Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεΠΡΩΙΝΑ ΝΣΑ
Αρ. φύλλου 15105 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 www.proinanea.gr e0,50
Η ακαρδιά τηs Καρδιολογίαs
χτυπά στα Γιάννενα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επιμόρφωση για διδασκαλία
σε προσφυγόπουλα
Τρέχουν οι αιτήσειs για
τIs μετεγγραφές φοιτητν
Σελ. 7
Πάνω από 3.000 σύνεδροι μέχρι το Σάββατο
ΠΗEΑΗΠ
ΠΗΤΜΟ ΕMidFη
17-17.112Τ17
1407ΡΕΗ
ΜΗHILL iΕ
El ΓΗΕΣ FΠΕΕ ΕΝ
Σελ. 4
Σελ. 5
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χείρα
βοηθείας
στουs
Ψυχικά
ασθενείς
Σελ. 3
Απολύτωs απαραίτητη η βάση
αεροδιακομιδν
Διαχείριση εξήντα περιστατικν σε λίγουs μήνες
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η ιστορία τns Πόλns με
αφορμή το Μπαλκόνι
Εκδήλωση για το δικαίωμα
στη δημόσια υγεία > επ.
σΓΠμΔΕι
ΗΤμ4TΙα
Σελ. 6
Σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα