Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NEMTH
οσ0eΡ κη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
EA AΕΑΤΗΤΗ ΠΕΡeεΡEA EHεro . Eτaωηε 6
Τέλος διαδρομής για τον Νίκο Μηλινη
orEΤΟNΚ ΤΑ tie A * Εassio ον ν tu ε nbeό ρι π Μtφ
.4τorΣΤoΜΑΚΟ
ΜΠAΚΟΥ ΤΟΚΑΡΟNΤΑΣ 300ο airόΡΟ να ρ ίn eντης ς τ opέ
κ1οηντός σελκείκε kμς Μεαν tβει εόmasέp
δe igανμ leνw φRΡw ρuο κ Ρn νήτ ηκόχνο τ
ΣΥΝΕΝΑΤΕΙ ΚΑΙ ΦΟΥΕ νo pono
62%: Η Πάτρα
θέλει τη Νομική
ΓΚΑΛΟΠ
DATA Α|
Η ΠΑΤΡΑ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ
ΚΥΡΑΣΟΦΙΑ
ο οpoi v p
ΕAr tu κ
Η ΕΙΚΗ hp Πpο yp
πEΜτΕΡE Dnu Hεnα
Η ΕAΕΙΟΨΗΟΙL
ΤηΝ ΠΑΤΡΙΚΟΝ
ΧΑΙ ΔΙΟ
οι ΓΧAΙΚΕ
ΤΝΙΝΗ a n r μe
| v εμpuΡ
ΤΠ0M veφ Dae
. ouvφ veo
ponύφμ, ε
uru ιpά Σο
+ 2uυ κo
ΔΑΟΝΕ κοε γλ φ
κΦiο r
ΤΝΝ ΑΜΟΨΗ 0Τ1 μυ τηpei ou
ΤΑΟΝΤΑΙ ΠΕΡ
THE APIIN
ΤHΙ ΣΟΑ
ΤΟ ΘΕΝΑ Ρ0 Ρ δp ap
δe μp p pet
.ΝL ΜΕΚΕΙ ΑΝΟΙΤΟ μ m
Η ΝΕΑ
ΜΕΡΙΜΝΑ.
ΘΕΜΕΛΩΝΕΤΑ
6 έτροκις
uuicκήceti
Εξω nό
οούπερ ο
Προμηθέος
N oup μ
2Ρ47 asis n
φκ one
ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΣΚΑΡΙΜΠΑ
MA AAME
6φmpν
NαutMουν
Η μετάφραση: της σύσκεψης με Καραμανλή
οHuxυύbυ ω
0οιανu p
Dapeo ο owοp μαuoυν nup yνe 3ν owν
μp prmouo Η aσoo bt E μoέ. oo
P ipr e po u npoν νού κuίρκo Μ
mebv σw
αowλοφέν
etegodo
ΤΜEAΜ ΚΗ ηνu
30μpς
Ιστην τuή των 10
Κορυφή
Θtος και
Ζυγογιάννης
. tieςeu
νκcoν ωo
4κλκγu D019
ΦΦ05uκ
ΝΤΕΖΕΝΕ
0Α 1 10Ρ ννν ν τe
α 1 o ν uru Ο oe