Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 620- Αρ. φύλλου 17.618 . Τμή 0,60 Ε e Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
Γραφeίa: Φ. Ταβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 45333, Τηλ. Κέντρο 20510 25.6717, 3.791-Fux 26510 30.350. http://wwwproinosiogos.g . [email protected]ρoinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΟΔήμος να κιητοτοήσει φορείς, ομάδες, συλλόγους, σχολεία, πολίες.
ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΦΛΟΙ ΝΑΖΗ ΓΙΑ
@ Τιpμβάσεις ξεησαν στην Παραλίνο, θα ακολουδήσει
ειστρατείά κατά της αφσορόπανσης Λήσυν όμος οι συγβάτος
30 τερίτου εφγαζφτενων σε ΕΤγοτάδο-μίμα Πρασύου
Ζήτείται παράταση τυ Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Ευπνούν μνήμες του 2014, όταν στα Τρανα εκπαιδεύονταντχαντιστές
Καταφύγιο φανατικν
Μουσουλμάνων η Αλβανία!
Arεξέλεγκτες α μτακνήσεις προσφύγων από Ήπειρο στα σύνορα ο Οι ΥΠΕΞ
Γολλίας και Ολλανδίας φρέναρον Τς ενταξιοκές διαδικοσίες με ΕΕ
. Η καθαpιότητα ης πόλης
και η εικόνα που παpouσιάζουν οι
κον στα Γιάννενα ,
ειδικά σε σημεία τουριστικού εvδιαφέροντος , εmιβάλλετα να tίνα
πρηστο μέλημα κάδε Δημοτικής
. Γαλλία και Ολλανδία πάτησαν φρένο χθες στο Συμβούλιο
Των Υπουργν Εζωτερικν της
Ε.Ε για ην έναpη rωv ενταξια κων διαδικασιν Αλβανίας και
Σκοπίων και rρα η επόμενη μά .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Αρχής αφού έχει να κάνει Τόσο με
ην mooητα ζωής muν δημοτν
όσο και με ην εντύπωση που σ ποκομίζουν οι mιoέπτες της
Από αυτή την άποψη διαίτερη
σημασία έχουν αι παρεμβάσεις που
πραγματοποιί το Εργοτάξο Του Δή
μου στην Παραλίμνo περοχή , η οποία, παράτο κειδικό βάpος της, E ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
χφν αναμένεται στη Σύνοδο Καρυφής που συνέρχεται την Πέμπτη
και την Παρασκευή , όπου πλέον
πολύ δύσκολα μπορεί να σημιω
θεί ανατροπή
Οι δύο χρες επέμεναν να ανο θεωρηβεί πλήρως το σύστημα Των ε
νταξκικν διαπραματεύστων με υ
ποψήφα κράτη , αλλά και ο τρόπος
mστοποίσης κα πapακολούθησης
Την απαραίτητη περποίηση δέχεταυ επτλους
από Τον Δήμο Ιωανντν
μετά από πολύ καιρό , η
πολύπαθη Παραλίμνιος
περιοχή .
χα καιρό να δεθεί φρoντδα, με Εξεί ρεση mν κατασκευή πεζοδρομίων
Τους πελευαίους μή
: οι Αλβανοί τζχαντιστές πρόλαβαν και γύρισαν νωρίς από
: η Συρία και τρα ετομάζονται να υποδεχ0ούν τους ουντρόφους Τους που ξέφυγαν από τις φυλακές.
5 11η σελ.
Νέα αλλαγή φέρνει η Κυβέρνηση
Αποφάσεις με τους πραγματικά
παρόντες στα Συμβούλια ΟΤΑ!
μεταρρυθμίσεων . Η αpνηική τοποθ
τηση των Υπουργν Εξωπερκν της
ΕΕ. e σε αντθεση μ wθm
εισήγηση της Καμισόν και μάλιστα ο
Ευρωπαίος Επίτpoπος γα η Δύρυνση της Ε.Ε. Γιoχάνες Χαν εξέφρασε τη λύπη ου για την εξέλξη συτή.
Ξαναραζει το δρομολόγο σε χωριά του Κάτω Πωγωνίου
Κ. ΚΑΨΑΛΗΣ: Στηρίξτε το ΚΤΕΛ
για να εκτελεί κάγονεςν γραμμές
νΟΔήμαρχος ζητά από τον Γρηγ. Γίκα επέχτασή τους .
Μετονοστευτικό- Κυπριακό
Tαταμειακά διαΒέσμα Δήμων και Περιφερειν ζητά το ΥΠΕΣ
αταχολησαν τον Πρόεδρο
της Βουλής Κστα Τιοούλα
. Mία σημαντική αλλαγή επpέρα η Κυβέρνηση στον Τpόπο λήψηκ
αποφάσεων από Τα Δη
pοτικ
ποία αναμένε 0 σει ένα εαβαντάζ σης
κατά Τόπους Δημοπικές
Αρχές mολλές εκ των ο
ποίων αντιμετωπίζουν
πρόβλημα πλειοψηφίας
σήμερα , προκεμένου να
ολοποήσουν Το πρόγραμμά Τους
no συγκpρμένα, στον Κλενθε Προστίθεται ακόμη ένας όροφος στο κίρο . .
νη (v4555/2018 ) μέχρ σήμερα οp ζτι πως τα μέλη του Δημοτκού
Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά
την έναρξη ης συνεδρίασης και με :
την παρουσία τους υπήρξε απαpriα
ακόμα και
Στη σκιά των τχαντιστν
Ησυψήτηση των ενταξιαν διαδικασκν για ης δύο 11ησελ
. Στη σελίδα 12
. θεσμός Των ΚΤΕ στην
Ελλάδα έχει προσφέρει πολλά
στο κονωνικό σύνολο. Το πο ση
: μαντικό είναι όι συνδί απομα .
κρυσμένες πτριpερειoκές περιο χές Της χρας με τα ασικά κέ.
ντρα . Αυτό δήλωσε προ ημερν
: στα Γιάννενα ο Υπουργός Υποδονα δ
Στόχος η αποκατάσταση και πλήρης αξιοποίηση Του
Πάει για διατηρητέο το κτίριο
του πρ. Οικοτροφείου Θηλέων
> Πιν τωβουλα έαι το Κίτο Κον. Πρόνοιας Πρφiεας Ηxρου
Αναβαθμίσονται οι δικητικές υποδομές
με την επέχταση του Δημαρχείου Ζτσος
μν , ο οποίος παραβρέθηκε στην
ετήσια Γενική Συνίλευση της
,20στπονδίας Των Υπερσστικν
Aυτό ακριβς λοπόν κάνει πρά ξη και το Υπιροστιο - 11η σελ .
ν αποχω11η σελ
* Το έργο 800.000 ευρ εντάχθηκε στον ΦΛΟΔΗΜΟ
fατνεχμειο Φεtμupo
αναβληθητε η δίη για το Ζάποι : σς
/ Ευρεία σύσκεψη της ΠΕΣΕ
στην Αθήνα (23 Οκτωβρίου)
Αυάνοντα οι
νάγκες Του Δήμου
Του δεύερου
μεγαλύτερου στο Μοpό μετά τον Δήμο Ιo .
αννν , και η Δημοη
κή Αρχή κρίνει επιβε
βλημένη ην επέκτοση
Του Δημαρχιακού Μ .
γάρου στην Ελεούσα
με στόχο την αναβάμιση Των διοικητικν υποδομν .
Μάλστα μετά κα την ομόpωνη
απόφαση που λαβε ο Δημοτικό
Συμβούλιο Διοος στη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
. Από Τα πιο επιβλητικά σε
μέγεθος οικοδομήματα ης π
λης, ro κrρο Της Μονάδας Προ στασίας Παδιού ωaνvήων στον
λόφο Βελισαρίου, Το σποίο υπήρ - το Αεροδρόμιο
ξεστο παρελθόν Οικοτροφείο θη .
λίων , θέτει υποψηφιότητα για να Ιωαννίνων
χαρακτηρστεί διατη- -2η σελ
Εε ανοδική τροχιά
. Για ης 4 Φεβρουαρίου
2020 ανοβλή0ηκε σχεπκή αγωγή που αφορά Το Ζάτειο και η|
oποία θα εκδικαζόταν χθες στο
Εφετίο Αθηνν , με απυτέλεσμα
ο Ηπερτες να έχουν περισσό
Τερο χρόνο για να 11η σελ .
Του . ΠΑΝΝΑΚΗ
σελ.12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
-11η σε
Αύριο συνεδριάζει το ΑΣ
Στο κοκοτάδι η επανέναρξη
του πρωταθλήματος της SI2
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΒΟΛΕΣ
Η Ελληνική διπλωματία
εν Πλήρη δράσει!
Εδ είναι Βαλκάνια ..
ο ΠΑΣ Γάνινα μαθαίνει Τον αντίπαλο στο Κύπελλο
Σήμερα
> Του ΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΙΑ*.
> ράφει ο ΠΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΙΚΑΣ
. ΜΕ αμείωτη ένταση συνεχίζειαι το αλαλούμμεταξύmς Super League 2 και της ΕΡΤ για
τα ηλεοππικά δικατματα και χωρίς μέχρι σή
μερα εmίεuη συμφωνίας ο πιaνόrρο είνα
να μην υπάρξ αγωνιστική δράση ούτε rο Σαβ.
βατοκύριακο που έρχεται, για τpiη δηλαδή συνεχόμενη βδομάδα
Ο διαγωνισμός για την παραγωή των τηλεο πικν αδν ολοκληρθηε τη Δευτέρα με την
κατάθεση προσφορν από Τις εταιρείες περαγu
Υής και σύριο Πέμπτη αποφooίστηΟΣ ουτό Τον υπέροχο τόno , της Βαλκονικής χερσονήσου , μπορεί
κανείς, να τα δει όλα! Αγρια ομορφιά στη φύση της λεβεντιά στου
Η nαρακότω υποκλαπείσα τηλεφωνική επικονωνία , λίγες ρες μετά την εισβαλή ης Τουρκίας
στη Συρία , αποδίδεται σε υψηλόβαθμους παράγο ντες της εληνικής και της τουριακής διπλωματίας .
Ολόκληρο επιτελείο ξένων πρακτόρων προσπαθεί
εναγωνίως να την αποκρυπτογροφήσει, πράγμα
προς Το παρόν καθίσταται οδύνατον:
δunους Της , μεγάλες φιλες Των λον της αλλά και επικίνδυνες
Πολλά κονά σημείο . και αδιοφορές, στους λούς Της , ένα πoζ
με τερόκλημες εκόνες, στης χρες της ένα πό7, με ετερόκλητες
εικόνες, σης κονωνίες ης! (Οτχεια, ανέχεια, αλλά και ευημερία
με πολιτισμό και ανθρωmd)
Και ακριβς, σε αυτή την ανθρωπιά , βρίσκεται η ειδοποιός διοφορά , ανάμεσα στους Βαλκάνιους κοι σε άλλους λοούς! η σελ
ΚΩΣΤΑΣ: Pε συ κουμπάρε , είναι όδικο να χτυπός αλύ -7ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα