Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έκλεισε το "κενό" του 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 108 592131
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 | τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.056
Έκλεισε το κενόν του 2020
Πρτο θετικό μήνυμα της Κομισιόν στο οχέδιο προϋπολογισμού - Υπερπλεόνασμα 3 δισ. στο 9μηνο του 2019
να έχουν συμφωνήσει. Βέβαια, αρμόδια κυβερ - τελεστν τόσο στον ΦΠΑ όσο και στον ΕΝΦΙΑ.
Σε συνδυασμό και με τη συγκράτηση των δα νσεις Που αναμένονταν να γίνουν . Πανν , το Πρωτογενές αποτέλεσμα ανήλθε στα
4,479 δισ. ευρ , έναντι στόχου για Πρωτογενές
πλεόνασμα 1,467 δισ. ευρό , ήτοι υπέρβαση κατά
3,012 δισ. ευρ. Το οικονομικό επιτελείο θα Πε
υπάρχει δημοσιονομικό κενό ούτε ριμένει τα στοιχεία εκτέλεσης και των επόμενων
εβδομάδων Προκειμένου να κλειδσειν το κον
δύλι για το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα Που θα
δοθεί φέτος. Η σχετική απόφαση αναμένεται να
στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου οι φόροι ληφθεί προς το τέλος Νοεμβρίου. Νωρίτερα,
ωστόσο, θα δρομολογηθεί η καταβολή του επδόματος Πετρελαίου θέρμανσης. σελ . 4,5
Στην εξάλειψη του δημοσιονομικού κενού από
τον Προϋπολογισμό του 2020 φαίνεται ότι έχουν νητική Πηγή Παρέπεμπε χθες και στις ανακοικαταλήξει ηελληνική κυβέρνηση
και οι εκπρόσωποι τον θεσμν ,
σύμφωνα με πληροφορίες της Ν .
Μετά και τις αλλαγές Που ενσωμα
τθηκαν στο Προσχέδιο του προ
υπολογισμού το οποίο εστάλη χθες
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές
οι οΠοίες αφορούν κατά κύριο λόγο
την κοστολόγηση των μέτρων Που Προωθεί η
κυβέρνησn για να χρηματοδοτήσει τις εξαγγελίες έχουν αποδσει 616 εκατ. ευρ Πάνω από τον
του Πρωθυπουργού, οι δύο Πλευρές φέρονται στόχο, Παρά τις μεισεις των φορολογικν συν
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστε
θεί στη χθεσινή δήλωση του κυprotergia
Θα ακολουθήσει
λεπτομερής
αξιολόγηση
τον Νοέμβριο
βερνητικού εκπροσπου ότι δεν
Το μέλλον της ενέργειας
στον Προϋπολογισμό του 2019 ούτε
στον Προϋπολογισμό του 2020. Ει
δικότερα σε ό,τι αφορά το 2019,
1,05 δισ. ευρμε 4fiunds
σε μικρομεσαίες επχειρήσεις
Ποιοι ωφελούνται από
τη σύρραξη στη Συρία
σελ. 17
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
ομόλογο ΤΕΡΝΑ
Μεταξύ 2,60% και 2,90%
το εύρος απόδοσης επιτοκίου
Μεταξύ 2,60% και 2,90% κινείται το εύρος
απόδοσης επιτοκίου για το πρτο πιστοπΟημένο πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
του οποίου n δημόσια προσφορά αρχίζει
σήμερα . σελ. 15
Το Ποσό του 1,05 δισ. θα διατε
θεί κατ' ελάχιστον στις μικρομε σαίες επιχειρήσεις Που θα επι
λεγούνστο αμέσως επόμενο διά
στημα ως επενδυτικοί στόχοι
των τεσσάρων χρηματοδοτικν
σχημάτων (fiunds) Που θα συσταθούναπό την Ελληνική Ανασεις, Που είτε αντιμετωπίζουν
Προβλήματα δανεισμού είτε επ
δικουν τιν Περατέρω ενίσχυση
της δραστmριότητάς τους. Κατά
τις ίδιες πληροφορίες, αυτή τη
στιγμή έχει ολοκληρωθεί η δια
δικασία αξιολόγησης των Προ
τάσεων Που έχουν υποβληθεί
πτυξιακή Τράπεζα και ιδιτες από ετά διαχειριστικές ομάδες
και άμεσα θα υπογραφούν οι
δυτικά κεφάλαια Debt Fund , συμβάσεις για την ενεργοποίoη
των χρηματοδοτικν εργαλείων.
και 4n Βιομηχανική Επανάστα- Σημεινεται ότι ενδιαφέρον για
συνεπένδυση στα συγκεκριμένα
ηενεργοποίησή τους, σύμφωνα χρηματοδοτικά εργαλεία εκδή
μεπληροφορίες, Προσδιορίζεται λωσαν Περισσότερα από 25 επεν
δυτικά σχήματα, Προερχόμενα
τόσο από την Ελλάδα όσο και το
επενδυτές. Πρόκειται για τα επεν
Brexit: Κοντά σε συμφωνία
Συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το Brexit Πριν από τη διήμερη
σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετν επικρατούσε
χθες στις Βρυξέλλες, όπου οι διαπραγματευτικές
ομάδες κατέβαλαν σημαντικές Προσπάθειες με
στόχο μια γενική προσέγγιση σήμερα. σελ 17
ΚΕπάνοδος , Made in Greece
ση, η σύσταση των οΠοίων και
" ΚαμπανάκΡ για νέα έκρηξη των προσφυγικν ρον
Καμπανάκιν έχει χτυπήσει για το προσφυγικό / μεταναστευτικό , καθς είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των ρον λόγω των εξελίξεων στη Συρία. Από τον Μάιο μέχρι
τρα καταγράφεται αύξηση της τάξης του 241%, εν τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν μόλις
1.800 επιστροφές . σελ 18
το αργότερο έως το τέλος του
2019 και τα οποία θα επενδύ<Μπλόκο για ένταξη στην Ε.Ε.
Αλβανίας-Βόρειας Μακεδονίας
εξωτερικό . σελ, 2
σουν σε μικρομεσαίες επιχειρή Γαλλικό μπλόκον χθες στο Συμβούλιο Γενικν
ΥΠοθέσεων στην έναρξη ενταξιακν διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την Αλβανία και τη
Βόρεια Μακεδονία, εν η "σκυτάλην Πλέον
Περνάει στους Ευρωπαίους ηγέτες , οι οποίoι
την Παρασκευή θα έχουν στις Βρυξέλλες Πολιτική συζήτηση για τα επόμενα βήματα. σελ . 18
Εγκαινιάσθηκε
ηεπένδυση
των 300 εκατ.
στον Καφηρέα
Τιφόροι
θα πληρωθούν
για τα φετινά
εισοδήματα
Άνοδο ΑΕΠ 2%
κβλέπεν το ΔΝΤ
για την Ελλάδα
ΕΦΚΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ 15,6 ΕΚΑΤ.
ΓΑ<ΜΑΥΡΗ>ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΙΚ
Enel Green Power
σελ 11
Πάνω από 8,9 εκατ. φορολογού
μενοι θα κληθούν το 2020 να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δη
λόσεις για τα εισοδήματα του
2019, καταβάλλοντας ανάλογους
φόρους με αυτούς των εισοδη μάτων του 2018 , καθότι οι φορολογικές αλλαγές Που ανακοί
νωσε το ΥΠΟΙΚ θα ισχύσουν για
τα εισοδήματα του 2020. σελ. 7
Η Ελλάδα μΠορεί να Πετύχει
την άνοδο του μεριδίου των
ΑΠΕ στο 35% έως το 2030, δή
λωσε χθες ο CEO της Enel Green
Power, Αντόνιο Καμισέκρα, στο
περιθριο της τελετής εγκαινίων του αιολικού έργου Που
υλοποίησε η ελληνική θυγα
τρική τmς, Enel Green Power
Hellas, στον Καφηρέα. σελ . 11
Κατεβάζει ταχύτητα για την ελληνική αλλά και
τη φετινή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας κυριάκος Mητσοτάκης
το ΔΝΤ, με βάση την έκθεσή του Που Παρουσίασε
χθες στην Ουάσιγκτον. Ως βασική αιτία ο διεθνής Η Πρασινη
οργανισμός επικαλέστηκε τις εμπορικές και γεω
Πολιτικές εντάσεις Που βάζουν τις οικονομίες σε
ιδιαίτερα επδυνη κατάσταση. Για την ελληνική
οικονομία το ΔΝΤ Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης | Πυλνας
2% για το 2019, όταν τον Περασμένο Απρίλιο Προ
έβλεπε ανάπτυξη 2,4%, σελ . 5
Συμβούλιο Υπουργν
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ Η ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ
Πρωθυπουργός
ανάπτυξη
Jumbo
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ
ΠΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ
της οικονομίας
ΓΑΧΑ 858,16 (027%) Δ
FISE 100 7211,64 -003%)
(AC 40 570205 (1,05%)
DOW JONES 27031,79 (091%)
DAX 30 12629,79 (1,15%)
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1034
ΧΡΥΣΟΣ 1.481,5177
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 59,73

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Β. Σπανάκης: Βασικός κυβερνητικός στόχος μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ
  Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2024, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης,…Β. Σπανάκης: Βασικός κυβερνητικός στόχος μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σε πέντε χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι «ανθρώπινη» λέει ο επικεφαλής της Nvidia
  Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia παγκόσμιο ηγέτη στη κατασκευή επεξεργαστών (τσιπ) τεχνητής νοημοσύνης, έκανε μια εντυπωσιακή από κάθε άποψη πρόβλεψη απαντώντας σε μια ερώτηση σε οικονομικό…Σε πέντε χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι «ανθρώπινη» λέει ο επικεφαλής της Nvidia - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αθήνα: Σύλληψη 30χρονου για εμπρησμούς
  Φθορές προκλήθηκαν από εμπρησμούς στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας σε δύο οχήματα, σε ένα όχημα στην οδό Αγίου Παύλου και στην Μιχαήλ Βόδα, όπου σημειώθηκε απόπειρα εμπρησμού και…Αθήνα: Σύλληψη 30χρονου για εμπρησμούς - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Rubymar: Το πρώτο πλοίο που βυθίστηκε από επίθεση των Χούθι
  Το εμπορικό πλοίο Rubymar το οποίο είχε εγκαταλειφθεί στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, αφού στοχοθετήθηκε από τους αντάρτες Χούθι στις 18 Φεβρουαρίου, βυθίστηκε, όπως ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωση της, η…Rubymar: Το πρώτο πλοίο που βυθίστηκε από επίθεση των Χούθι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αντιδράσεις για τα μαζικά emails από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου σε απόδημους- Τι απαντά η ίδια
  Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποστολή μαζικών emails από την ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου σε Έλληνες ψηφοφόρους του εξωτερικού, καθώς αναδείχθηκαν ερωτήματα για το πώς βρέθηκαν τα στοιχεία. Η ίδια η…Αντιδράσεις για τα μαζικά emails από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου σε απόδημους- Τι απαντά η ίδια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ