Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΠΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Βρυτής-Νικος Καραθάνος 1951-1974*Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σαιρίδον L Σλιανή
Ap φύλλου 630-11.971.
0.50 ε
Δράμα '86 -ΑΕΣΧ Πυλαίας 30-26
Από την Μάριμνα Πονίων Κυριν Δράμας
Παρουσίαση του βιβλίου
της Βίκης Δράκου Βικτρια
Ενδιαφέροντα στοιχεία
από το πρτο 9μηνο
Ιστορική εκδήλωση
Νίκη Ψυχολογίας
αφιερωμένη στη Β. Ήπειρο
από την ΙΜ. Δράμας και την
Αύριο η παρουσίαση της νέας
ποιητικής συλλογής Αλάνα 21| Του Δραμινού , Γιργου Κασαπίδη
της Πολύνος ΓΜπανά
προϋπολογισμού
στα τελευταία
του Δήμου Δράμας
Πανηπειρωπική Ένωση Δράμας
λεπτά
Θελ. 3η
σελ. 5η
σελ. 8η
σελ. τη
Πέντε κάδοι σε αντίστοιχα σημεία του Δήμου Δράμας
Τέλος χρόνου μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2019
Χωρίς πιθανότητα παράτασης | Ανακύκλωση ηλεκτρικν συσκευν
για το Κτηματολόγιο
Δράμας-Ξάνθης
και λαμπτήρων από το Δήμο Δράμας
Στο νέο και παλιό δημαρχείο, στη ΔΕΥΑΔ, στην Ξηροπόταμο
και τη Χωριστή
Ποια είναι τα πρόστιμα και τι μπορείτε να κάνετε
από εδ και πέρα
Του Θανόση Πολυμένη
ΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ηλεκτρικν ουσευν και λαμπτήρωνξεκόησε ατό χθες ο Δήμος Δράμας με την
τοποθέτηση πέντε κάδων ανακύκλωσης , αντιστοίχως οε πέντε oημεία του Δήμου Δράμας Αν κα οι κάδα
είναι μόνο πέντε, εντούτος σε δηλσεις του ο αντιδή μαρχος Καθαρότητας κ Κυρακδης, τόνοε ότι αν το πιλοτικό πρόγραμμα πάει καλά, τότε θα τοποθετηβούν και
σε άλλα οημεία του Δήμου Δράμας .
Αναλυτικότερα, μιλντας χθες το πρωί στα τοτικά μέοα
ενημέρωσης, ο κ Κυραάδης oημείωοε ότι πρόκετα για
ένα νέο πρόγραμμα το οποίo ξεκνάε ο Δήμος Δράμας ,
προκειμένου να ανακικλνοντα οωστά τα πολύτιμα
στοχεία των κάθε είδους ηλεκτρικν ουοκευν άτως
και των λαμπτήρων
Ο αντδήμαρχος Καθαρότητας κ . Κυρακίδης αναφέρ θηε ορχά στην πpοσπάθεα που κάνει ο Δήμος Δράμοας
και Υτηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωση για τη δια χείρoη των απορριμμάτων και οημείωοε ότι "ο Δήμος
προχρηρε στην τοτοθέτηση εξειδοευμένων κάδων ανα κύκλωσης ηλεκτρικν μκροουσκευν και λαμπτήρων .
Όπως είπε, σε συνεργασία με το Φορέα Διαcipoης
Συοκευν , έουμε τοπαθετήσει αντίστοοςους κάδους οε
πέντε oημεία του Δήμου Δράμας Τρία σημεία εντός της
πόλης: στο νέο δημαρείο καθς και στο παλιό δημαρχείο στην πλατεία Ελουeepiας , καθς και στη ΔΕΥΑΔ, οντα με το οωστό τpόπο Οταν τα πετάμε στους μπλε
εν τα λα δύο σημεία είναι στις δύο μεγάλες κονότητες στον Ξηpοπόταμο και στη Χωριστήν
Σύμφωνα με όοα τόιοε ο κ. Κυρακάδης, eνα ουοκευές οι οποέες δεν ανακυκλνονται με τα υπόλοπα τον Φορέα και έτοι εν επιβαρύνεται το περιβάλλον . α
υικά και θα πρέπε να τα ξεχωρίζουμε στε να γίνετα μκροουοκευές αυτές είναι γιαπαράδενμα πολιά κομποωστά η ανακύκλωση Αυτό που έχουμε παρατηρήσε, ούπερ, πιoταλάκα μαλλιν , τοστέρες , ραδιόφωνα και
είναι ότι τέτοου είδους συοκευές και λαμπτήρες , μέχρι άλλα παρόμοα αντιείμενα Εν στο δεύτερο κάδο, μτοoήμερα ανακυκλνονται στους μπλε κάδους ή τα πετού - ρούμε να τοποθετούμε τους πολιούς λομπτήρες
οαν κα στους πράσνους κάδους. Για το λόγο αυτό προβήκαμε στην τοποθέτηση αντίστοοων κάδων οε
ουνεργαοία μετο Φορέα Δαχeiρισης των ηλεκτροκν ου- οκ Κυρακίδης οημείωσε ότ, για αυτή την αναύκλωση
οκευνΕρωτμενος αν α δικοί κάδοι θα επεκταθούν και οε
άλλα σημεία, ο αντιδήμορχος Καθαpιότητας τόνισε ότι
το πρόγραμμα ξεκνάει πλοτικά και αν διατιστσουμε κα μας αποφορτeι από τη διαχείρoη των υλεκνν
ότι γεμίζουν rολύ ούντομα οι κάδο, θα τοτοθετήσουμε
και στις λλες κοινότητες αλλά και περιοοότερα μέοα οχετικά ανταποδοτικά κίνητρα όπως γίεται οε άλλες
στην πόλη , εν δευκρόοε ότι τις συοκευές θα πορα - χρες του εξωτερικού .
λαμβάνει ο συγκεκρμ
ος Φορέας Διαχείριοης.
ο ατοίος θα έχει και την
ευθύνη της πeριουλλο
Υής τουςΣημείωοε
πάντως , ότι , τα οφέλη
που αποκομίζουμε ως
Δήμος αλλά και ως κονωνκό σύνολο, είναι ότι
τα ουγκρκρμένα υλικά
θα πpemεa να αναυκλ
Aπροeδοπούηση εξέδωσε xeς η σμη δήλωση ιδατηρίας, μηορείτε να υπο -Κτηματολόγιο ΑΕ, για τους Νο - βάλετε εκτρόθεσμη δήλωση. Στην περί.
μούς Δράμας και Ξάνθης καθς πτωση αυτή όμως, προβλέπεται η επιβολή
λήγει και η τελευταία παράταση που είχε ποστίμου ανάλογα με το είδος και την
δοθεί μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2019
Η εταιρεία, ανακαννει ότι υπήρξαν η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχείαη
aυπόστατες φήμες που διοχετεύτηκαν επιβολή προστίμου, θα ενεργαπουηθεί σε
στα ΜΜΕ για naρατάσεις στη διαδεκασία μεταγενέστερο στάδιο . Συνεπς, σε αυτή
της Κτηματογράφησης, και τονίζετα ότι τη φάση δεν πληρνετε πρόστιμο, παρά
ενa επακτυκό , οι ενδιαφερόμενοι να μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδενημερωθούν, καθς η προθεσμία της εμ- κασία στιςς συνεργαζόμενες τράπεζες
πρόθεσμης προσέλευσης οριστικά ολο - Ωστόσο, εδ και 10 χρόνια δεν έχει ενερ
Κληρνεται στις 31 Οκτωβρίου 20199 ια γοποηθεί η διάταξη επιβολής προστήμων
τους Νομούς Δράμας και ΞάνθηςΣύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες
προβλέπονται πρόστιμα σε όσους αμελούν να υποβάλουν τη δήλωση δεκαιματος ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο .
Αν δεν πραλάβατε να κάνετε εμπρόθε - -οτός οοσμού ) του αnνήτου.
αξία των ακνή των . Σημενεται όμως ότι,
ΦΩΤΟ Π.Τ.
και πρόσινους κάδους, τότε τηγαίνουν στη χωματερή με
ατοτέλεσμα να μολύνεται το περιβάλλον. Οι ουγκεκρμμe
eς συοκευές ανακικλνονται με διοφορετικό τρόπο από
για εκτρόθεσμες δηλσεις και δεν έχουν
Σε ερτηση για το αν θα μπορούσαν να υπάρξουν κ Vητραπρος τους πολίτpς Τpoαμένου να ανακυκλνουν,
Ποια είναι τα πρόστιμα;
Ο υπολογσμός του προστίμου εξαρτάτα.
από το είδος, το μέγεθος κα τη θση (ετός
ο Δήμος Δράμας δεν πληρνειτίτοτα, και όλο το κόστος
το επβαρύεται ο ουγκεχρμένος Φορέας Διαχείρσης και
ατή τη στγμή μας δευκολύνει για σωστή ανακύκλωση
σελΑη
Δεευκρίνσε πάντως , ότι, προς το παρόν δεν υπάρχουν
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΞΥΤΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πότα δτλα έας αξυπέτη
μαθρίπνστρνπο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ιδιαίτερα
Πάτκας-Μασμανίδης
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
25210 55122 Ο6977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
DyslexiaCenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστοτης anaκoνση
ηeέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υnέpnxo-Τiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
, Μέτρηση οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ)
ΚΗ npooερή ισχύει έως 31/10
Περικλέους Κάβδα 6, Δράμα
ΝέaΔικύθuνση
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email [email protected]
Τ. Παπανδρέου 34-2οsΟpοφos
25210 30 011