Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ρεκόρ ελληνικν συμμετοχν
στη μεγαλύτερη έχθεση Τροφίμων και Ποτν
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων - Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5581 Τρίτη 15.10.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587FAX :2103304605
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310 -240652 Fax: 2310 242778
Εγκαίνια
Δηλσεις
Αβεβαιότητες βλέπει το Γραφείο
Προύπολογισμού της Βουλής
24,5 εκατ. ευρ
>>> ελ.
>>> Τελ.
για τη
μεγαλύτερη
επένδυση
αιολικν
Δυο νέα καταστήματα ετοιμάζει η
Nespresso Hellas
Πιστοτικά θετικό για
τφάκεζες το σεύδο Ηριλής
40...
γραφειοκρατιά
πύματα πέρασε για να - αδειοδοτηθεί , κατασμευαστεί και λει τουργήσει η μεγαλύτερη ίσως
στην Ελλάδα επένδυση στις
ΑΠΕ Μαι στο χρο της αιολινής
ενέργειας
Η συστοιχία των επτά αιολικν
πάρυων με 67 ανεμογεννήτριες,
tσχύος 2,3 MW η πάθε μία Μαι
συνολική εγκατεστη μένη ισχύς
154,1 MW , της θυγατρικής του
ενεργειακού κολοσσού Ene,
της Enel Green Power, βρίσκεται σε λειτουργία, παράγοντας
το 4% της συνολιής ενέργειας
από ΑΠΕ και το 4,5% της αιολ
κής . Εκτείνεται στον Καφηρέα
σε μία έμταση 1.050 στρεμμάΤΑ
βορειοανατολικά
Κούστου αι εγια ινιάζεται
αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου από
τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυρ
ιάno Μητσοτάκη.
Αipha:
Πουλάει το South Polis
Με την επένδυση αυτή των 300
εκατ. ευρ , ο 1. Μητσοτάκης θα
επιδιξει να αναδείξει την
κυβερνητική στήριξη στα έργα
ΑΠΕ για τη στροφή της εγχριας αγοράς στις <πράσινες και
κπαθαρές μορφές ενέργειας,
μετά και τις αποφάσεις για το
uλείσιμο όλων των λιγνιτικν
σταθμν μέχρι το 2028.
Η παραγόμενη ενέργεια από τα
πάρκα
καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγ
ρεύματος
Ελληνικν νοικοκυριν , εν το
έργο περλαμβάνει και την
κατασχευή δύο υποσταθμν
Υψηλής Τάσης στην Εύβοια και
την επέκταση του ΚΥΤ ΠαλλήνΓΓ rr
και δύο ακίνητα
ΗRain
Διαγωνιστική διαδικασία για
την πληση του εμπορικού κέντρου South Polis στο Π. Φόληρο
καθς και δύο κτηρίων γραφ
είων στο Χαλάνδρι ξεκίνησε η
Alpha BankAΛΦΑ 0,00% , επι δικοντας να ελαφούνει τον
ισολογισμό της από ανακτηθέν.
τα ακίνητα.
Όπως προκύπτει από το σύντομο ενημερωτικό σημείωμα , η
τράπεζα βγάζει προς πληση το
100% του μετοχικού κεφαλαίου κές προσφορές αναμένεται να
της εταιρείας ΑΕΠ Αττικής 1
Α.Ε., η οποία έχει στην κατοχή
της οικόπεδο συνολικής έντασης Νοεμβρίου.Η
16,8 στρεμμάτων , πάνω στο
οποίο έχει ανεγερθεί το εμπορ
υκό κέντρο South Ρolis στο Π.
Φάληρο .
Επιπρόσθετα , κατέχει τήριο ,
εντός του οικοπέδου , επιφάνει - ποίησης δανείου που εχε χορηας 10,8 χιλ . τετραγωνικν μέτο- γηθεί στην Βωβός . Η τράπεζα
ων καθς και περίπου 600
θέσεις στάθμευσης. Οι χροι ομογενή επιχειρηματία για την
του κτηρίου είναι μισθωμένοι πληση του εμπορικού κέντρου
στις εταιρείες Village Roadshow
Ελλάς
κατέχει οριζόντια ιδιοκτησία
στο ίδιο συγκρότημα , συνολικής
επιφάνειας 910 τ. μ, η οποία
είναι μισθωμένη στις Arrow
Shipping Hellas και D.VB Bank.
Μαζί με το South Polis η Alpha
πουλάει και δύο κτήρια γραφείων στο Χαλάνδρι ( επί της
οδού Πατανικολή αμφότερα).
Η καθαρή λογιστική αξία του
χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε
23,8 εκατ. ευρ . Οι μη δεσμευτιεπτά
αιολικά
130.000
Διευκολύνονται οι κινήσεις για μείωση των NPΡE , τονίζει ο
οίκος . Από πού θα εξαρτηθεί το κόστος χαι ο αντίχτυπος του
σχεδίου στο προφίλ των τραπεζν. Τα ρίσια και το σχόλιο
για την κυβέρνηση.
Η λειτουργία των αιολικν
πάρχων προσφέρει εξοtπονόμ
ηση 315.000 τόνων διοξειδίου
του άνθραπα ετησίως. Στη φάση
της κατασκευής του , σύμφωνα
με πληροφορίες οπό την εταιg
εία, δαπανήθηκαν περισσότερες από 1.500.000 ρες για να
εξασφαίιστεί ότι θα προχωρή σει χωρίς ατύχη μα , uαθς εφαομόστηκαν πολύ αυστηρά μέτα
ασοφολείας Πιο συγιεποιμένα
χρησιμοποιήθημαν drones για
την τοποθέτηση των 25 χιλιομέτρων εναέριου καλωδίου
υψηλής τάσης και τηλεκατευθυνόμενο όχημα για την τοποθέτηση των 45 χιλιομέτρων υποθα λάσσιου
υποβληθούν στις 25 Οκτωβρίου
και οι δεσμευτικές προς τα τέλη
Alpha
BankAΛΦΑ 0,00% απέχτησε
άμεση πλεοψηφυή συμμετοχή
ύψους 99,74% στην ΑΕΠ Αττ κής Ι1 Α.Ε. στο τέταρτο τρίμηνο
του 2017, μέσω κεφαλαιοΗ υλοποίηση ενός σχήματος
προστασίας ενεργητικού στην
Ελλάδα είναι πιστωτικά θετική
για τις τράπεζες , καθς θα τις
βοηθήσει να μεισουν το μεγά
λο ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που βαρύνει τα
κεφάλαιο, την κεοδοφορία και
ικανότητά
δανείζουν , αναφέρει σε ένθεσή
της η Fitch.
Με βάση το σχέδιο <Ηρακλής,
που θα επιτρέψει στις τράπεζες
να απομακούνουν ΝPLS ύψους
δισ. ευρ , η ελληνική
κυβέονηση θα παράσχει εγγυήσεις για τις τιτλοποιήσεις των
δανείων.
είχε υπογράψει προσύμφωνο με
προ ενάμιση έτους , συμφωνία
που τελικς δεν προχρησε .
Jumbo . Τέλος,
καλωδίου υψηλής
τάσης.
Created by Universal Document Converter