Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
ατ0ΟΡΟΝ 01
ΤΗΣ ΔΕUTEΡΑΣ
Τo σu
Sport
Haotμη nou
σε anoκoθιστά
rewu νp
μeκu φ ή
boK wνο r.
Κερδισμένη
DΑxακn
A-Ap es
ξεχόοουμε
δ δoυe
yd σw
mοo- ο.
0ι Πατρινοί μλούν
στις επιχειρήσεις
Π ΔΕΝ ΜΑΣ
ΛΕΝΕ ΠΑ
Το ΤΡΕΝΟ
SnerΣωpκ
ΤΟ 85% ΤΟΝ
ΓΚAΛΟn
ΤH DATA Rς
|ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ
δ. δov ap m
awnνς taoο
γuborsmltk o
aei o tpeυμ wp αήπειααν
φμε υp
φo Δσ arson
amί o putΨ
e BAΚμινφιp
υdkpδκ06Μ
ΚΑΤΑΝΑΛΟΤΗΝ
oοό pe w
uatooμό i .
nioρο
ΑΛΑΙTΕΙ
ΠΑΡAΤΟΝΤΑΣ
ΑΝΑAΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΗ
Η ΝΑΥΜΑΧΑ
ΤHE ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΕΠΤΧΙAE
Η EΟΤΗ
ΕΕΥΠΗΡΕΤΜΗ
ΤOΥ ΚΟΙΝΟ
ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ
ΠΡΟΧΩΡHΕ
ΣΕ AΓΟΡΑ
MνΕp3μαρnο
Πpm Deoaο
u σ p Α
Ανοιξε
ο ασκός
του Αιόλου
Θα αλλάξω
Πολλά στη
Μητρόπολη
έ oeς ns
naxpeσ
Φ αη tp
ppi o α 6nκ .
Te wx Mr
φολ o
oo , aa o κo
u xοκ
Saιnw
m miv σntu n
w mpn O
θun μpo
PEMΠETHΣ,
ΣηOETHE'
ΚΑΙ ΨΗ
wμ oeu
Εyrn vap . Χ Εo
opuρίφος tne cu6
op νν rpoδ
Ευα . 3.1
ΑΝΑΓΛΑ
rμο p "
ΟΚΤΩ ΒΡt Ο Σ
Ο μήνας του "ΟΧΙ" στην Τριχόπτωση
2610 42 45 45
π [ΒERGMAΝΝ ΚORD
Δευτέρα 21 -ipτη 23/102019
ΟΧΙ !4
Ay. Ανδρtου 11
Tκ Χ221 Πάτρα
Κσ Δορήν Ενημpωτικό Pυντεβού
να Nέες Μεtοδους αντιμετπισης της Τριχόπτωσηκ
ΔΩΡΑμ 00 o oΡΑ
ont εοA
ΟΟΜIΙΟ
Νμdς τe
στην uήΕν 108
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΒAΤΙΔΗΣ Γ. aπu
HerNt iDARΜ Ε& nA
η ΤΟ b4
Ε Οδυ s 0μνηioν s
υt ννu η