειν
Αμερικής , αρμόδιο για την
Οικονομική Ανάπτυξη, την
Ενέργεια και το Περιβάλλον
κ. Keith Krach .
ΚΕμβαθύνοντας στο ζήτημα της
αντιμετπισης της υλυματικής
αλλαγής , ίσως το σημαντικότε
ρo που μπορούμε σήμερα να
κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους . Η λιματυή
παιδεία έχει ζωτική σημασία
στο πλαίσιο της παγκόσμιας
προσπάθειας για την αντιμετπιση της κλιματικής αλλα γής, διότι βοηθά τους νέους να
tατανοή σουν τις επιπτσεις της
υπερθέρμαν σης του πλανήτη
και παράλληλα τους εμπνέει να
προσαρμόσουν τη συ μπεριφορά
τους Μαι γίνουν φορείς της
αλλαγής που χρειάζεται, εν
περιορίζει τα περιθρια αμφ.
σβητήσεων σχετικά με αυτό το
σοβαρό θέμα>, δήωσε .
Merrill Lynch.
Διεθνούς
Τέλος , ο Υπουργός Οικονομικν θα συμμετάσχει στις
Συγκεκριμένα αποστέλλονται
καθημερινά περίπου 500.000
ηλεκτρονικά μηνύμαπα και η
συνολική διαδικεσία πρόκειται Ενότητες η προθεσμία των
να ολοκληρωθεί σε 45 ημέρες .
Με το ηλεκτρονικό μήνυμα που
έχει ως αποστολέα την ΑΑΔΕ
και το Ελληνικό Κτηματολόγιο,
καλούνται όσοι πολίτες είναι
κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή
περισσότερες Περιφερειακές
ματικές Δράσεις , όπου πλέον η
τέχει ως 440 τακτικό μέλος .
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της
Συμμαχίας είναι η προθηση
ισχυρν συλλογικν δράσεων
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και των επιπτσεν της.
οποίων λήγει στις 31 Οκτωβρίου
2019 , να δηλσουν την ιδιοκ
τησία τους πριν την παρέλευση
της ημερομηνίας
Επίσης , ο Υπουργός Οικονομικν θα έχει κατ ιδίαν συναν
Created by Universal Document Converter
ανοου