Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ταξίδια απελπισίας"
Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι αφ ξεις Προσφύνων και μεταναστν στην Ελλάδα τους πρτους 9 μήνες του 2019,
όπως καταγράφει η Υπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην έκθεσή
της με τίτλο "Ταξίδια απελπισίας".
Οι αφίξεις από ξηρά και θάλασσα
ανήλθαν σε 46,100, όντας αυξημένες κατά 24% σε σχέση με το 2018 , εν οι αφίξεις μόνο διά θαλάσσης αυξήθηκαν κατά
Κορυφθηκαν οι αφίξεις τον Ιούλιο,
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο
Από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο
2019 έφτασαν στην Ελλάδα 46.100 άτο μα από ξηρά και θάλασσα και 36.141
μόνο δια θαλάσσης. Το ίδιο διάστημα του
2018 οι αφίξεις ήταν 37.300 και από ξη ρά και από θάλασσα και 23.419 μόνο
από τη θάλασσα. Οι αφίξεις στην Ελλάδα
κορυφθηκαν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο
και τον Σεπτέμβριο του 22019: τον Αύγουστο έφτασαν περισσότερα από 9.300άτομα και τον Σεπτέμβριο 12.500 άτομα, κυρίως από το Αφγανιστάν και τη Συρία.
Αντίθετα , οι αφίξεις στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας μειθηκαν κατά
30% σε σχέση με Πέρυσι , μείωση Που
σύμφωνα με την Υπατη Αρμοστεία "φαίνεται να οφείλεται στην αύζηση των ΠροAηπτικν μέτρων και στις δύο Πλευρές
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των
άτυπων
αναγκαστικν επιστροφν
( push-backs) απότην Ελλάδα".
Απελπισμένοι άνθρωποι, ξεριζωμένοι
χωρίς ελπίδα με άγνωστο και αβέβαιο
αύριο.
Ο λογικός