Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
www.olympiob imn.gα
ΠΕTH η οκτωnoν
Eoς poou me
Τpoυ ω ωpό
Σκέψες για εtειρεσία
σε κακοπληρωτές
ρεύματος
ΣΤΗΝ ΥΠΡΕΙΑ ΚΑΘAPOTHTAΑΣ
ΤοΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΕΡΝΗΣ
Τελετή ορκωμοσίας 90
ΑΣΦΑΛΙΣτΙΚο
Τι θα αλλάξει με τις
εισφορές μισθωτν
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΤΕΛΜΑΤΟΝ
μονίμων υπαλλήλων
καθαριότητας
κ κοοδήμος POTH
ΠΡΟΤΕΡΑοτΤΑ ΟΔΗΜΟΤΗE
ΜEO ΜAΑΙΟ ΠoΥ Α
ΔΥΣΚΟΝΕΥΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΟΝΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΕWPEA
Πooon ou uπupγu n ς α
ουτρroia μεη Ρaamη Αp Dpa .
vα rμpήpuνίω ua nub
Δαί ημαbhpη στό 0
vκνοpi
Εοι poposoηη n σηpγυ ως σpοημεύς ς
ap ν ς
ΚΑΤΕΡΙΝHΣ
ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠEDΗΦΗ
Ψηφίστηκε
το καντικαπνιστικό
νομοσχέδιου
ΕΦΚΑΙ
opripov χς ον ου δrμάpou Κο
κακήμυ uw a δ 0
εuν οrν wτο πος
υnaκuppον oo nο
Καρης,μαης οήpeς νκυ ΑΙ
ΠΠERMMBΑNE
Μνυρό nος Βη Kl να oμν n m ς δοςυμας &ν
uw μα αvMούν o ό μpοapα muανα οov ή
γα υς ς u ο ού
iτμoμ , η ην Ooa μ
apdo αο νu μνλο
oan E0ό Οpμό δημίοας Μe
Co) Pμoς mpda ο
6α μα upp bu pp.
Προprη ης
ΟΔήμτως o αημηη τατηνοα
κυ Δήμου Καιης, υς νος πίΜο
μομς rακύςa0ς eς
εupβnε α puw αη& υ, ponμόνtu
να ανo5w aκήo .
υπmavo o uς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
107 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
PΥΘΜΣΕ ΣΗΝ ΕΕΜ ΟΔΟ
μεκ m n
|Με επισημότητα και φέτος οι εκδηλσεις
για την απελευθέρωση της πόλης
ΜΕ ΔΟΞΟΛΟΠΑ , ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Κλειστή και στα δυο
ρεύματα η κυκλοφορία
σήμερα το βράδυ
ΑΟ τοΜ ΠΜTΑΜΟΑ ΜΕΡΙ
ΛΕΤΟΚΑΡΥΑ
Ποpola πmpoς
κάoμu
πΡομ rm!
eς a δη ς
γ yE onς
πn p ΗΚ
Καng μ
ramwlepό.
Μαδ Ος
Aνnv.
ooησbv
σο μη
ς Ε ος
καy-n
"npoν Τrν
ραπηρ οι
uuής n
ΗA. Φ
Μmpoες Κ
Βουήo βαinς
ns Α.
1αος Χοης napp4μovας o uος
eoowtrς . 2iβo οδήμapopoυ μau
Μάμτη Aσpoς τόoς ου ήμu
Μάνο Γuaίς, nελ apοττμόo δήα.
τ0p μpn κδ ar
ς ns, μο np
κoouoμ ς peς aη
on λοrov . oiotr
peαμες ΠΑΟΕ) y Παρίς Μru
a ροννaνήηρs
Syp nuκέ a00έκαο
τεμοε μpα, ba bor ηκυkφ
-ομ o ow ooκo
Πaμνo (00μpoέως oonmo o
4ο Aτpός Dμi o o
pp Aα ά
Χίουμ σσος φmστoύνης
Μααpop ων αφμένν
Mκ nv ονp6 δοpαμίοω
τ ς coσ oν τo
ό (Π χμο uaςον
Με προόντα πoότητος στις
κατερες Τμές κυ το
Εξαδικουμίνο μας προσωπκό, σας
εγyudμaστε Το κα τερο
eπoraoμα.
ο o ο Aφός (0 μ
nη ή aή Ηο
wmν σηήγpη νovοής
agioς νopoς αμeeος o
-νoopη μτn φο αην
aττφνή nν oλwυ
O. Μpα
Σ δo ουμάσν pon ο βοuaής ε
Μ ςouo μαη mn μας κο M
Καpνη μς ρ0φ
ημάm1a p τή
Τν απλ pη ΗΚ
πόoν μκό0Α
ΕYDOR
T2351039303 & 34886
ΤΕΡΠΟΣ
konstad inid islive.com
φίλτρο βρύσns
ΚΕΔL ΕSTΑΤΕ
Κατυναπρησωκn sΕo 0
canente
Μπtτόν
τmλ.:2381
Επερίνη
ΠΕΕΑΙΤΑ ΤΕμ9ΜΑ νT 150
Το φθp pύσ ΕDO oνόέεια
uuθtia στν βούon s κουνa .
Ελ συμβατά με npoepα
Βρύσεs γράs
topeίσohuoατorιaaoτmi
rlωλουνται αυτόναμα διαμιρισματα
| στην Δεπτοκαραή Παρίας από 52τμ
τuc 60μ κοντά σιεν θαίαασα.
Επαγγελματ ικά πκίνη τα και
eκάπεδα ενταε σχεδίου και τς
στην Λιαronαροd και πλάκα
Διταχρου.
Τιμή ΣΟΚ
ΕPΓOLTΑΣΙO ΕΤΟικΟΥ ΤΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
12,90
Αφοι KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
Dη o .
oσ m ww
821520-13 110, Pο0 το του 550
wwwserpougr inέe- 2aerpougr
nronoΗΜΕΗ ΜΟΝΑΔΑ
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
, wdai υ Ρ0 .
Μόνο μερικά από τα οφέη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστεύονται σε εμάς την
ξενόγλωση εκπαίδευση των παιδιν τους
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
PALSO
hool owner
'aυop.
ΕΠΕε ρΣΡΟ άΥν