Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)

2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΡΙΤΗ 15 Οκτωβρίου 2019 | Αρ. φύλλου 489 | 1 €

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών ζητούν κυρώσεις κατά
της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε χθες την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια
Συρία και προετοιμάζει κυρώσεις
εναντίον των παράνομων γεωτρήσεων που πραγματοποιούνται
από την Τουρκία στα ανοικτά της
Κύπρου, ανακοίνωσαν οι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών σε
κοινή δήλωσή τους.
«Η ΕΕ καταδικάζει τη στρατιωτική δράση της Τουρκίας, η
οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη
σταθερότητα και την ασφάλεια
του συνόλου της περιφέρειας»

στην ανατολική Μεσόγειο» διευκρινίζεται στις δηλώσεις που υιοθετήθηκαν από τους υπουργούς
Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

και συμφώνησε να υιοθετήσει
«περιοριστικά μέτρα με στόχο τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα ή ενέχονται στις
παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες

Το Συμβούλιο των 28 υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο,
αναφέρει σε δήλωσή του πως η
στρατιωτική δράση της Τουρκίας
στη βόρεια Συρία έχει «δραματικές συνέπειες» και επισημαίνει
πως μερικές χώρες της ΕΕ έχουν
σταματησει τις εξαγωγές όπλων
στη χώρα αυτή.

Συνάντηση του δημάρχου Μεγαλόπολης με τον υπουργό
Περιβάλλοντος για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων
Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, κ. Αθανάσιος
Χριστογιαννόπουλος
(φωτ.), το απόγευμα της
Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2019, επισκέφθηκε, έπειτα από

προγραμματισμένη συνάντηση, τον Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου
να συζητήσουν για τις
εξελίξεις στην υπόθεση

της ενδεχόμενης παύσης λειτουργίας των λιγνιτι- κών μονάδων ΙΙΙ
& ΙV του ενεργειακού
κέντρου Μεγαλόπολης
της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
[• ΣΕΛΙΔΑ 7]

Στο Συντονιστικό Συμβούλιο Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Γιάννης Τρουπής
Σε μία από τις σημαντικότερες
επιτροπές της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας,
στο Συντονιστικό Συμβούλιο
Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας
– Τουρισμού του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
ορίστηκε ως μόνιμο μέλος ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Αρκαδίας, κ. Γιάννης Τρουπής.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την επεξερ-

γασία, τη διαμόρφωση και την
υποβολή προτάσεων και θέσεων
προς την πολιτεία που συνδέει
τον τουρισμό με τον πρωτογενή

τομέα και τη μεταποιητική βιομηχανία.
Οι παρεμβάσεις και τοποθετήσεις του κ. Γιάννη Τρουπή
είναι πολύ σημαντικές στην εν
λόγω επιτροπή και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στη
λειτουργία και διασύνδεση
όλων των τμημάτων του Επιμελητηρίου, καθώς και τη σύνδεσή τους με το νέο τμήμα του
πρωτογενούς τομέα, που ίδρυσε
πρόσφατα το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

O Γιάννης
Μπουντρούκας
Εντεταλμένος
Σύμβουλος της
Περιφέρειας

Με απόφαση του
Περιφερειάρχη,
Παναγιώτη Νίκα,
που δημοσιεύθηκε
στη Διαύγεια, ορίστηκε ο περιφερειακός σύμβουλος και
επικεφαλής
της
«Πελοποννησιακής
Συμμαχίας», Ιωάννης Μπουντρούκας
(φωτ.), ως
Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες σε θέματα
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.
Η θητεία του άρχεται από τη δημοσίευση
της
απόφασης
στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και
ισχύει για ένα έτος.
Ο κ. Μπουντρούκας θα λαμβάνει την
οριζόμενη εκ της
παρ. 1 του άρθρου
181
του
Ν.
3852/2010 αντιμισθία.