Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
D4 e τm bp
www.olympiobima.gr
Eoς ο oρο ο
ΠΑΡΑΣΕΗ ΟΚΤΤΟΥ 300
ΑΝΑΠΤΙΕΙΑΚΟ ΝΟΜΟΙΧΙΔΙΟ
οι κινήσες
της εφορίας σε όσους
απέρριμαν τη ρύθμιση
ΠΑΤΗΝ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΗ ΚΑ
ΑΞDΠOΣΗ ΣΤΡΑαο" ΑΝ
Συνάντηση του
Φορείς και εργατικά
σωματεία κατέθεσαν
τις θέσεις τους
Δημάρχου Κατερ νης
ΑNΤΜΕΤοnοι E ΚΤΑΣ ΧΕΣΒΙ
κ. Κουκοδήμου
με τον Υπουργό
Εθνικής Αμυνας
ΤΦωαμmgbnκαμις Ας
ΔημίωνEovpφοοi o u
εn τμν my tυ tw
iooy a tpυνλήpόoς οpος η don άρη oppα
πηpίrτu 7 ΗΗ
ανοη oης 13000ς
ο poογαίμεντ που οτάβημανom p
σηnν 10 wmή nηnu
Τ2000 ό κς orrς a rυ 00c0
ο o aν ων τκαρό oiμοη
ΟEΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΣ ΔΙΑΤΑΕΙΣ
αΠEEΠE
Μπαίνουν
τα χρήματα σε 600.000
δικαιούχους
Το D ραρηρης pς w
αpαn ν που pοτao r έpa
κυ ήυ Κanphn σο tpom5
ανόnpης οuεhe ς αη Aνα οο
Ya ς Α 0dμες Μό
Κακμοςμ ομμοτupγo Κiο
Πoo uα
ομαημpν δναη nμή ς pης
orς γκ opou pς "ν
ουη Β
Εooς oυ roE αν μάμνη 4
μο a tρν τοam rήμ οιτοu
το000 opς εοπαρμτύς,
Τοχ ραμ ημς ρο
VEo ν a νanσιε
συκ α mν αpapοή γαmν βoή
εoση πτοο Tο εppικο
υτυρ νpnς Ο ΤμΗ
ΜάrK δης
ΕΜΕ ΠΕΡΑΣ
Το υπουργίο
Παιδείας δεν έχει
προχωρήσει ακό μα σε
ΕNOKOTΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟπΚΗ ΚNΜΑΚΑ
ΔΕΥΕΜΜΣΗ ΔΗΜΟΣΑΣ
ΥTΕΑΣ .ΜΑΕΔΟΜ
ενημέρωση
ΠΑΤΟΥΣ 4500 ΔΟΡΣΜΟΥΣ
B ΔΕΤΚΟΝ ΕΔΣ
Πόσο θα μειωθούν οι μηνιαίες κρατήσεις
ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟ 2000
η πρέπα
να πpοσέχουμε
για την εποχική γρίπη
ΑΓΟΗΣ
Εpoμανρομοή ς νέας τdκής aς ερaήρςρύαουδς θα μ
coy από mν 1-+0ου
"s 4 apa γa dους μ
kβάνow πow ό 17ειp
αρτο με o
"us 3 a γa dος μ ίς καounύρις
kβάνowπό ό 00ειp μήα φένο σ ο
"us 5 ορ για έσευς ς οταούους
μβoνoν π nό 0ειp μήα ύνοαμ2
"ς 7,π ap γα dσυς μούς κnο ούρις
ονονπο ό 00 p μνο
Anoς ά εν o
B Μν σόwlouρα κυ 5000τμμέρα μα e
δηκoteu κ nύ κμάα oης α
εο plaaς aτήi τ στoo
igουmpαμς ης μμας αpάnας οu
ε ς i μον οτ ayhe
μpηη onndoηpφeoμή u
πpοuaiη ρνη
Eoppoioκόνημοσμο υ a θάσ οορ
νo Οημν τός w poν 4μό m
Βοuή pdβάν "υ a u
λς aν A οpoς ής νμ
ανan αταμ, onς η μη u στυ ίομού αύ ή σο% (α Ε)
λς aνήoo mηφepu ησκ pooφo orογα με οv pή, v
. Kς nρομηπρομττέρη o 40
δopν στν Βδή ή αn
σR ελημας δm o
Υ ο n oέχι προuήpαόμα
α κά nη Mη ν p σι
pa κ μοά δήμτ, οαα
ψήαμα τη ΕAΜ5m Κ ς
s αcίπυ im
Anpe Εn ωή ση
uiu 5κς ήν αμθη ύς ς
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΤΡΝΟ
ΕMΒΟΛAΣΜΟ
ίς κο ούρυς
μήα &ν
Μenoipm paς Δ
Μοσήμαmu pd n πταοοeha
gp τΕM 0
opγoμό Δημοpος. Εην Πapμρα
κοτρής Μaot ήπήγηw
ντομος γ τηδηκος
mς δ ar Δημόoης ά
κουνής Μρμας ο mupa μον
ED Opoνομό Δημo he Gooη
ΠΡoΚAΤAΒου φοΡοΥ
Έκπτωση 5%
για τις επιχειρήσεις
ΡOAEEΑ ΣΤΝ
mΡΟΟonao
Εννονται τα μητρα
της ΑΑΔΕ με των δήμων
ΑΠΟΥΣΤΕΥΟΝΤΑΙ αΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΣ
Μkηό E%n pς υποu
οε φ νρς ακβ
φoμo u npτομμύο tin
mμpη k ρ4s
Τη δ κ μηu ΑΕ
μ nrΕ ς Μας ονοo =Υπι b
Ψφoς pης μασροστό o ν
oτην δ
d a uiopa μ ς πhppμος ας Rns
Γ iaς nnp μn κ Υπεp
μu rής Δκ βήριτρης,
ΕΕDOR
ΣΤΗΣΧΟΝΗ ΓΟΝEOΝ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
TΕΡΠΟΣ
Ο Υπ. Ανάπτυξης
Αδωνις Γεωργιάδης
φλτρο βρύσns
ΚΕΔL ΕSTΑΤΕ
Κrnσaυιουαn Sego 48
ΠΕΕΑΙΤΑ ΤΕμ9ΜΑ νT 150
Το φpo pύσ ΕΤ υνδέεin
uuθtia στν βούon s κουνa .
Ελ συμβατά με npoepα
bpots u εράs
ΣΤΙΣ 1745 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΠΡΟΤΗ
ΕΚΔΗΛΟΣΗ
Πωλουνται αυτόναμα διαμερισματα
| στην Δεπτοκαραή Παρίας από 52τμ |
τuc 60μ κοντά σιεν θαίαασα.
Ο Τupς
Autr&
Εμπκ Ας
Γpάπta
αpότς Μηής ηΚ
Εoλής ΓοάA o
O ου Το 9n
καμος υ
ΥμόΜ o
Aνdnnον
ΕΝΟ μοpg
Επαγγελματ ικά πκίνη τα και
eκάπεδα εντaε σχtaίoυ και 447ς
στην Λιαronαροd και πλάκα
Διταχραυ.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
o Μ ς Ψw
921520-13 110, Ε00 70 191 550
wwwserpougr inέe- 2aerpougr
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
, wdai υ Ρ0 .
Μόνο μερικά από τα οφέη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστεύονται σε εμάς την
ξενόγλωση εκπαίδευση των παιδιν τους
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
PALSO
ol ownere
'aυop
ΕΠΕε ρΣΡΟ αΥν