Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Διήμερο σεμινάριο Πρτων |Πέντε κύπελλα για του
Βοηθειν από την Ομάδα
Διάσωσης Λακωνίας σελ. 7
Συνλακεδαμονίων
με τον Δημήτριο Λύρα > σελ. 10-1
αθλητές του Ναυτικού
Ομίλου Λακωνίας σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 |Ετος 24Ι Αρθμός 57491 Τιμή φύλλου 0,50Ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoeakonikos gr. www.lakonikos.gr
Άνοιξε η Πλατφόρμα
για τις μετεγγραφές
φοιτητν
Εκδήλωση στο Ζάππειο παρουσία Παυλόπουλου και Mητσοτάκη
Ανέλαβε η Εθνική Επιτροπή
για τη Μάχη των θερμοπυλν
ΕΧΑΩ)
4AΜΑΑ
Ξεκίνησε την Τετάρτη (16/10)
η διαδικοσία μετεγγραφν
φοιτητν στα αντατα εκπαιδευτικό ιδρύματα της χρας
Οι ενδιαφερόμενοι Πρέπει να
επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφν στην ηλε κτρονική διεύθυνση https/
transter. t.minedu.gov.gr ή
μέσω της ιστοσελίδος του
υnουργείου [www.minedu.
9ον.gr , nροκειμένου να υπoβάλουν ηλεκτρονικά την at τησή τους κατά το διάστημα
υnοβολής των αιτήσεων . Η
ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα
nαραμείνει ενεργή μέχρι την
Κυριακή 27 Οκτωβρίου Σύμφωνα με τουποuργείο , κατά το
διάστημα αυτό μηορούν να
υποβάλλονται ατήσεις anό
Παρόντες εκπρόσωποι αρχν και φορέων της Λακωνίας
Την έναρξη των επετειακν nής η onoίa θα αναλάβει την της αφλεγόμενης aπό τις πο- τίας
εκδηλσεων για τα 2.500 χρό - οργάνωση των επετειακν εκ - λεμικές συγκρούσεις ευρύτε νια από τη Μάχη των θερμοπυ - δηλσεων nou θα διεξαχθούν ρης περιοχής μας- ένα είδος γός Κυριάκος Μητσοτάκης,
λν και τη Ναυμαχία της το 2020.
Σαλομίνος κήρυξε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας , Προκόπης Πρόεδρος της Δημοκρατίας , ο Πντας , μέσω του ελεύθερου την ανάγκη να συζητάμε μεταξύ
Παυλόπουλος , την Τετάρτη onοiος υπογράμμισε Η Ελ - nνεύματος και του Πολιτισμού μας Όηως τότε , έτσι και σή (16/10) στο Ζάnnειο Μέγαρο . λάδα , Πιστή στις ιστορικές της της , τη γνήσια και ανιδιοτελή μερα, είμαστε nολ λίγοι για να
Ποράλληλα γνωστοηοιήθηκε η napακαταθήκες nαραμένεισύσταση της Εθνικής Επιτρο- και μάλιστα υπό την συγκυρία ελευθερίας και της δημοκραΑκολούθησε ο πρωθυπουρ "ακραίου ορίου της Δύσης οnοίος στον χοιρετισμό του
Προς την Ανατολή , εκπροσωέκανε λόγο για ομοψυχία και
Πρτος ανέβηκε στο Βήμα ο
τους ενδιαφερόμενους φοn.
τές των Αντατων Εκπαιδευιδρυμάτων
Ανωτάτων Εκκλησιαστικν
υπεράσηιση της ειρήνης , της είμοστε διχασμένοι.
συνέχεια οελ 9
Ακοδημιν της χρας.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφορμογή, οι αιτούνηρέπει
χρησιμοnοήσουν το όνομα
χρήστη (username) και τον
κωδικό (password) nου τους
έχει χορηγηθεί αnό τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός
τους για τις ηλεκτρονικές unn ιδρύματος στο
Πρεμιέρα στη Σπάρτη
για τους φοιτητές Φυσικοθεραπείας
Εκδήλωση υποδοχής στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου
ρεσίες
Τους νέους φοιτητές Που θα Βής αριθμός nou θα φοιτήσει.
φοιτήσουν στο νεοσύστατο στη Σηάρτη θα οριστικοnο
Τμήμα Φυσικοθεραηείας υnο - ηθεί ύστερα από την ηαρe δέχτηκε η Πόλη της Σπάρτης , λευση της διαδικασίας των
σε ειδική τελετή Που έλαΒε μετεγγραφν.
onoio φοιτούν .
Τα αnoτελέσματα των μετεγγραφν θα ανακοινωθούν
αμέσως μετά την λήξη της
Προθεσμίας υποβολής των αι
χρα το ηρωί της Τετόρτης
(16/10) στο αμφιθέατρο του Πρόεδρος της Προσωρινής
Πανεπιστημίου στη Σπάρτη. Γενικής Συνέλευσης του ΤμήΣυνολικά, στο τμήμα noυ αντι - ματος Φυσικοθεραπείας , Κα.
κατέστησε τη- μεταφερθείσα θηγήτρια κ . Μαρία Τσιρνη, .
στην Τρίπολη- Νοσηλευτική , onoία ήταν και συντονίστρια
εισήχθησαν περισσότεροι αnό της εκδήλωσης
110 φοιτητές, ωστόσο ο ακριΤους φοιτητές καλωσόρισε η
τήσεων.
συνέχειο οελ . 7
Διεθνές Πάρκο
Ελαίας
της Αναστασίας Κανελλοηoύλου
> σελ.3
ουνέχεια ολ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα