Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.&E. ΚΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.620 . Τιμή 0,60ε. Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2ο19
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μετά την Πάτρα το βάρος αυτές τις μέρες πέφτει στην Ήπειρο. .
ΓΙΑ. ΑΝΑΤΑΕΗ ΠΑΣΧΖΗ Ο ΣΥΡΙΑ!
Ο ναζητά καφήημα για να ανσυγκροτήσει τη δαλυμένη εκλογική Παζουνσημαντικόρόλοστην ποστήριξη όσωνμπλέτουν στα δύτνατους
του βάση. Βάζει μπροστά πρην στελeη τυ παλαιού ΠΑΣΟΚ
eΕνδήημεα ν λδιοή ίλαηη Αντήνμέηονουπάλν-Τοκικ
Ενισχύονται σ' όλη την Ήπειρο
οι δομές για τα ναρκωτικά!.
. Το θετικό πρόσημο που συνοδεύει Τν Κιβέρνηση rου Κυ.
ριάκου Μητσοτάκη στις εκατό
πρες ημέρες Της θηττίσς της και
ο ευνοικές προοπικές που διαΥράφοντα για ro εmoμενο διάστη μα, έχουν τα εκαλά, Τους γα τη
Με 1 εκατ. ευρ περίπου στηρίζει η Περιφέρεια τις προσπάθειες του
ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ. Τρεις πράξεις σε Γιάννενα , Αρτα, Πρέβεζα
. Ουδέν νεότερο για το Πολυδύναμο του Χατζηκστο
. Από rα μεγαλύτερα κοινωνκά πpοβλήματα σήμερα και στην
Ήπερο οι εξαρτήσεις , με πρτη
και καλύτερη τα ναρκωτικά απα.
Τούν από πλευρός ης Πολιτείας
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
συντριπτική πλειοψηφία Του.
Ελληνικού λσού , πpοκαλούν ό.
μως και πρόσθετα προβλήματα
στο ΣΥΡΙΖΑ που rov δυοκολεύ
ουν να βρει τα αντπολπευτικά του.
mατήματα .
0ι δικές Του εκατό ημέρες στην
ατπολίτευση, χαρακτηρίζοντα από
αμηχανία , καταγγελιομενία και
απότειρα να διαγραφούν τα δκά του
αβερνητικά πεπραγμένα και να επΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι καλές εποχές για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλ Τoίπρα στην
Ήπειρο πρασαν ανεππιστρεπτί, γr αυτό και τρα βάζει
μπροστά πρό0υμους αό Το παλαιό ΠΑΣοΚγια να
μτορέσει να γράpει νέα μλη
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
εξειδικευμίνες δομές και απorελ .
σματικούς μιχανσμούς ανακού
φισης όσων μπλέκονται στα δ
χυα rοuς
Δυστυχς, ειδικά η διακίνηση
ουσιν παραμένει μόστγα άρα πά
ντα α υπορχουν ποΤες κουε ηΜ
κας οι οποίο θα πέφτουν θύματά
στρέμει ταυτόχρονα στο εpζoσm στκό Του παρελΒόν .
LMιές Ε0 μμw
aίμει ντημακόερλα
11η σελ
Eν αναμένεταυ η έναρξη λετουργας του Πολυδύναμου στο
ατζηκστα, η Περιφέρεια Hπείρου ενσχύει μέοω του
ΕΣΠΑ δομές και δράσεις Του ΚΕΘΕΑ και Του ΟΚΑΝA .
Eεκίνησε το 400 Πανελλήνο Συνέδριο, με nάνω από 2.500 μέλη
Ηαφρόκρεμα της καρδιολογίας
από χθες στα Γιάννενα
σελ. 12 : Τους και επομένως θα έχουν ανάγκη
υπηρεσυν υποστήριξης, όπως
ξάλλου και οι οκογένειές τους Το διο ισχύει και γα εκείνους οι οποίο
ανημεπωτίζουν πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοάλ Τον Τόγο ή το
διαδίκτυο , mου επίση αποτελούν
σοβαρό κονωνικό φυνόμενο στς
μέρες μας .
Απατεπα λοπόν ουσοστική Eνίσχυση και επέκτοση του δικτύου
δορν αντμεττισης Των εξαρτήσεων στην περoχή
Επόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ρσίας:
Τέμα τα προσκυνηματικά ταξδια σε
Μητυπόλες του τήχθηκαν υπέρ Ουρανίας!
ν Καταξιωμένοι επιστήμονες συζηούν για τς τές ιατρκές εξολ ες
. Στα Γιάννενα τκίνησε
χθες και θα ολοκληρωθεί σύ .
ρio, Σάββατο Το 400 Πανελλήνο Καρδιολογικό Συνίδριο , ro
πpοσελκύει Την αφρό.
κρεμα Της ιατρικής κονότητας
mς χρας.
Λάνω από 2500 σύνεδρου
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ιωαννίνων στηρίζει το
ν Kερδισμένην Της Κόντσας, χαμένη τον Ιωαννίνων
αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ
. Στη σελίδα 2
. Απρoυδόητες είναι οι επ
πσεις από Την απόφαση Τη
Ιεpαρχίας της Εκκλησίας Της
Ελάδος του περασμένου Σαβ
βάτου να ταχθεί στο πλευρό του
Οκουμενικού Πατριάρχη Βαp + 11η σελ.
μα με τους συνοδούς Τους βρ
σκοντα στην πόλη μος , με την
κορυφία επιστημανική συνάντηση που για πρτη φορά δοργο 60χρόνια Καπγ-30χρόνια Πινακοθήκη Αβέρωφ
Δπλή επέτειος δημιουργίας
γιορτάζεται αύριο στο Μέτσο βο
ννετα στην περφέραα, να εκτυ- O φωτογράφος Τ. Τίμας και η οικογένειάΤου
Aίσσετ στο ξενοδο- 11η σελ
Επέστρεψανο στη Λάιστα για
να καλλιεργήσουν. γίγαντες!
Εκeεοη έγυr 64 καλλιτινν θu εγκαινάσει (12 μ)
Ειμά ίκtηες mλμγ
μιυθντές ηνίιν μνων
ο Πρόέδρος της Βουλής Κων. Ταύλας
eολομαίου στο ζήημα πς χορήΥησης Τάμου Αυτοφαλλας στην
oυκρανική Εκλησία Του Μητροπολίη κεβου Εm
. Τριάντα χρόνια ζωής και δρά σης συμπληρνει φέος η Πνακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο, αυτή η
ακυψέλη πολισμού που ρυσε ο
ευατρίδης της mολτκής Ευάγγε .
λος Αβέρωφ . Το έτερο μεγάλο Του
δημούργημα , Το φημσμένο ovo
πΟείο Κατγ Αβέρωφ, γιoρτάu,
επίσης 60 χρόνια ζωής , όσα δηλοδή
συμπληρνονται και από την ανα.
μπέλωση rv oρervuν πλαγιν ης
περιοχή.
Η δπλή ατή επέτειος θα τιμηβ
με μία μεγάλη έκθεση με tπo Τόποι.
δημουργίας. η σποία εγκαινάζεται αυpιo, Σάββατο, ρα 12 μ. -4ησελ
ν Στγος μας ι κmomioουμε x άλλους το χuρά λι στον ...
Σελ. 12
11η στA
. Γνωστή
: για Τα βουνά,
νερά και m
φύση της ήταν
Bείkpηη tιδενη αpν από
Δαι δύδα της Εpαnς 0δού ρ πρόσφα
| ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
: Τα η Υραφική
Λάστα Ζαγορί.
: ου Τελευταία
Σελ 12
Πρόσβοση στο μτύo ης
ΑAΕ αποκτούνα Δήμα
πλνεται και για ένα
αγρoτικό προϊόν που
: μετατρέπετα σε εσή
μα κατατεθέν Του χωρού και γε .
: νικότερα της περοos Slu brψό U Sio
| Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σελ. 12 .
lευκός καινός από τοχθεσινό .. mς SuperLeague 2
Σέντρα στο πρωτάθλημα
το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου
oλικό σήμερα ( 4μμ) του ΠΑΣΠάννo μεον Καραίοκόκη στο ΠΕΑΚ
Λιαπιστσεις . .
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο ευεργετισμός
επιειρηματιν.. .
Το έλασσον εναντίον
του μείζονος . .
> ράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφές
> ράφει ο ΠΩΡΓΟΣ . ΚΛΕΣ Φλάλογος
. Την απόpαση να δεχτούν rην πpοσφορά Της ΕΡΤ για τα ηλεοπτικά δικατμα τα πήραν στο χτεσό ΔΕ ο ομάδες Της
SuperLeoge 2 και έται Το πρωπάθλημα θα
επανεκκινήσει Το επόμενο Σαββατοκύριακο
26-27 Οκπυβρίου, με m διεξαγωγή , όπως ο
πoφασίστηκε , ης 2ης αγωνισmκής
Από τη χεσνή συνετδρίαση Του ΔΣ Της
Super LaBgue 2 βγήκε αλευκός καπνός αpoύ
οι ομάδες αποφάσισαν να αποδεχτούν την πρόταση των δ.075.000 εup ης ΕΡΤ κα έτσι υ.
πάρχει πλέον οpστκή συpφωνία 12η στλ
Σε ένα βραχυχρόνιο πέροσμα από το Πανεπισημακό Νοσοκομείο 1ωaννiνων μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω ορισμένους συνειρμούς και διαπ
στσεις . Πρτα απ όλα η γενική εικόνα που aπe
κόμισα οπό το νοσοκομείο είναι πολύ καλή , Κόποιες μικροελλείμεις ης αφήνω στους μεμψίορους . Ενα φpεσκάρισμα δεν θα έλεγες Πως δεν το χρειάζετα Το
μείζον, λοιπόν , η συνολική εικόνα , Το τονζω, είναι nολύ καλή.
Και έρχομαι στο έλασοoν . Στην ταράτσα του ωραίου κατασκευ οστικά κτρίου βρίσκετα μια κεραία τηλεοράσεως
Ο Νιθουμε περήφανοι στα Γιάννενα , γιατi από
τον τόπο μας ξεκίνησον και ανοδεήτηκαν οι μεγο λύτεροι Ευεργέτες της πaτρίδος . Τα έργα τους προκαλούν Το σεβοσμό κα την αναγνριση όλων. Εν.
η καταγωγή τους πμάει και ην wo μος, αλλά κοι
την Ηπειρο , ανεξάρτητα αν η κληρονομά τους διαΤίθεται σύμφωνα με τη βούλησή τους ή όχι .
Πέραν της οικονομικής
ολόκληρη την ελληνική κο νεται όη λετουργεί -τη σελ
: που έχει η ευεργεσία τους για
- η οελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα