Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΑΑΔΕ: 20.100 αιτήματα εξυπηρέτησης στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦΦ 5583 Πέμππη 17.10.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Συνταξιούχοι:
Να δημοσιευτούν τρα
οι αποφάσεις του ΣΤΕ
Αχτσιόγλου:
Το ασφαλιστικό σύστημα
δεν είναι καζίνο
>>> Τελ
>>> Τελ.
Στα e16,2
αυξάνει την
στόχο
η Optima
0 ενδννκός χειμνας
δίκι η έη το σηγαwmξικ άνυ ξη
Η επενδυτική τράπεζα
εκτιμά πως ο ΟΤΕ θα
επιτίχει ισχυρές ταμειακές ροές λόγω των καλύτερων λειτουργικν κερδν
χαμηλότερων
δαπανν για τόχους.
Στα 16,2 ευρ από 13
προηγουμένως αύξησε την
τιμή-στόχο της μετοχής
του ΟΤΕΟΤΕ 0,00% η
Optima Bank σε έχθεση
με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου και σύσταση .
Βρούτσης
Η επενδυτική τράπεζα
εκτιμά πως η εταιρεία θα
επιτίχει ισχυρές ταμεια
κές ροές λόγω των καλύτε
ρων λειτουργικν χερδν
χαμηλότερων
δαπανν για τόκους.
Διπλασιάστηναν
οι έλεγχοι
στην αγορά εργασίας
σμού Ελέγχων , η προϊσταμένη
του Περιφερειαού λεγιτού
Δυπλασιάστηκαν οι έλεγχοι των
επιθεωρητν
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ)
ΕΦΚΑ) κατά το τρίτο τρίμηνο Αττικής και όλοι οι προϊστάμετου έτους σε σχέση με τα δύο
πρτα τρίμηνα του 2019 , σύμφ ωνα με σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας . Με βάση Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚA)
τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, Αττικής.
το τρίμηνο Ιούλιος 2019-Σεπτέμ Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε να
βριος 2019, πραγματοποιήθηκαν
σε όλη τη χρα 12.987 επιτόπιοι
έλεγχοι έναντι 11.628 ελέγχων τέταρτο τρίμηνο του έτους και
την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2019. Κατά τη διάρκεια των
12.987 ελέγχων , εντοπίστηκαν αριθμού των επιθεωρητν και
1.357 αδήλωτοι εργαζόμενοι και
ετιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους γικν εογαλείων στην καθημερ
15.600.527 ευρ .
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν
στον υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων , Γιάν
νη Βρούτση, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθημε στο υπουργείο και όπου συμμετείχε ο
διοικητής του ΕΦΚΑ Χρήστος
Χάλαρης , ο γενικός διευθυντής Τη διενέργεια στοχευμένων
Ελέγχων , ο διευθυντής Σχεδια - ελέγχων.
Ηνέα τιμή-στόχος βρίσκεται 24% υψηλότερα από
την τοέχουσα τιμή της
μετοχής .
Ενιαίου
νοι τμημάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Ελέγχων και του
Περιφερειακού
Ελεγκτικού
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Optima Bank, η
τιμή της μετοχής του
ΟTΕΟΤΕ 0,00% είναι
ελχυστική σε σχέση με τις
υπόλοιπες
τηλεπικοινωνιακές εταιοείες.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρα
στις Ανανεσιμες Πηγές Ενέργειας, όχι μόνο στην πράσινη
αλλά και στη γελάζια ανάπτυξη με την ξιοποίηση και των
θαλασσν , τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
μιλντας σήμερα στα εγκαίνια του συμπλέγματος των αιολικν πάρχων της Enel Green Power στον Καφηρέα.
συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθμούς οι έλεγχοι και κατά το
ευρωπαϊκές
να αυξηθούν περαιτέρω από το
2020, μέσω της ενίσχυσης του
εγκαινίασε ο ίδιος πριν από δύο
εβδομάδες, ως κδείγμα εμπ
στοσύνης προς την κυ βέρνηση,
που στηρζει τις γόνιμες δυνάμεις τόσο των επενδυτν όσο
eργαζομένων ,
σημεινοντας πος οι εξελίξεις
αυτές, 3 μήνες μετά τις ενλογές
και ποιν συμπληρωθούν 100
ημέρες από την ορχωμοσία της
κυβέρνησης δεν είναι τυχαίες.
<Το νέο αιολικό πάρκο είναι
μία ακόμη απόδειξη ότι ο επεν δυτικός χειμνας δίνει τη θέση
του στην αναπτυξιακή άνοιξη . Η
Ελλάδα αλλάζει με νέες επενδύσεις και νέες δουλειές ,
ανέφερε ο πρωθυπουργός . Χαρ ακτήρυσε δε , το συγκεκριμένο
έργο, όπως και τη μονάδα φυσικού αερίου της Μυτιληναίος ,
την κατασκευή της οποίας
Για το 2019 , ο ΟΤΕOTΕ
0,00% προβλέπεται να
μοιράσει μέρισμα 0, 64
ευρ ανά μετοχή , τοοποίο
θα αυξηθεί στα 0,73 ευρ
ανά μετοχή το 2020. Σε
περίπτωση που πουληθεί η
ρουμανική θυγατρική τότε
μπορεί να υπάρξει έκταχτο μέρισμα 1 ευρ ανά
μετοχή εντός του 2020.
της ενσωμάτωσης νέων τεχνολοινή πρακτική των ελέγχων.
Ενδεικτικά , όπως ετθηκε
αυτό θα επιτευχθεί :
Με τον προγραμματισμό για
ενισχυμένο αριθμό ελέγχων σε
ολόκληρη την επικράτεια .
Created by Universal Document Converter