Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ
Καθημερινή Εφημερίδα τs Hniiρou- bρuτns Euθ . Τελas-Έτos 930-Αρ. Φιλλου 24667-Πέμπη 17 0τωβρίου 2019-0,60 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με τη Βέροα
στο Κύπελλο Ελλάδος
Τόποι δημιουργίας
στην Πινακοθήκη Αβέρωφ
Νέοωράριο κοινού
στο κολυμβητήριο
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Μια μεγάληη Πρόκληση για την Πόλη αποτελεί το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο , καθς
θα δοκιμαστεί κατά Πόσο μπορεί να ανταεξέλθει εππτυχς στη διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων
Απάντηση
με κινητοποιήσεις
ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Με μηοράζκινητononσεων αnoντούν οι εργοζόμενοι στους Βήμους
στο nαράθυρα nαu ανοίγει nυβέρ νηση για εκρηoη oε ίδιες ης
αυλλογής και μεταφοράς onoppιμ μότων , της καθαριότητας καινάχρηστων χρων κα δημοτικν κτρι
ων, της συντήρηoης ηροίνου κα
ηλεκτροφωτομού.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Η υγεία από την ..
αντιπολίτευση
Εnί Ποδός αι
υπηρεσίες του
δήμου για να
αντιμετωπίσουν
oΠοιοδήηοτε
Ο Πρην υnουργός Υγείαος και τομεάρχης υγείος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαο Ανδρέας Ξανθός
θα βρίσκεται στυ Πόννενο αύριο,
στο ηλαίοιο εκδήλσης με θέμα H
υπεράσηιση του καθαλικού δικοιμοτος οτην Υγεία - Προτερα ότηες
κα πρακλήσεις για την Αριστερά.
ΣΕΛΙΔΑ δ
Πρόβλημα , έκκληση
στους επαγγελματίες
να δείξουν τη
φιλοξενία ταυς γατ..
δίνουμε εξετάσεις
Μοναδικό πρόβλημα
αθηλιάν για
τους Πτηνοτρόφους
Ρύθμιση των ακόκκινων δανείων
Των κτηναητmvaτρόφων nopayu γν nou βόρυναν την anαιληρωμή τους κρίon κα cniτκια , ζna με
επιστολή Προς τον ηρωθυπουργό
nΠανελλήνια Ενωση Οργαννεων
Πuνοpόφων Παραγωγν
Προς το Παρόν τα
εμπόδια στις πτήσεις
λόγω ομίκλης
ΣΕΛΙΔΑ 7
aΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑν
Το Σάββατο
ηγενική συνέλευση
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΣΕΛΙΔΑ 3
Απέδειξε
τη χρησιμότητά της
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ
Διεπαγγελματική Φέτας
μέχρι το τέλος του έτους
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΦΕΡΗ
αΣτάξε στη λίμνη >
ΣΕΛΙΔΑ θ
Αnό mν nρτη κιάλας χpονιά nou λειταύργησε n βάση σεραδιακαμδν
του ΕΚΑΒ στο Ακυο, ανέδεαξε τη χρnoμόη της γα την Ηnaρο αλλ
κα mα το όνια Νηo, οtμφωνο με τον διευθυντή της 7ης Περιφέρει ος ΕΚΑΒ Ηnείρou- Νhouων Βοολn Παπoδιτη
Aιοιοδοξία ότι η ΔιεηαγελμοκήΟργ νωση για την Προσταοίο της Φέας (Δ 0 Φ) θα
εγκριθεί μέpi tο tέλος ιu
έτους , εκφρόζετα με βόon us
διαβεβοιοεις ano την πλευρό
της κυβέρνηoης , αλλά κα το
δοα Πρoέκυψαν οτη διάρκεια
ης γενκής ουνέλευσης του
Συνδέομου Ελληνκν Βιομηχανν Γαλακτοκα μικν Προϊόντων Πρωταγωνισικό ράλα oτις Εξελξεις 6ει ο ανα.
rρόεδρος της γαλοκτοβιομχονίας Δυδύνη ΑΕν καιΠρόεδρος της υπό αυστοσης Δεnoγγελμετικής Ιωάννης Βτάλης, ο oηoiας ηρoyμαιonoinσε oειρό εnouν μευπουργούς nρακειμένου να ηρoχωμή σει τα θέμα της έγκρισης της Διεπαγγελματικής, nou
opaρά την nροστοοία και nροβαλή της φέτας ΠΟn Το onμανικό , ωστά σα, noυ rρo
κυψε αnd τη γενική ουν λευση του ΣΕΒΓΑΠ, είναι n διάθεση όλων ων εμηλεκόμενων
να πρoχpήoοuν μαζ , καθς τις ελευτolες ημέρες η άληι nρασnάθεια για τm Δεπαyγελματική κινδύνευσε να υνακεί oτuν αέρα
Αθλητισμός
ΣΕΛΙΔΑ 6
Παραμένει όνειρο
η κατασκευή
νέου γηΠέδου
ΔΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.
ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΜ
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. aΗΠΕΙΡΟΣ 2016-2020%
ΣΕΛΙΔΑ 12
Ανάπτυξη υπηρεσιν
Ψυχικής υγείας
μέσω ΕΣΠΑ
instagram
agonnewspaper
ΣΕΛΙΛΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα