Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜΙΝΟAN LINES
Βo ο tpny
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΒΡΑΑΣ
ΜΕΑΡΟΜΟΟΑ 2η 15
κe e iσι :0
ΤΡΙΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
efares
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
επολελεπαα Υ aεπίi
Δεευθυντής, ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
ίδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.670
Σελίδα 4
Μεηπες συνεχισαν ο
ΠΗ1ΗΗΤ
ΚΧρωματικάταξίδιαν
ομάδεςμπασκετίτου ΑΟΑΝ
Εχεδιασμός για τον τουρισμό
Πρόληψη του
καρκίνου του
μαστού
Με άρονες Φύση, Γιστρονομία, Πολιτισμό, Φλοξενα
Σελίδα 3
. Συναντήσεις του Μ.
Θραψανιτη στην
Ιεράπετρα
Σελίδα 9
uialt(or ΤΡATA
30 Sitia Geopark
στο έργο του κ . Κτο ρίου. οι περιφερειακοί ακή αρχή καταγράφηκαν γλου . Σκοπό , όπως είπε
της συνάντησης είαι ο
λάκης και Εμμ Ξενικάκης έλλευψη ενιαίου στρατηγι - ουντονισμός για την του
Τη σύνθεση ενός στρα - οι πρόεδροι των Ενσεων κού σχεδίου για τον του - ριστική προβολή και ανά.
τηγικού σχεδιασμού για Ξενοδόχων Λασιβίου Εμμ ρισμό της Κρήτης , τα ελ πτυξη του Νομού Λασιθίου
τον τουρισμό στην Κρήτη, Βαρκαράκης και Σητείας λείμματα σε υποδομές και Οφελουν με συνέπεια ο
Βα επιδιξει υλοποιντας ηάννης Κακουράκης Από βασικά το πρόβλημα του Νομός και η Περιφέρεια
να καθορίσουν το στόχο
Ρειας Κρήτης , ο εντεταλ - Νικολάου η εκηροσπηση δυναμία εδ και δεκαετίες τους , να ιεραρχήσουν τις
μένος περιφερειακός ούμ- υπήρξε πλήρης , αφού na - να δημιουργήσει ο Νομός προτεραιότητες και με ε.
βουλος για θέματα Του - ρέστησαν ο πρόεδρος Μ. Λασιθίου ένα ενιαίο -brand πιστημονική επάρκεια να
pισμού και Ηλεκτρονικής Φαροάρης και ο Γενικός name - σε αντιδιαστολή με σχεδιάοουν το μέλλον . Ο
Διακυβέρνησης Κυριάκος Διευθυντής Μ. Γaρεφαλά- τους άλλους τρεις νομούς Νομός Λασιθίου, είπε , aΚτσογλου , οφού κατα - κης της ΔΑΕΑΝ, ο σύμβου - Κοινή διαπίστωση ήταν Πoτελεί έναν, από τους
πιο δημοφλείς τουριστιματα τουρισμού Ιωαν . Τσα- κίνησε πρv anό 20 χρόνια κούς προορισμούς της χ
που γκαράκης και ο πρόεδρος περίπου να καθιερωθεί το ρας και το συνέδεσε με τα
του Δ. Λιμενικού Ταμείου Λασίθι ως-brand name, πολλά προγραμματισμένα
κονται με τον σχεδιασμό ωαν . Μελισσουργάκης, εκ -απέτυχε -μετά noλλν ε - διεθνή συνέδρια nou θα
παίνων Εοδεύτηκαν πάρα γίνουν στον Αγιο Νικόλαο
το επόμενο χρονικό δι .
αλλά ουδείς ξένος τουρ άστημα Η ΠΕ. Λασιθίου
Ο κ. κτσογλου είπε οπερέιτορ ή ξένος τουρί . υλοποιεί μια Ττουριστική
|Χθες ο κ. Κτσογλου ότι με τη συνάντηση αυτή στος έμαθε να ξεχωρίζει στρατηγική την οποία επιΕίχε στον Αγιο Νυκόλαο ξεκινά ένας διάλογος για το Λασίθι ως τουριστικό θυμεί να αναπτύξει ακόμη
περισσότερο σε συνεργα .
Εκτός από τον Αγιο N- σία με όλους τους τουρ και των ξενοδόχων . Η συ σχεδιασμό για τα επόμενα κόλαο και την Ελούντα , στικούς φορείς του τόπου.
Εξ άλλου το Λασίθι έχει τη
ήριο της Περιφερειακής από τους άξονες που μπο - υπόλοιπες περιοχές του δυνατότητα προσφοράς
Ενότητας Λασιθίου και με - ρούμε , αφενός να επmpe - νομού στερούνται τέτοιου πολλαπλν μορφν τουρ .
-orand . Αλλά είναι εφκτό στικού προτόντος Οραμά
μας είναι η ανάπτυξη όλων
των μορφν τουριομού
Δήμορχοι, Αγίου Νικολάου μας την πo ηλήρη , δυνατή μως χρόνος και επιμονή και ειδικά του εναλλακτι,
κού τουρισμού , με άμεσα
στόχο την επμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και
πιο μακρινό όραμα τον
λιμπασάκης και κ. Λυμπε - λαμβάνει , νέα περιφερει
Ρετορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
ούμβουλοι ωαν. Ανδρου- οι nαθογένειες από την
Trail
Σελίδα 11
την nολιτική της Περιφέ , πλευράς του Δήμου Αγίου ΒΟAΚ και του ΝΟΑΚ , η .
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Ε Αίτ
γράψει τις προτάσεις Πo- λος του δημάρχου για θέ - ότι , το εγχείρημα που ξεΑτικν και παραγωγικν
ρορέων του νησιο
άμεσα ή έμμεσα εμηλέ
ΤΕΧΟΣ ΕΠΟΧΗ
Πολιτικής αλλά και τη δι . πρόσωπος της ΑΣΤΕΚ κα.
eμόρφωση και προσφορά
του κρητικού τουριστικού
Προϊόντος.
Πολλά χρήματα γ' αυτό.
Όλα τα προϊόντα
εξωτερικούχρου.
Εσε τιμές ς
κάτωτου κόστους!!
Για 15 μέρες ότι πάρετε..
στην ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ!
Ξεκινά διάλογος
μια πρτη συνάντηση με
Εκπροσπους των Δήμων σουμε τον στρατηγικό μας
να μπορέσουμε να συνθέ , προορισμό.
νάντηση έγινε στο Διοικη , χρόνια στην Κρήτη , γύρω ενδεχομένως σήμερα οι
ταξύ άλλων παρέστησαν ο άσουμε και αφετέρου να
Αντπεριφερειάρχης Λασι . στοχοθετήσουμε . Και αυτό
Βίου Ιωαν, Γουλιδάκης . οι γίνεται έχοντας μπροστά κτσογλου , χρειάζεται όνα αποκτήσουν , είπε ο κ
Αντί Ζερβός και Οροπε . σύνθεση κάθε Περιφερειαδίου Λασιθίου Ιωαν. Στε - κής Ενότητας σχετικής με
pανάκης , η Αντιδήμαρχος τον Τουρισμ .
Ιεράπετρας Μαρία Ρουμε .
λιωτάκη , οι εκπρόσωnοι πως συνήθως επαναλαμτης Επιτροπής Τουρισμού βάνεται κατά την αρχή Λασιθίου Ιωαν. Γουλιδάκης
του Δήμου Σητείας Γ Μπε - κάθε περιόδου nou ανaσε τέτοιο στόχο.
Όλες οι μορφές
Τουρισμού
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ line
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΜΜΑΤΑ
Για άλλη μια φορά ό.
12μηνο τουρισμά
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 6
ευχήθηκε καλή επιτυχία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα