Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
ο "Τλάρος" από σήμερα στο Πνευματικό /Το Ασχημόηαno" έρχεται στην Καλαμάτα
Aρonou 126ss Τμή 1ε ΝotoSport
Τη. 2721021421, emat eletkimepmell.com
ΕΛέΥΦ 4ΡΙΑ
Γιορτή του αθλητισμού
to "Navarino Challenge
Τρίan 15 Οxτωβρίου 2013
Στην Ενόπλων δύο Παίκτες της Καλαμάτας
www.eleftheriaonline.gr
68χρονη εναντίον του συζύγου της στη Σκάλα Μεσσηνίας
Με καυτό
έστειλε στο θάνατο
νερό τον
Zηtoύν
Περιφερειακό
για ΔΕΗ
Τον 73χρονο ούζγό της οδήγησε στο θάνατο 68 pονη γυνοίκα στη τmv Κυριαή το μεσημέρι, στη Σκάλα , όταν η 68ρoνη μετά anό δια Σάλα του Δήμου Ος, Χθeς οδηάa στνeoγελα Καληάτος nσμό nou είχε μεω συγό γα μεταξύ τους οκογενειακές
άτου της ατγέλθrκε κατmορία γα σepunoτοva και στον ανοκρή , δοφορές , του έpέε κατό ντρό σε μέρη του σνσος του , npoαντος
άου πήpe rpοθεσμία και θα anooned aύριο το npui, Το κοκό έγνε του εγαύμπα κι στη συνέχεια τον χύησε με τον noτn
ΣΕΛΔΑ 11
Αρθρο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓAΝΟΥ
Να ξεπεραστούν
αδυναμίες και
κακές nρακτικές
Χρυσή
cuκοιpίa για
ελαιόλαδο
Το Μεoonνη- Λroινα .
Αpni Μερoήνη e κα n
σύνδon tου ουγεpμένου.
μ60 Ν
o v rρoστος σrοuδoόumης Το tpγo oό γα νο
μην εξιλυeεί όnς και τα
noomoμrνα a npenet νο
dνu oυστά μλευμένο και
να ουν γίμει όλες ο διοδι.
οσεςrourporova , tto
στε να μην δrpaηθεί.
aς, oό κα νο oon
ρυθd ου t έvo aλοyo
poό δόστμα
πΜ 22
Κραυγήαγωνίας για την
κατάσταση στα ρέματα
Τα cnav Θεοκάρης
και Καρβέλος
για τον τουριομό
ΣΕAΙΔΑ 2
ΤΟ ΚΛΛΑΜΑΤΑ- ΡIZOAYΟΕ - ΠΥΛΟΣ . ΜΕΘΟNΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΗ ΣΥΣΜΕΨΗ ΠΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΣΕΜΜΠΡΟΠΟΥΟ
Δεν υπάρχουν
οριστικές
αποφάσεις για
στρατόπεδο
αΨήνεται" η οριστική
απόφαση για οδικά έργα.
Παρουσιάστκε
το Βιβλίο του
Γιάννη Βούλγορη
ΙΙΑ 5
ΕΛ4 21
ΜΑΟΗΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚοι
ΜΕΚAΙ
Μη σκας!
#ExelsHellen
ΑΛΦΑΡUS
ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗ
Aισθητική
.Γκapoορτες
Αυτοματισμοί
Αμμεβολές
140 κα ΠΕΟΚαοpt Τinoin ΑΡΙΟΧΟΡΙΜΕΣΗΝΙΑΣ
υ.27210 53053, 60774030571 -T 2721053053
www.mekatacolnar.com
.Ρολά καταστημάτων
Ε Emσκευές ρολν
.Ηλεκτροτατικές βαφές
Κοομμωτική
Μαθαίνουν πς
θα σσουν μια ζωή
153 Ε / μήήνα
Μαγειρική
Ποδολογία
Αρtonoiia
Ζαχαρoηλαστική.
Μάθε πως το κεινμίνουμεl
ΤηλΣΤ210 28920 1
www.iekalfaplus.gr
ΕΝΛΑ 1
Λεβεντάκης με εμπόρους για Open Mall Kυπαρισσίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα