Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cςημερίδα Δικηρύξευν-Δημοτπρωστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0888
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Νέα δεδομένα- για
το Κοινωνικό
Μέρισμα 2019
Αφορολόγητο:
POS θα χτίζεται από
το νέο έτ0s
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
|ΕΙΣΟΔΗΜΑ
| ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οι αποδείξειs Ποu μετράνε στην Εφορία
Αφορολόγητο: Το ένα
τρίτο του εισοδήματός
τους με τραπεζικά
μέσα θα πρέπει να ξοδεύουν από το νέο
έτος μισθωτοί και συνταξιούχοι , καθς το
υπουργείο Οικονομι.
κν , όπως προκύπτει
από το προσχέδιο του
τος .
Με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού
που θα ισχύσει από τον
Ιανουάριο, θα πρέπει
για κάθε 100 ευρ ει .
σοδήματος να ξοδεύει
τα 30 ευρ μέσω ηλε κτρονικν μέσων ηλη
ρωμής.
Για παράδειγμα , όπως
Υπάρχει μια ακόμη
εξέλιξη για το Κοινωνικό Μέρισμα μετά
τις "εκπλήξεις- και τα
σενάρια για τα ποσά,
που απροσδιορίστη
κανw τις προηγούμενες ημέρες .
Ο υπουργός Επικρα .
τείας Γ. Γερατετρίτης
προανήγγειλε,
κλόγω της άνθισης
της, ελληνικής οικονομίας , θα υπάρξει
συνέχεια στην 11
προϋπολογισμού , θα
θεσπίσει
πρόσθετα αναφέρει το Εθνος,
μισθωτός με ετήσιο ε,
σόδημα 10.000 ευρ
θα πρέπει να έχει δα πανήσει φέτος με
κάρτα
1.000 ευρ.
Οι κερδισμένοι από
την νέα φορολογία -Οι 1.750 ευρ . Για το
νέοι φορολογικοί συν τελεστές και τα αΦορολόγητα όρια
Για το 2020 το ποσό
θα πρέπει να είναι του λάχιστον 3.000 ευρ.
Μισθωτός με ετήσιο
μέτρα για την επέκταση των ηλεκτρονι κν πληρωμν στην
αγορά.
Συγκεκριμένα το ποσοστό ελάχιστων υπ χρεωτικν δαπανν
με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής , που σή.
μερα υπολογίζεται κλι
μακωτά από 10% έως
ευρ . Για το 2020 το
ποσό θα φτάσει στα
πανήσει με πλαστικό 6.000 ευρ. Ο φορολογούμενος που δεν έχει
πραγματόποιήσει την
απαιτούμενη δαπάνη
θα τιμωρείται με επ.
πλέον φόρο 22% επί
του ποσού που του λείεισόδημα 15.000 ευρ
θα πρέπει να έχει δα τουλάχιστον
Ερχονται
αλλαγές
στα τέλn
κυκλοφορίas 20% θα είναι υψηλόχρήμα τουλάχιστον
2020 το rοoό θα ανέλ θει στα 4.500 ευρ.
Συνταξιούχος με ετή
σιο εισόδημα 20.000
ευρ θα πρέπει να έχει
δαπανήσει με κάρτα
τουλάχιστον
τερο και ενιαίο στο
30% ανεξάρτητα από
το ύψος του εισοδήμα
Σταϊκούρας: Αυξάνε
συνέχεια στην 10
2.500
Τα μυστικά τns
αυτασφάλισηs
στον ΕΦΚΑ
Στις σχεδιαζόμενες
αλλαγές στο σύστημα
καθορισμού
τελν κυκλοφορίας
αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας , σε
συνέντευξη mou naρα.
χρησε στο "Εθνος
της Κυριακής" .
Ερωτηθείς για τις
δρομολογούμενες
τροποποιήσεις, ο κ.
συνέχεια στην 2
ς poo
6οκος K
Σελίδα 9