Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΟΥΤΡΑ ΣΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΧΑΪ ΚΗ
Ξεμούδιασε με δύο φιλικά ο ΠΑ
Iel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρίτη 15
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6443
Τμή 0,60Ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneo iagones.gr
5ρυτής ΑΡΕΤΗ ΜΑΑ
251η ΑΠΟ ΤΙΣ 268
Eνημέρωση για το δίκτυο
οπτικν νόν ητά
Εις τελευταίξ θέσε( τον ευμο
Πιίκόν Ιεριφεμειάνη Μπειος
η Τατι άννα Καλογιάννη
από τη Δημοτική Αρχή
Εζηγησεις για τη στά ση Που κρατη σε στα 8έματα Πou συ τητήθηκαν
στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
έδωσε με ανακοίνωση της η Παρά ταξη της Τ. Καλογιάννη
Omως σημεινει σε ότι αφορά τη
χορήγηση δικαωμάτων διελευσης
τηλεπικοινωννακν δικτων σε
ιδιωτικές εταιρείες , n napάταξη της
Ψήφισε υntp της Πρότασnς της
Δημοτικής αρχής ..
ΣΕΛ. 7
σreece
ipeiros
4 νepmοou
ne Σ0α
Sroce
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Μονά-ζυγά στον
θεοδωρικάκο η Δημοτική
Αρχή Ελισάφ
Pr Mogn D-ra, Podkpa Liotukies wwamuln ko-mre Sgokrrye ie Sud -E Ani Η Makedania, Thrst s
Poias: Voroe paίo Eas Maγονοτικει Thenele: οrdVed Ce- Dumν
- Μunnά
Dyas Ei
φΡ2Ε Ρ
μmcanoιdίmνmion
- uνονnίnun
arang
neondenee α.
βtς αmumsiom
Τoslo
earang
Μκrouo i
Βιμε v τt
resi wη
Μα ακόμα ανακο νωση κατά της
στμπραξης δυναμεων ποu οδaγησαν
ση δημιουργία της παρούσας Δημοτικής Αρής αλλα και του τpoπου nou
συνεδριάzει το Δημοτικό Συμβούλο
ειδικά για το θέμα των εΠεφαλης
και της δυνατότητας να napεμβανουν σε αυτό εζεδωσε η Παράταξη
του Λazaρου Νατση.
τκιάτΟ
9νμerp ren
Π μΡs
t 4 Deτν
Ε μ ΗΝΗ
ΕΗΗaν
1"uoν
--ν εν
Η αει
αι αυ πτιαυ πυι
uμ t uu mι υσμ t .
ΠιΕ αιτan
τ Π Ε Ε πιι αια
- kν d " nreao eumor bo s - o-100
Mrτνε A wad tύνατ -uwitγ r
Ανοιχτή eι στολή του
Τον μεγάλο κατάλογο με τους δείκτες περιφερειακής ανταγωνιστικό τητ ας δημοσοnοinσε η Κομισν 8λοντας να
συμβάλλει στην κατάρτιση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ
Εργατικού Κέτρου προς
ΣΕΛ. 4
το Δήμαρχο Ιωαννίνων
Ανοιχτη επιστολή για το 8eμα τη
anοκομιδης των απορριμματων
απε0θυνει το Εργατικο Κεντρο Ιωαννίνων στο Μουση Ελισαφ. Το ΕΚΙ
Σητα μονιμες Προσλημεις απo τη
δημοτικη αρχη στον ευαίσeητο
τομέα της καθαροτητας
|Οι θέσεις τς Ενόττας Πολιτν
Νέα Γιάννενα στο ελευταίο
| Δημοτικό Συμβούλιο
Το θέμα της tuπρακτης στήριζης του
|αγνα nου δίνει το ΚEGEA Hεpoς και
συνολικά το Κέντρο σε όλη τη χρα για
να διατηρήσει το αυτοδιοίκητό του
| Ε8εσε ενωπον του Δημοτικου Σιμβουλιοο εmκεφαλης της Ενoτητας Πολτων, Νέα ravνεvα, Θωμας Μπέyκα .
OΠς τονισε κεχοντας συνεργαστε , ως
Δημαρχος, στενα με το ΚΕΘΕΑ HΠΕιρος
| και γνωρίζοντας την nολυδιαστατη
Προοφορά του , 6εωρ ως με την Eπχερούμενη αλλαγη και μάλιστα μέου
αμφισβητούμενων μεβοδων (Πραξη
Νοpοθεικού Περιεομένου ) η κυβέρνη
ση Παρεμβανει Περέργως στη λειτουρ Yία του ΚEΘEA κσι βαzει σε Πεpintείες
έναν Οργανισμό nou anoδεδειγμένα
έχει επ δείξe ργο
αφορά η υnoeεση της αnεζaρτησης και
κοινωνικής εηανένταζης: στους ομμε
τέχονες στα θεραnεύuκα nρογραμματα,
στους γονεlς τους , στους εργαόμενους
και στους εiελοντές.
ΣΕΛ 8
ΕAμE ΕΡ
Συνακίζει να ανεβάζει . .
ορόφους n οικοδομή
στην Ήπαιρο
Με αρνητικό πρόσημο , για τους
Πρτους εφτα μήνες του eτouς .
Sεκίνησε n χοpryηoη οικοδομκν
αδειν στην Ηnειρο. εν ταυτοοι Ηπειρτες ξεσηκνονται για να μην
δοθεί το ΖάΠπειο Μέγαρο σε ιδιτες
σε όλους δοους
χρονα τσο η επφάνεια όσο και ο
ογκος Προυσιάzουν αυgηoη συμ
φωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχης
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. 4
συου,
Η :11