Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.619 . Τμή 0,60 E. Πέμπτη 17Οκτωβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350
htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το αντικατνιστικό νομοσχέδιο και τέφτει .
ΜΑΧΑΡ ΟΡΙΣΤΙΚΑΣΤΟ ΤΕΙΓΑΡΟ
ΕΔΤΑΡΟΙ
@ ούτσμ ατυφρίται σε κάίε κλαυό διμόστο χάρο, κατοτήματα
τυύμούς μεταρορικά μέσα ολά και διτικάοχίματα στα οποί πέρoυν
παδά Τονμερότυρτιμ γατυς παροβάτεςο Απόρονοικπιστές
Μετά τα πρόσφατα περιστατικά αελληνοποιήσεων. .
Αυστηροί έλεγχοι από τον ΕΦΕΤ στα
γυλακτοκομικά γα την τροέλευσή τους
* Τσγάρο.. ορστικά λος
σε κλειστούς δημόστους χρους,
υπηρεσίες καταστήμστα , αεpo δρόμια, σταύμούς , κυλακεία, ακόμα και σε υπαίθρια σημεία άθλη
σης όπωςα γήπεδα!
L BIΤΑΛΗΣ (Αντίδρος Δωδνης,): Αμεση η ανάγκη
ίδρυσης της Διεπαγγελματικής φέτας και η επιβολή
αυστηρν ποινν στους παραβάτες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Τα πρόσφατα περιστατικά
ελληνοποήστων
κά προϊόντα στο λάδι το μέλι Το
ρύ κλπ., οδηγούν Τον ΕΦΕΤ να ε .
ντείνει Το πρόγραμμα ελέγχων Των
εισαγόμενων προϊόντων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα-που
απασχολεί ιδείτερα και τους Ηπεpu
τες εντοπίζεα στα γαλακτοκομικά
προντα, καθς οι Ελληνοmοήσες
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
σε γαλακτοκομ
Aυτό προβλέπει το ααντικαπν
στικό νομοσχέδιου που ψηφίστηκε
προχθές βράδυ με ευρεία πλειοφη
φα από η Βουλή , με Το οποίο αλλάζρuν ρικά όλα όσα γνωρίζαμε
σχεικά με το κάπνσμα στη χρα
μας Επός πων άλλων , Ο οάρο
απαγορεύεται επίσης στα δημόσια
μέσα μεταφορά αλλά και στα ιδωnκά oχήματα όταν Επιβαίνουν παδιά
και τα πρόστιμα σε όλες Τς περπτσες είναι τοουχτερά
698Ο0Οg
Ούτε στο γραφείο, oύτε στην καφετέρια, ούτε στο λεωφορείο οα μπορεί κανείς να ανάβει τοηγάρο στο εξής ,
αφού αυτό απαγορεύεται πλέον ρητά .
PEΠΟΡΤΑ |
Οαντικαπνιστικός όμως δεν έχει
μόνο υποτηρικτές Εναι πολλοί και
οι πολίτες α oποιο 11ησελ
μέστω των εισαγωγν , eουν πλήξε
σε πολύ μεγάλο αθμό την κτηνοτρο
φία μας και έχουν οξηγήσει έναν αGοσέβαστο αθμό κτηνοτpoφων σε
οικονομκό αδιέξοδο κα σε αποχ
pηση από το επάγελμα Η μάχη
κτης φέτος άλλωστε βρίσκετα σε
πλήρι α
OLAppός ζητά στήμη ης
diιdας σ λίμες κα τοτάρα
Η Αλλη Αποψη
Ζητούμενο n κοινή λογική
Σφήpeι ο κλοιός των ελέχων για Τις ελληνοποιήσεις στα
Τρόφιμα και ειδικότερα στα γαλακτοκομικά, δίνοντας τόνο
aισοδοξίας και στους Ηπειρτες παραγωγούς ,
Σελ. 12
νέα γω ίσει 7
για τον αντικαπνιστικό νόιο.μνπ m μψ πλή
> Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΒΟΛΗ, επιχειρηματία
παγγελματικής για τη φέτα για την οποία ο Αντπρόεδρος πης ΔΟΔΟΝΗ
ΑΕ., κα πρόεδρος mς υπό σύστασης Οργάνωσης πραγματοποεί συνεχείς εmαφές με κυβερνητικά στελέ σλέο γοατβομμνν
κτηνοτροσκές οργoσεις
Η σύσταση και λεπουρpγία της
Διεπαγγελματκής αναπεροδος
όλα βρίσοντα στον αέpα από πλευ: pάς τpν δσκομζόμενου γάλακτος
Μα από Τς μέγαλύπερες εκκρεΣελ 12| : μόητες οpορά τη σύσταση ης Δε κυν οm Ετμηλήp
ΗΜαρδιά τwν Ελάτων
tmσε για δύο ημέρες
το2άηmεο
Ο Υπάρχει άραγε κάποιος νοήμωνπολίτης που να
πιστεύαι όπο αντικαπνιστικός νόμος δεν ήταν... Ψ
φισμένος και για αυτό δεν εφαρμόζονταν σωστά, Κά
θε κυβέρνηση ή μάλλον κάθε υπουργός που αναλαμ βάνει , ξαναψηφίζα τον αντικαπνιστικό νόμο επί τα
χiρω! Το διο έκανε φυσικά και ο Βασίλης Κικίλιας .
Δηλαδή, ξαναψήφισε τον Ψηφισμένο αντικαπν
στικό νόμο με μοναδικές διαφοροποήσεις Τς σποίες έκανε σε σχέση
με τον ήδηψηφισμένο νάμ πρτον το να "απαγορεύσει" δήθεν εντε λς Τους ειδικούς χρους καπνιζόντων , φυστικά όπου του περνάει .
γιατί στο αεροδρόμιο και στα καζίνο το κάνειγαργάρα και - 7η σελ
Πάνω από 2.500 σύνεδροι στην ετήσια συνάντησή της
Η ελίΤ Της Καρδιολογίας
από σήμερα στα Γιάννενα!
> Σταθμό για τη πλη χρυίμα ω ανέμο ο ήμαgς Μ Εκά
- 11η σελ.
Σε επστολήτους προς τον Πρωθυπουργό κα Υπουργούς
Για ωμό εκβιασμό πτηνο-κτηνοτρόφων
από τράπεζες, μιλάει η Ένωσή τους!
ν Και ζητούν οριστική λύση για τα καόκιναν δάνεια
. Νομοθετική
ρύθμιση, έτσ .
στε να λυθεί ορστικά Το θέμα με
Οπως καταγγέλλουντέσσερις φορείς της πόλης: |
Ανίερη πράξη η αλλαγή
ονομασίας του Ζαππείου!
νεια πων πηνο κτηνοτρόφων
Lουν από Κιβίνηση και φορεί μασένουν το ανοσιούργμα
. Για αvίτpη
πράξη αλλαγής mς
ονομασίας Του Μ
γάρου Των Βορειοn
πειρωτν Εθνικν
Ευεργmuν
λου κα Κονo4
νου Ζάππα από
αo-nA
παραγωγν Της
χρας, ητά η
Πανελλήνια
Ένωση Οργαν.
σεων Πηνοτρό .
φων Παραγωγν
μΕΟΠm , με επιστολή της πpος
Τον Πρωθυπουργό και rους αρμόδιους υπουργούς.
Ας σημειωθεί όη σην Ήπερο
δραστηριοποούνται επιχιρηματικά
: εκατοντάδες μικρομεσαία πηνοτρόφο, τα προϊόντα 11η σελ
. Σταθμό για τα Τοπικά συνε
δριακά δρμενα αποπλεί η δι
ξαγωγή σπό σήμερα και μέχρι το
Σάββατο στα Γιάννενα και Το ξε,
νοδοχείο cDu Lac roυ ετήσιου
Πανελλήνιου Καρδιολογικού Συ .
νεδρίου αυτό συμμετέχουν
πάνω από 2.500 σύνεδροι όχι
μόνο Ελληνες επιστήμονες, αλ λά και περίπου 30διαττρεπείς
συνάδελφοί Τους an -3ησελ
Στο ΕΣΠΑ δύο όράσεις
για την ψυχική υγεία
σε Γιάννενα-θεσπρωτία
Eu Mτpόnoδη Κόνιτος
t oiu του Αγ. naiciου
Ζάππειον σε Ολύ
μπιον κάνουν λόγο
σε κοινή Τους ανα κοίνωση έσσερις φορείς και συ
γκεκρμένα, Το apuμα Βορειοη
πειρωτικν Μελετν , ο Σύνδε
. Στη σελίδα 6
σμος Αποφοίτων Ζωστμαίας Σχολής -Ο Ζωσμάδεp , η Εισρία
Λογοτεχνων και Συγ 11ησελ
--σελ. 2
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΓΝΩΜΕΣ
Βατή η χθεσνή κλήρωση για τηΓιαννιτιηστάδα
Με αφορμή Το Αναππυξιακό Νομοσχέδιο
Η πολιτιστική κληρονομά
της Ηπείρου και η ΕΛΣΗ .
Η Βέροια στο δρόμο
του ΠΑΣ στο Κύπελλο
Νέο συλλαλητήριο σήμερα από
το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων
V Μπαρόζ κνητοποιήσεων και από εργαζόμενους στους ΟTΑ
. Ανηιδράσεις εξακολουθεί να
mpοκαλεί ro Αναπτυακό Μομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση, με Τος συνδικαλιστικούς φορείς να καλούν rοuς tργαζόμε.
νους σε νέες κινητοποήσεις.
Ετoι, ένα ακομη συλλαλημήρο
πραγμαιοτποιεί σήμερα, Πέμπτη και
ρα 7 μμ το Εργαπκό Κέντρο lωαννίνων , με συγκέντρωση έξω από
μερα ξεκοθορίζα το τοπίο για ην επανάνσρξη τυ πρωταθλήματος
. Τη ομάδα της Βέροας θα αντμετωπίσει ο ΠΑΣ Γάννηνα σε
> Γράgει ο ΣΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛAΒΟΣ
Φιλάλογος - Συγραφiας
|ΠΑΕ ΠΑΝΝΙΝΑ
για την 5η φάση Του Κυπέλλούς ε
πως προέκυψε από , τη χεσνή κλήρωση
που έγινε στα γραφεία της ΕΠΟ
Η Βασίοσα Του Βορρά , όπως είνα
γωστή η Βέροα είναι αναγεννημένη φέτος
και συμμετέχει στο πρωτάλημα της Footbell
: Leagu με πρωταγωνιστικές βλες Μάλστα
μετά από 3 αγωνιστικές μοράζεται την κορυφή
: mς βαθμολογίας μα με την Κα --11η σελ
Ο Συμπληρθηκαν εφέτος είκοσι χρόνια δράσης
και προσφορός της Εταρείας Λογοτεχνν και Συγ
χροφέων Ηπείρου σε τούτο εδ το καταξιωμένο
κομμάτι της Ελληνικής γης Η καταξίωσή του οφεί
λεται βαοικά στην πλούσια πολιmιστική του κληρονομά που ξεκινάει από τη μακρινή αρχαότητα Τότε Πou ο Ηπειρωτικός χρος , με επίκεντρο το Ιερό της Δωδνης απoτέλεσε την
πρτη του Ελληνισμού Κοmίδa κα συνταίριοσε αρμονικά η σο φία του πνεύματος με του σματος την ανδρεία.
Ελλνες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα