Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)

2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 17 Οκτωβρίου 2019 | Αρ. φύλλου 491 | 1 €

Μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων
κατά 5% προβλέπει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού
Μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε φέτος στις επιχειρήσεις,
προβλέπει το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού το οποίο η
κυβέρνηση απέστειλε στις Βρυξέλλες.
Το προσχέδιο, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
Κομισιόν, περιλαμβάνει, εκτός
των άλλων, τη μείωση της προκαταβολής κατά το ποσοστό
αυτό, μέτρο το οποίο προβλέπε-

ται ότι θα έχει συνολικό κόστος
138 εκατομμύρια ευρώ στον
φετινό Προϋπολογισμό. Πρόκειται για σημαντική ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις, η
οποία αναμένεται να δώσει

ανάσα ρευστότητας έως το
τέλος του έτους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες,
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων θα προχωρήσει σε νέα
εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως
το τέλος Νοεμβρίου, προκειμένου η έκπτωση 5% στην προκαταβολή φόρου να φανεί στην
τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος που θα πληρωθεί
στο τέλος Δεκεμβρίου.

Στις 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Μεγαλόπολη
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, με μοναδικό θέμα τις
επιπτώσεις στη Μεγαλόπολη
από τη διακοπή λειτουργίας των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ,
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.

Στη συνεδρίαση αυτή θα παρουσιαστεί στο Σώμα μελέτη για
τις προοπτικές και τις δυνατότητες της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή, η οποία
εκπονήθηκε από το Δίκτυο
Δήμων “Βιώσιμη Πόλη”.
[• ΣΕΛΙΔΑ 9]

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί τους πολίτες να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα στέλνονται από την ΑΑΔΕ
και το Ελληνικό Κτηματολόγιο
σε πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προθεσμίες
υποβολής δηλώσεων της ατομικής ιδιοκτησίας τους στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
Από προχθές Τρίτη, αποστέλλονται καθημερινά 500.000 ηλεκτρονικά
μηνύματα.
Η
διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 4-5 ημέρες.
Με το ηλεκτρονικό μήνυμα
που έχει ως αποστολέα την
ΑΑΔΕ και το Ελληνικό Κτημα-

τολόγιο, καλούνται όσοι πολίτες
είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια
ή περισσότερες Περιφερειακές
Ενότητες η προθεσμία των
οποίων λήγει στις 31 Οκτωβρίου, να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους πριν τη λήξη της
προθεσμίας.
Ειδικότερα, έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν στις επόμενες
ημέρες ηλεκτρονική ειδοποίηση,

οι κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή
περισσότερες από τις εξής Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας,
Ξάνθης, Καβάλας, Ροδόπης,
Γρεβενών, Ιωαννίνων, Βοιωτίας,
Φωκίδας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας,
Αρκαδίας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Δυτικής Αττικής.
Για όλες τις παραπάνω περιοχές η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας
στο Κτηματολόγιο, λήγει στις 31
Οκτωβρίου. Τονίζεται δε πως
καμία περαιτέρω παράταση δεν
πρόκειται να δοθεί.

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

«Μνήμες και
μαρτυρίες
για το έπος
του ’40-’41»
Το Πολεμικό Μουσείο και ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης,
σας προσκαλούν να
τιμήσετε με την παρουσία σας τη μουσικο-λογοτεχνική
εκδήλωση “Μνήμες
και Μαρτυρίες για το
Έπος του 40-41”, που
συνδιοργανώνουν
την Τετάρτη, 23
Οκτωβρίου 2019,
στις 7:30 μ.μ., στην
αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου στην
Τρίπολη.
Η εκδήλωση αφιερώνεται στον ηρωικώς πεσόντα στη
μάχη των Λουτρών
Σιδηροκάστρου στο
Οχυρό Ρούπελ, Τριπολιτσιώτη Λοχαγό
Σάββα Κούνα.

Σύσκεψη
στη Βυτίνα
Το θέμα των απορριμμάτων αλλά και
διάφορα
ζητήματα
που απασχολούν την
περιοχή θα συζητηθούν στη διάρκεια
σύσκεψης που θα
πραγμαποιηθεί την
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στις 8:00
μ.μ. στο Πανταζοπούλειο
Πνευματικό
Κέντρο Βυτίνας.
Η πρωτοβουλία για
τη σύσκεψη ανήκει
στην Κοινότητα Βυτίνας και στον Επαγγελματικό Σύλλογο.