Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620- Αρ. φύλλου 17.617. Τιμή 0,60 6e Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
/ Γρaφeία Φ. Ταβέλλα 11 -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25,677, 33.791-Fax: 26510 30.350 htp:/ww.poinosiogosgre [email protected]@pircinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με υψηλές θερμοκρασίες ξεκινάει σήμερα η διάθεση πετρελαίου
ΚΜΟΣ ΚΗ RIΜΟΝΑΙRΕTANΟN
Ο Πό 10% έυς 10δη τμήτου καυσίμου σην περογή μας νοφέρα
ΟΑππρό δρος τεν Βννοπαλύν ωoνήίων θα Παπαδότουλος
Ο Σε αναμονή α καταναλοτές για αυξήeεις στο ετιδομα
. ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ: Σταθερές φέτος οι τΤιμές στα καυσόξυλα.
Μετνεγχατάταση και τέων προσφήγων σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία..
οξύνεται δραματικά το πρόβλημα
ανεύρεσης στέγης στα Γιάννενα!
. Σην αγορά βγαίνε , αρχής
γενομένης από σήμερα Το πετρ λαιο θέρμανσης , η πμή του oπο .
ου είναι χαμηλότερη σε σχέση με
την ανηίστοιχη περίοδο πέρυσι
Πονοκέφαλος για επογγελμαπες τουρισμού και πανεπιστημιακή κοινότητα
. Παpoύσα από την πρτη
σηγμή δήλωσε η Ήπειρος και κυpίως ο Μομός lωaνvίvνων για τη φλοξενία προσφύγων και μετανα
στν που φτάνουν στη χρα μας,
ακόμη και σήμερα κατά χιλιάδες!
ΡΕΠΟΡ ΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΙΡΕΠΟΡΤ ΑΖ
Το γεγονός αυτό, σε συνδυαομό
με mν παρατταμένη καλοκαιρία
κάνει rouς καταναλωτές και στην
Hειρο λίγο mo aσoδοξους για
Τον φετινό χειμνα , εν παράλληλα δε δείχνουν να βιάζονται
διαίτερα για παpaγγελίες, με εξαί
ρεση φυσικά Τouς 11η σελ
Η διαχείριση του προσφυγικούμεταναστευπκού αποτελεί τον μεγα
λύτερο πονοκέφαλο για την ελληνική
Πολπεία , η σποία αναζητά Τρόπος
για να θέσε υπό έλεγχο, μα ανεξ
λεγκτη ουσιαστικά κατάσταση που
ήδη επηρεζει σε σημαντικό βαθμό
Της τοπικές κοωνες
Οι πo πολλοί καταναλωτές αναμένεται, λόγω
(καλού καιρού , να καθυστερήσουν την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανοης
Δεν είνι εύκολη υπόθεση ο εpχομός νων προσφήων και μετανα.
στν ατην mρoyή μας καις Το Βέμα της στήγαoης είναι αυτό που
pίως απαοχολεί σε πρύτη φάοη Τοπικοός φορείς και κουνία ..
Εεσηκωμός στην Πανηπειρωτική, εν ο Λήμαρχος Ιωαννίνωνδηλνει .
Σπίσεις , πινακίδες και
Πλοφυνπος δαλάμος M. ΕΛΙΣΑΦ: Το Ζάππειο ταυτόσημο
καθάρισαν οι Paguristas
Ανακύπτουν nροβλήματα .
Από τη μία τα νησιά του Ανατολκού Αγγαίου που έχουν εξαντλήσει
προ πολλού Τις αντοχές Τους και .
πεγόντως πρέπα να αmοσυpφορ
θούν και από την άλλη περοχές της
Ηπειρωτικής Ελλάδας στηις οποίες
διαμοιράζονται φουρνιές πpοσφ .
γων , κίνηση που δημουργεί πολλά
προβλήμαπα. Πο - -11η σελ
Προς υπογραφή
η σύμβαση για το δρόμο
Ζωτικό-Μπεστιά
με την Ηπειρωτική ευεργεσία!
Σολ 2
Κανένας Ητειρτης δεν διανοείται ότι μτορείνα περάσει σε ιδιτες. . .
. Έντονες ανιδράσεις και δ . Στη σελίδα 12
Tο ακρό γλο μεμ
τητα με σφορμή τη
Ηπειρ- δεκδίκησή του από ,
Κοσμο τ0 lνευματο p ελu εαο su διωτική εταρία
Τονίστηκε σελαμπρήτελετήτου Παραρτήματος Ιωαννίνων
Σε πορεία ανανέωσης, εχουγχρονισμού
και διαφάνειας ο Ερυθρός Στανρός ..
κοποίησης rou Ζαππείου Μεγά . Καμπανάκι προς
ρου πουεπανήλθε στην επκαιρό , κάθr κατεύθυναn κpουσε ο Πρόεδρος της
Πανητειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
(ΠΣΕ ) Μάκης ΧήτοςΚάμος, κάνοντας γνωστο όι στς 23 Οτωβρίου έχι -11η σελ.
Σελ 2|
Λίγα 24ωρα πριν τnν Σύνοδο Κορυφής
Η Γαλλία αντιδρά για ενταξιακές
διατραγματεύσεις Ε.Ε. και Αλβανίας
>Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην απονομή πτυχίων,
προαγωγν και διακρίσεων . Ποιοιβραβεύτηκαν
Πλημμύρισε κόσμο η Παραμύθιά
ν θέλει επανεκτίμηση της κατάστασης τον Ατρίλιο
Αυλαία στο αρχαιότερο
παζάρι όλης της Ηπείρου!
. Η αντίστροφη μέ τpηση για ην έναρδη
Των ενταξιακν δαπραγματεύσεων της
ΕΕ. με την
(και βεβαίως με τα Σκό
pία 2
η Σύνοδος Κορυφής
mς ΕΕ. Αν και δεν α.
ποκλείται η αζέντα
Eεχαι και κατασχέσεις Τροόντων<μαμούν στον Λάμτοβο
. Επεσε η συλαία
φέτος για rον Λάμπο
βο Παραμυθιάς , Το
αρχαιότερο παζάρ
ης Ηπεήρου. Μάλιστα
την πλευταία ημέρα
οφού σε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Μa ίστε υπερήφανοι που
γίνατε Ερυθρο-σταυρίτπσσες και
Ερυθρο -σπαυρίτες και να παραμεk
Του , όπως και κατά νεε υπερήφονο κάτω από oποεσδήποτε συνθήτες, όοο δύσκολες
μονική του Φιλοπρόο - : και στενάχωpες κι αν γίνουν Εστίς
υπηρετείε μία ωραία ιδέα, Την ιδέα.
Του εθελοντισμού, μην φήσετε κανέναν να σος ην χαλάσει. .
Των θεμάτων να αναπροσαρμοστείμετά ην στραπωπκή επίθεση
της Τουρκίας στη Συρία και ο τε ράστο ήτημα που υπάρχει με Το
μετανσστπυτικό .προσφυγικό , με
Τα ως Τπρα δεδομένα θα υπάρξει
συζήτηση για ns ενταδακές διαπραγματεύσες
Με τη Γεpμανία ,
ΧΡΗΣΤΟΥΤΣΕΤΣΗ
Αυτά Τόνισε μεταξύ άλλων, α πευθυνόμενος στους νίους εθελο
ντές ο πρόδρος του Περιφερεαού
Τμήματος lωσνννων Κωνσταντίνος
Νακαλέτσης, στην
Την έναρδη , η φιλαρ kαιαιμότιαα τμίθικε
μμ ου Μεδοομάου
δου Ομ.
Παύλου Μeλά
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
σελ.5
- 1tη σελ
Διαπιστσεις ..
Αναγκαία n λήψη ριζικν
μέτρων στα ελληνικά AΕΙ!
ΜΑΝΙΚΗ, ΜΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ Ο ΠΑΣ!
ΑΠΟΨΕΙΣ
. Δύο πρόσωηα no ρουσίοσε ο ΠΑΣ
Γάνwνα στα Τελευ
Ταία φιλικά. Ακε φος έμειε στο 1 .
1 με την Κέρκυρα
εν πήρε τη νίκη
(2-0) aπό την Ποναχαίκή
. Ση ΓΕθνική η
Ανατολή έχοσε 1-5
από την Αναχένηση 2ρτος Στο Γυνοκείο Ποδόσφοιρο , ήπα 1-0
της Γιάννενα WFC από πς Ελπίδες Καρδίτσας
. Στο Ερασπεχνικό , Α' κατηγορία , η Κράψη "σάρωσε- 4+1 Την Κό.
ντσικα και η θέελλα Κατσικός 3-1 το Νησί ΗΤα 2-0 για το Μe
Τσοβο από τους Χουλιαρόδες .
Τρελοί ηγέτες. . .
pάφει η ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Ο ότ Καθηγηή fεωπονικού Πανίμου Αθηνν
. Πριν ογδόντα χρόνια ένας Τρελός ηγέτης ο
Αδόλφος Χπλεp, ήταν αρκετός για να αpaτοκuλί .
σει όλο τον κόσμο. Κι αυτός πιστεύαμε πως ήταν
το τελευταίο παράδειγμα πολλν τέτοιων τpελν
ηγετν της παγκόσμιας Ιστορίας.
Αρκεί λοπόν ένας για να κάντι το παγκόσμιο κακό. Σκεφθείτε Τι μτορεί να γίνει αν αυτοί οι επικίνδυνο άνθρωποι
είναι τρεις ή και Τέσσερις, όπως συμβαίνει στις μέρες μας και μάλ.
στα ο ένας εξ αυτν να είνα υπερδύναμος!
Τράμπ ο μερικάνος , Ερντογάν ο Τούρκος , Ασαντ ο Σύριος και
Κμ Γιονγκουν ο Βοραο. Κορεάτης. Ένα τρίο, με ΕκΕγκρτες εφημερίδες αφέρωσαν πολλές σελΕ
δες, προσφέροντας ελευθερο βήμα στ διαπρεπείς
επιστήμονες για άρθρα, αναλύσεις, απόψεις επί
θεμάτων σχετικν τα τεκτανόμενα στο χρο των
ΑΕΙ και τη βελτίωσή τους ως και δηκτικά σχόλια,
απολύτως δεκαιολογημένα, για τα ισοπεδωτικά. αντεκπαδευτικά
και, εν συνόλω, καταστροφικά μέτρα του ανεκδήγητου κ . Γαβρόγλου . Γ' αυτό, επτρέψτε μου να προτείνω ειγραμματικά ριζικά
μέτρα , ως απόσταγμα της εμπειρίας μου στο χpο ων 4η σελ
Όλη η αθλητική επικαιρύητα των ψερν στις σπλίδες 7 και 12.
-4η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα