Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY "Το Ασχημόηαno" στο Εργατικό Κέντρο / "Μήδεια" του Μηοστ στη Φιλαρμονική
NotoSSportΘ
Τηn. 272101421, enal olekimepmal.com
Αρ. ούλnου 12642 Τιμή 1ε
A4Υ ΡΙΑ
ΠΕτοιμοι για την Πρεμιέρα
Μεσσηνιακός και ΑΠόλλωνας
Πapοσκευά 18 Οκτωβρίου 2018
Τέλος ο Μπαστακός από Διαβολίτσι
www.eleftheriaonline.gr
Με τις σημαντικές Παρουσίες Παυλόπουλου-Μητσοτάκη
Η Μεσσηνία
της Πολιτικής ζωής
Πρόληψη
Παραβατικότητος
στη Μεοοήνη
Κέντρο της nολιικής ζωής του τόηου θα είναι το Σαββα- tου στην Πύλο την εnέτειο ης Ναυμακίας του Ναβαρίνου
τοκύριακοn Μεσσηνία . Λόγοι ιστορικοί αλλά και ανα- και τον npωθunoupγό Κυράκο Μητοοτάκη να μιλήσει
πτυξίακοί οδηγούν τον Πρόεδρο της Δημοκρστίας Πρ . στην Καλαμάτα για την επίδραση των επενδύσεων σε
Παυλόηουλο να τμήσει την Κυριακή με την nopouoία έναν τono με nαράδειγμα την Costa Navarino .
ΕΛΔΑ 4
Αρθρο
Από nou Πάνε για
tς Μυκήνες ;
Εφεση Λεθεντάκη
για διαταγές
nλnpuμής
Το ερόδρόμιο Κnetov
Βοσίλης Κωνστοναonouλος, εvo φθανoερo ano
το EA Βενι4ος, κα n Κα
Λμότα είναι κοντίκεpο ono
την Αθήνα τσο συς Mή
νες όοο και στην Αραα .
Oλuμia Δυστικς όμως η.
ncherovnooroiή κα
puauwή notm δεν
μηoρεοε ναενοδεξ καινα.
αδοοο oε o aερo
δoάoης Καλαμάτες οt
τοκ pονοδκος epmoο
νούς κρους uς nεio
noνnoou,
Τομάνατζμεντ του Εlites
--σεικρητική εταιρεία:Κουμηαράδες για
μικρό Παναγιτη
στν Τριφλα
ΕΛΔΑ 2
ΤΗΜΑ 24
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Προσπάθεια να μπει τάξη
σε ΥΠαπαντή και Ταξιάρχες
" Δεν έχω
TENSA 12
συνειδητοποιήσει;
Τα Laserτline Clinics nρωτοηορούν
με τis October Fridays
με 2 ιδιαίτερεs nροσφορεs
και για 2 ημέρεs μόνο 18/10 και 25/10
ακόμα γιατί
κατηγορούμαι"
Ανοοτή επιστολή
ξενοδόχων
σε Μητσοτάκη
ΤEA 4
ΟΛΕΣ οι μικρέ nεpoxes
(μπική μοσχάλε άνω χείλos ηpαμμή κοιλos κ.λn)
ΜOΝΟ 120 ΕΥΡΟ
CEXPRESS
Περνάς ΚΤΕ ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΜΕΚΑΤ
ΟΛΕΣ οι μεοαίες nεpois
(κorλd , κέpα γίouro, ooφυ κ.An )
ΜΟΝΟ 250 ΕΥΡΟ
ΕΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓ E
εμd λΜν
tou eμoς 0ο
(ξaρομς τηρες
oιο ΚΤEΟ ΕΧΡRESS
σμτέεu ελiρωση
με tno tυ oνοp.
Sezui SwlfΗ
Τηλ. 27210-66055 70-66077 wetpsitee.gr
bνεννος1
.καpoζoopτε .
Αυτοματισμοί
ΕΑμμαβολές
Η Ρολά καταστημάτων
Εnσκευές ρολων
ΕΗλεκτροστατικές βαφeς
14ο κλ ΠΕ.0. Καλaμtα- Τplnalns ΑΡΙΟΧΟΡΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
T. 27210 53053, 6977-880571 F 27210 53053
μww.mμηλorem
LASERLINE Mαμκου Epο π(α ερopεaίnμετα
CLINICS
Tna: 23210 8320,272wa5700 Fax 27210 8368
Προστα σία για ελιά , ελαιόλαδο καούζο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα