Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Οκτωβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6890
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Επίδομα
200 ευρ
Kηματολόνιο
τομίνα νια | Π Καμπανάκι" για δηλσειs
πριν από τα Πρόστιμα
ένα χρόνο
-Στέλνουν e-mail σε 2 εκατ. ιδιοκτήτεs
Τα SOS
Όπως αναφέρουν οι
ίδιες τηγές , η ανάρτηση στην Αθήνα τε .
λικά θα γίνει στις
Αρχές
σχήμα ολοκλήρωσε
νωρίτερα τα δεδομένα
που προέκυψαν κατά
την Προανάρτηση . Τον
Δεκέμβριο Πάντως θα
γίνει η Προανάρτηση
σε Βόλο και τη σκυτάλη θα πάρουν Λαμία
και Λιβαδειά τον Φε βρουάριο . Παράλληλα
επιστρέφουν
Φορέα οι περίπου 25
δικηγόροι που αποχ , Ξάνθης, Καβάλας, Ρορησαν πέρσι έπειτα
από την αλλαγή στη
δομή του.
Συγκεκριμένα έλαβαν
ραβασάκια
από ΑΑΔΕ και Κτημαξεκίνησαν
Μαζικά
τολόγιο
Ειδικό επίδομα 200 σταδιακά να λαμβάευρ το μήνα χορη.
γείο ΟΑΕΔ σε μακρο
χρόνια ανέργους .
Προϋποθέσεις-Δ καιούχοι:
Ηλικία από 20 μέχρι
66 ετν
νουν 2 εκατ. ιδιοκτή
τες . Πρόκειται για
πολίτες που έχουν
ιδιοκτησία στις 16 περιοχές που η συλλογή
δηλσεων λήγει στις
31 Οκτωβρίου .
Τα ηλεκτρονικά μηνύ ματα Που στάλθηκαν
προχθές σε
500.000 πολίτες αφορούν σε ενημέρωση
της τρέχουσας διαδι κασίας , τα στοιχεία
Ιανουαρίου,
το ανάδοχο
Εξάντληση 12μηνης
τακτικής επδότησης
ανεργίας
Δικαιούχοι είναι και
συνέχεια στην 11
τις παραπάνω περιοχές
η προθεσμία έγκαιρης
εξής Περιφερειακές υποβολής δηλσεων
λήγει στις 31 Οκτωιδιοκτησίας σε μία ή
περισσότερες από τις
Μεταβιβάσειs αντλήθηκαν από το Ε0
ακινήτων
- Ευκολότερηn aπoκηon
φορολογκήs ενημερόηιas
Ενότητες:
Δράμας,
εν σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια επκοινωνία αναμένεται
να επαναληφθεί και
επόμενο μήνα
βρίου.
Γρεβενν , Τονίζεται δε
δότης ,
Ιωαννίνων , Βοιωτίας,
Φωκίδας , Ευρυτανίας ,
Φθιτιδας , Αιτωλοα.
καμία περαιτέρω παρά
ταση δεν πρόκειται να
δοθεί . Τον επόμενο
μήνα ειδοποίηση θα
πάρουν οι πολίτες που
έχουν ιδιοκτησίες σε:
συνέχεια στην 10
καθς στις 29 Νοεμ- ή πρόκειται να λάβουν καρνανίας , Ηλείας , Αρ.
βρίου εκπνέει η παρά
ταση για 13 ακόμα
Ενότητες .
στις επόμεενες 4-5ημέ ρες ηλεκτρονική ειδοποίηση , οι κάτοχοι
καδίας ,
Μαγνησίας και Δυτι.
κής Αττικής. Για όλες
Ηρακλείου,
Έρχεται
νέο "κύμα"
πλειστηριασμν
Ένα νέο πλαίσιο πoυ
διευκολύνει τις μετα .
βιβάσεις
ισχύει Πλέον για την
έκδοση αποδεικτικού
φορολογικής ενημε.
ρότητας.
Συγκεκριμένα καθί.
σταται δυνατή η ηλεκτρονική χορήγηση
του αποδεικτικού ενη.
μερότητας για μεταβί.
βαση ακινήτου στις
περιπτσεις , που ο
αιτν το αποδεικτικό
έχει :
ακινήτων
ΤΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9