Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Ο Μίλτος
Τεντόγηου
στα Γρεβενά
'Οχι στο
Για τον
Παύλο
κλείσιμο του
στρατοπέδου
Φυο ΤmO 0
M Onρ04ς σoσά
την poγατκάπο
Enδa 18 .
Ienido
ΧΡΟΝΙΚΑ
AΡBMOΣ οwOY 834.
ΕTΟΣ 10 TΜΗ Ο.50α
Παpοσuή 11.10.2019
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
φnemiwv n.peβενά | TnΛ 2462 087772, Fax 2452 0877ms |emi: chrrsαotent.gr
Το κινητό βασικός Παράγοντας
για την Πρόκληση τροχαίων
Η onon των κνπτν τηλεφνων και
των smsrtphones ano τους οδηγούς
ανοδεινύε τοι σε ένον στό τως βο. ωστόοο, nopoμένε η nopoβiοση του
κούς nopdγοντες για την nρonon φiou ταχύττος ακόμη και μέσα στις
στυχημάτων , onως npoκύπτεi αnό σiρογνες.
έρευνα γα την οδαή οoφnεα rou
nopouooστηκε σε ημερίδα τις MEUs . eίoς η έρεwa έδεξε u μόνο το V3
ΤRON , του φοpέα nou έχουν συγκροu - ων οδηγν τς χφησμαιοεί εν το
σα nεςo εταρείες ουτοητοδράμων noooστό των εnoγγεηματν οδηγν
με δόδια
Σύμφωνα με τα στοοεία, ένα μεγάno s0 με 59% Anehmσtκό είoι τα στοοείa
noooστό , nepinou to 5%
Ιχ κα w 30% των οδηγν φορτηγν , ζνες σο nίoω κοίσματα εν συντρ .
χρηoμαnοούν τα mτά χωρίς bue - πκό ρνητκά εναι και τα στοοεία για
tooth με 6. συτό συνε ndγεται , μ τηxpnση ων noδκν καισμάτων.
hoύν , στέλνουν μηνύματα, σερφόρουν
στο ντερνεt κλm. Μεγonη nnnn ,
Ανοφορκά με τηχpήon ωνν oσφο
φαρμαΚείο
nou δεν χpnouonοί ζνn φτάνει το
0δηγν για όσους εnpάτες χoησμonooύν
.ΚΤΕΟ nen
ΔΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟΓΡΕΒΕΝΩΝ50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗA. 2462029200
Αnό τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Δεοκάτης Γρεβενν.
Στούρ0s Χρ. Καραγκούνns M.D.
Moιευτήρos - Χειρουργos ruνοικολόγοs
Πρότυηο Κέντρο Μαιευ κήs ruvoκoλογίas
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΚΑΣ
σ Υnαβonούμενns Αναπapαγωηήs
Ιατρού Ν. Καρναβά 1-4cs όροφος
( Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενό
Tnn 24625 02144
οΟΜΚΑΥΛΚΑ ΕΗ ΥΤEΝΠΛΑΜΑ.
rwarANΕΣ-ΕΡA OPΟΗΑΜΑΡEΣ
ΜOOTΚΑΥΛΚΑ-ΕΡΤΑEΙΑ
ΣΔΗΡΚΑ
Επείγοντα: 6944 206705
poς- Τα non- ψ0non Mατο-oφες
.nopoceo κnoς-Aν δo a -Doer καpισοpoα
.oυpoaκαοia -eρα Apότας
-Μκρo aixεpopρα: Aamopooaon oτρoαtάna
Δpenσο & Αντμτo Yooμότητας-oφοοθομενη Αnonpoγup
νoppος pμrr-Εoμ voμοnoa
ΡΑΡΟAΕΠΟΡΠΑ Τpen-npοο 000-1500 ο 1800-210
BΟΝΙΚΗ ΑΝΤΗΤΑΤΕΟΙ 20
ΓΡEENΑ.
ΤmA : 24620 289645620 2τ4
K: 6977 019452-6932 235231
eoτάv pωτpo0