Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Γboφωνω μο οου.
Ο ογwνστ όμως .
μέχρι θονότου
να εφpdy
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
μ) λεόερo/
την orο
|9οu.
Οχτωβρίου
Αριθ. φύλλου 5871
Τιμή φύλ: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Με συμβόλαιο αποδοτικότητας|
οι νέοι διοικητές
νοσοκομείων
Σελίδα 21
Υερψηφίστηκε
Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης
του Δήμου Κοζάνης
Πρόσκληση για συμμετοχή
Σελίδα 9
ο αντικαπνιστικός νόμος
GREECE
Greece
Τi Προβλέπει
+Πού μπαίνει τέλ0s
στο τσιγάρο
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
"ΤTG TRAVEL EXPERIENCE 2019"
στο Ρίμινι Ιτολίας
Σελίδα 12
Πρτους
πουδαρόδρο μος
Παρταλόπλεια
αΤα σοκάκια
T Αη Δημήτρο
Κυριακή 20 0κτωβρίου,
Πρόγραμμα αγνων
K16, K14
της 2ης αγωνιστικής
(19-20/10)
Σελίδα 17
Σελίδα 24
Χρειάζεται ΒAP η ΟΥΕΦΑ
για την Εθνική Τουρκίας;
από τον Πολιτιστικό
ούλλογο Φανό
Μία εβδομάδα από την εισβολή των τεθωρακι| σμένων του ειρηνοποιού. Ερντογάν, η Ε.Ε. δεν
| έχει καταφέρει να αποκτήσει φωνή ενιαία και κ .
| θαρή. Μια φωνή αυστηρή , ικανή να πείσει τους ειΙσβολείς, συστηματικούς καταπατητές του δικαίου
| σε στεριά , θάλασσα και αέρα , ότι αυτή τη φορά!
αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρότερο από τις συνηθ |σμένες ασήμαντες ρητορικές επικρίσεις .
Ούτε η κ . Φεντερίκα Μογκερίνι δεν θα διακινδύΙνευε τον ισχυρισμό ότι η στάση των μελν
, συνέχεια στη σελίδα 4
T Αη Δημήτρ
Την Κυριακή 20 Οκτω
βρίου 2019, ΑΠΟ Τις 1030.
θα βρισκόμοστε έξω από τον
Aι Δημήτρη σε συνεργασία
με τον πολιτιστικό σύλλογο
Φανός τΑη Δημήτρ στον
1ο nouδαρόδρομο , για ενη
μέρωση και λήψη δείγματος
για Δωρεά Μυελού των
Οστν.
Σελίδα 5
κακοε Ε Θ