Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12369
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Προς συμφωνία Ελλάδας-δανειστν για τον Προϋπολογισμό του 2020
Υπερπλεόνασμα 3 δισ. ευρ στο 9μηνο!
Τα ελληνικά ομόλογα και το
χρέος είναι πλέον ελκυστικάν
Μητσοτάκης
Ο χειμναςν
δίνει τη θέση του
Γιατi όλοι θέλουν πλέον το ελληνικό δημόσιο χρίος ,
εν μόλις προ ολίγου χφόνου θεωρείτο απολύτως τοξ
κό, δερωτάται ο οικονομικός ιστότοπος businessinsioer
κ αναφερόμενος στην εικόνα σταθερότητας που εμmνέει
ρα η ελληνική οικονομία .
εΤο ληνικό δημόσιο χρέος, που θεωράτο ιδιατέρως
Τοξικό μόλις προ ολίγων ετν , σήμερα είναι αντικείμενο
μίας αυξημένης ζήτησης , δότι ο επενδυτές αναζητον
σταθερά χρηματοοικονομικά προϊόντα και περιουσιακά
στοιχεία σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας οικονομικής επιβρά .
δυνσης-που προαναγγίλλα μία πιθανή ύφεσηp , τονίζα .
Η Ελλάδα εισήλθε στη χορεία των ευρωπαϊκν κρατν
με αρνητική απόδοση Των ομολόγων ης κατά την τλευ .
ταία έκδοσή τους, υπενθυμίζοντας πως αντλήθηκαν 535.31
εκατ. δολάρα με επτόκιο -0,02%.
στην αναπτυξιακή
άνοιξη
Νύχος της χυβέρνησης είναι
η Ελλάδα να γίνει πρωτοπό .
(α στις Ανανεσιμες Πηγές Ενέργειας , όχι μόνο στην πρόσινη αλλά
και στη γαλάζια ανάπτυξη με την
αξιοποίηση και των θαλαοσν , τό.
νισε ο πρωθυπουργός μελντας
στα εrχαίνια του συμπλέγματος
των αιολιχν πάρχων της Enel
Green Power στον Καφηρέα .
Το νέο αιολικό πάρκο είναι μία.
ακόμη απόδειξη ότι ο επενδντιχός
χειμνας δίνει τη θέη του στην
αναπτυξιακή άνουξη ν, ανέφερε
Κατά την ομιλία του ο πουθυ πουργόν
-Ανήγγειλε νέο χοροταξικό πλαί.
σιο για τις ανανεσιμες πηγές
ενέργειας.
εγάλη υπέρβαση στόχου στα φορολογικά έσοδα δείχνουν
- τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εννεαμήνου .
Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφνεται στα 4,48 δισ. ευρ
έναντι στόχου για πλεόνασμα 1,47 δισ. ευρ δηλαδή υπερπλε Αντιστέκονται οι Κούρδοι
στην τουρκική εισβολή
όνασμα 3,012 δισ κατά τους πρτους 9 μήνες του 2019.
Παράλληλα , όπως ανέφερε ο ο υφυπουργός Οικονομικν
Σφοδρές tίναι οι συγκρούσς τόσο γύρω από την πόλη
Μπανμπίτζόσο και γύρω από το Ρας αλΑν με τους Κού
δους να αντιστέκονται και σε ορισμένες περιπτσεις-σύμ .
φωνα με το Συριακο Παρατηρήτηριο Ανθρωπίνων Δικαω
μάτων - να απωθούν τα τουρκικά στρατεύματα.
Ανταποκριής του γαλλικού πρακτορείου μετίδωσε όη
οι μάχες συνεχίζονταν και την Τρίτη παρά τους σχυρ .
σμούς της Αγκυρας όη έχει καταλάβα την πόλη αυτή. Για
135 νεκρούς μαχητές και 70 αμάχους μιλούν οι Κούρδοι .
για 595 ενεκρούς Τρομοκράτες κάνε λόγο η Αγκυρα
Οι Αμερικανοί αναζητούν τρόπους απεγκλωβισμού τwν
στραπωτν τους , εν πάνω από 275.000 οι εκτοπισμένοι
από την τουρκική επίθεση.
Θεόδωρος Σκυλακάκης η κυβέρνηση στέλνει στην Ευρωπαική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020. Ο
υφυπουργός ευχαρίστησε τους θεσμούς τονίζοντας την εξαιρετικά παραγωγική διαδικασία στην αξιολόγηση του προσχε
δίου . Πλέον αναμένεται η επίσημη απάντηση των θεσμν επί
- Δεσμεύθηκε για απλοποίηση
των αδειοδοτιχν διαδικασιν ,
υπογραμμοντας ότι το αιολικό
του Καφηρέα εκίνησε πριν από
14 χρόνια .
του προσχεδίου .
Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν οτι δεν θα υπάρξει νέα
επικοινωνία για την αξιολόγηση, γεγονός που ερμηνεύεται ως
συμφωνία των δύο πλευρν για τον προυπολογισμό του 2020.
Αύξηση 4.8% η αεροπορική
κίνηση στο εννεάμηνο
Μηταράκης: Τα αναδρομικά
θα δοθούν το 2020
ΕΒEΑ: Εντυπωσιακή βελτίωση
κλίματος για οικονομία
πό τα στατιστιχά στοιχεία της ΥΠΑ ο συνολικός αρe.
/νa απολύτως δεδομένο και αντονόητο ότι θα
ηντυπωσιακή βελτίωση του κλίματος για την πορεία
Uτης οικονομίας αλλά και της αξιολόγησης της κυβέρ
νησης καταγράφεται στη έoευνα του ΕΒEA . Οι περσού
τερο συμμετέχοντες εκηράζουν αισιοδοξία τόσο για την
οιχονομία (55%) όσο και γηα την προσωπιχή τους κατά σταση ( 58%) και αξιολογούν θετικά τη κυβέρνηση τόο
στην προσέλχυση επενδύσεων (54%) 600 και στα ζητήμα τα κοινωνικής πολιτικής ( 53%).
Αός των διακινηθέντων επιβατν στα ελληνικά αερο σεβαστούμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, δή Αλωσε μιλντας για την απόφαση του Συμβουλί .
ου της Επιχρατείας ια τα αναδρομικά ο Νότης Μητα ράχης . Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρσει αναδρο .
μιχά με τοόπο που θα κινδυνεύσει το σύστημα το αoφa λιστικό , και ξεχαθάρισεΑν δοθούν αναδρομικά , θα εt .
ναι από το 2020δρόμια το εννεάμηνο lανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2019
έqθασε τα 54.478.091 παρουοιάζοντας αtξηση 45% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 όπου είχαν δι
ακινηθεί 51.977.911 επιβάτες . Συγχεχρμένα οι διακινού
μενου επιβάτες είναι αντό το διάστημα περισοότεροι κατά 2.500.180.