Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974
Βρντής -Νκόλους Καραθάως 1951-1974 *διακτήρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
Ap. φύλλου 6830-11.973
Σε μεγάλο διεθνές
Πορείες
Σύλληψη 59χρονου στην
Αδριανή για προθηση
ΣτΟ Κάτω
συλλαλητήρια
και Πάλι στο
τουρνουά στην
Νευροκόπι τα
28 παράνομων
μεταναστν στη χρα
Συλλήψεις τεσσάρων αλλοδαπν
διακινητν σε Έβρο, Δράμα και Ξάνθη
Θελ. 3m
προσκήνιο
Γρόφει ο Ιωάνης Μ . Ασλανίδης
Αντίγος ε.α.
ΕπίΤιμος Διοικητής της ΣΣ.Ε.
σελ. 3η
Βουλγαρία η ομάδα
<Δημήτρια 2019,
της Δρά μα '86- U14
σελ. 5η
σελ. Τη
ΣτΟ 1,03 ευρ κυμαίνεται
η μέση τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης στο νομό Δράμας
31 Οκτωβρίου 2019 η τελευταία ημέρα υποβολής δηλσεων!
Στο 42% οι δηλσεις
δικαιωμάτων επί ακινήτων στο
Κτηματολόγιο του Νομού Δράμας
Δ. Σιάμενος: 300.000 δικαιματα σε όλο το Νομό
>Τι γίνεται με τις δηλσεις μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης
κατάθεσης
Της Σουζόνος Θεοδωρίδου
| διάθεση του nετρe λαίου θέρμανσης έ κονε πρeμέρα- την
Τάτη 15Οιτωβρίου , με τους
παράγοντες της αγοράς να
τοποθετούν την μέση τμή εκ
κίνησής του στο ναμό Δράμας , στα 103-104ευρ το
λίτρο . Αν και ο καλός καιρός
σύμφωνα με τους ταπικούς
βεννοπλες, δεν προδιαθ
τει τους καταναλωτές να
προμηθευτούν πετρέλαιο ,
ωστόσο η χορήγηση του εn δάματος θέρμανσης αναμ
νετα να γίει φέτος νωρίτε ρα, κάτι Του θα λατουργήσα ως κίνητρο για ρες , η Φλρνα (α'ζνη) και η Αρκαδία , η
την προμήθεια του καυσμο .
Παράλληλα , eντός τωνημερν αναμένεται
να εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την Αn n Πέλλα , η Ροδότη, τα Τρίκαλα , η
οπoίa θα καθορίζοντα τα κριτήρια χορήγη - Χαληδική (9' ζνη ).
σης του φετνού επιδόματος θέρμανσης .
Αμέσως μετά , ενδεχομένως από την ερχό - ματος, διαμορφνεται για κάθε δικαιούχο
μενη εβδομάδα , θα ανίξει κα η ηλετρονκή ανάλογα με την Κλιματική Γεωγραφική
πλατφόρμα nou θα υποδεχθεί τις ατήσεις Ζνη στην αποία βρίσκεται η κύρια κατο
των νοκοκυρν οι οποες ξεκίνησαν από κία του . Σε καθεμα από τις ζνες αυτές
την Τρίτη 15 του μηνός, να προμηθεύ ονται
πετρέλαοθέρμανσης . Το κονδυ για το επίδομα θα εναι αυξημένο κατά 10 οκατ, ευρ ριας κατοικίας . Ανεξαρτήτως ζνης,
και αναμένετα να διαμορφωθεί στα68 εκα . χορήγείται απίδομα γα τα πρτα 80 τετρα
ευρ από 57 εκατ . ευρ,
Στις ολλαγές που σχεδιάζονται με την άγαμο δκαούχο και για τα πρτα 100 τ.μ.
επερχάμενη υπouργκή απόφαση, σημεινε - σε κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο
ται μεταξύ άλλων η αύξηση του ύψους της συμβωσης ή μονογονείκή οικογέναα
επιδότησης από 16 λεπτά το λτρο για την
περσινή αζόν, στα επίπεδα των 1820 λέπτν ανά λπρο . Ακόμη, η ενίσχυση των νου
κουριν nou κατακούν στις πειοχές της οι νομαί Γρεβενν , Δράμας , Έβρυ , Ευρuπρτης και δεύτερης ζνης και τα οποia
έχουν τις μεγαλύτερες δαπάνες για θέp - ρν , Φλρνας με συνολικά 2000 λίτρα
μανση. Στις ζνες αυτές eρλaμβάνονται τα επιδότησης για άγαμ 250 ευρ ) ή 2.500
Γρεβενά , ή Δράμα , ο Έβρος , η Ευρυτανία , λίτρα για έγγαμο (312 5 ευρ ).
Του Θανόση Πολυμένη
Λφιστικά, τως φα
νεται , η εμπρόθεσμη καΙπάeεση δηλσεων δικακο
μάτων επί ακνήτων στο Κτηματαλόγιο του Νομού Δράμας στις
31 Οτωβρίου 2019. Και όπως
επισημαίνει ο υπεύθυνος του
Κτηματολογίου στους Νομού
Δράμας και Ξάνθης κ.
Δημήτρης Σιάμενος,
δεν θα δοθεί άλλη πα ράταση , καθς στην
Χαλκδική και Θεσσα
λονήη που έληξε στις
14 Σετεμβρίου , tε σε πλέον οριστικά.
Αναλυτικότερα , όπως εξηγείο κ . Δημήτρης Σιάμενος μιλντας στον -Πρωινό
Τύπο , η εμπρόθεσμη
κατάθεση για το Νομό
Δράμας ολοκληρνε
ται στις 31 Οκτωβρίου
και από εκεί και πέρα , οι άτοιες καταθέσεις δυκακωμά - όι είναι περίτπου στα 300.000 δικακματα, του είναι το
των επί ακνήτων στη συνέχεια θα είναι εκπρόθεσμα! υπόλοπο τμήμα του Νομού άπου δεν έχει γνει το Κτη
Όπως μάλιστα επισημαίνει ο δος , θεωρητικά από τον ματολόγο και μας υπενθυμζε ότι, το πρτο πλοτικό
Απρλιο του 2019 εμαστε σε παράταση- και τονζε ιδ κτηματολόγιο έγνεπλοτικά στην περιοχή του Κολαμπα
αίτερα Ενα χαρακτηριστικό του Ν. Δράμας , είναι ότι κίου , στον Άγιο Αθανάσιο και στα Κύργια και το ατοίο
τα Ιωάνννα η Καστοριά , η Κοζάνη, α Σέρ
Ημαθία, η Θεσσαλονίκη , η Καβάλα , η Καρδί
το Κλκίς, η άρσα η Μαγνησία , η
Το ύψος του συνολικού ποσού του επιδό ΦΩΤΟ Π..
ισχύει διαφορετικό αντατο όριο επδοτού
μενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κάΤο γραφείο Κτηματογράφησης στη Δράμα και ο υπεύ.
θυνος Του Γραφείου
μας και Ξάθης κ. ΑΤηματο w Νομν Αρό
γωνκά μέτρα κύριας κατοκίας
300.000 δικοιματα
Στην ερτηση για το πόσα δικαματα υπάρχον στο
Νομό Δράμος αυτή τη στιγμή , ο κ . Σάμενος ανοφέρει
Πως διαμορφθηκε πέρυο
στην α Ζνη
Στην Α' Ζνη με 25 τ.μ. ήταν ενταγμένο
η επδότηση
τανίας , ωaνίων , Καστοριάς , Κοζάνης , Σερέχουμε πολλούς εγκαταλεμ- έχει ολοκληρωθ Στη συνέχεια και νδάμεσα έγνε το
μένους οικισμούς , κυ ρίως Κτηματολόγιο γα την πόλη της Δράμας , που ήταν και
στην ορεινή περιοχ του πόλΜ από τα πρτα πιλοτικά προγράμματα . Όλα αυτά
Δήμου Παρανεστίου , τα δε
κακματα όμως παραμένουν μεταβφαστεί στο Υποθηκοφυλακείο της Δράμας . Προ και πρέπα να δηλωθούν στο κεμένου κάποιος να δει που βρίσκεται το δικαίωμά του,
Κτηματολόγιο.
Ζητείται
έχουν ολοκληρωeεί ήδη , έχουν αναρτηβεί και έχουν ήδη
ηλεκτρολόγοος
ή μηχανολόγος
μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ,
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
μπορεί να το αναητήσει πλέον από εκεί.
σελΑη
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
για συντήρηση ΗΜ
εξοπλισμού κτιρίου
στην Δράμα.
τντα διλα 6ας αξυπτη
μεαθράπτρυπο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πληροφορίες:
6908097154.
Αποστολή
βιογραφικν:
[email protected]
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Dyslexia Centers
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηon
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
PAVLIDIS HETHOD
www.dystexlacenters.gr
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14.00 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onακόνσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
50 0%
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Ynέpnχo-Tiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
Τηλ. 25210-30076
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κιν. 6932-347415
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ)
Νa ΔεύθuΜη
Τ. Παπανδρέου 34-2οsΟροφος
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak: 25210 22413
email: [email protected]
"Η npοoφαρά τσπύει έως 31/10
Περικλέους ΚάΒδα 6, Δράμα
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα