Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΤΕΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
αΟΡΟ2019
ΤΗΣ ΔΕUΤΕΡΑΣ
Η αoτiμn nou
σε anοκαθιστά
Κερδισμένη
ηΑxaίκή
ξεχόοουμε
ruu μοp φ
w onpox βς, ν
e v φor
Δ κδο
nvAvi-Apl s
Ο Πατρινοί μιλούν
στις επιχειρήσεις
ΠΔΕΝ ΜΑΣ
ΛΕΝΕ ΠΑ
Το ΤΡΕΝΟ
e aαee σo
δ. δ p
ewνuoν ao
μpοrmwo
tu oά pemμέ'
ΤΟ 65% ΤηΝ
ΚΑΤΑΜΑΛΟτax
AΠAΙTEΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΓΚΜ0n
ΤE DATA RC:
ΤΕΡΑΣΤΙΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
X ο pο
κωφΡpό γίp erb
nocpoεμ e
σwnaρου
μδpε υhε
ο Δσ abson
ΕΠΙΚΑΙΡΗ
Η ΝΑΥΜΑΧΑ
ΤHE ΝAΥΠΑΚΤΟΥ
ΕΠΙΤΧΙΑΣ
Η ΣnΤΗ
| ΕΕΥΕΗΡΕΤΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ
eB Κμινεp
μυφ Φe
eς a 201
ΠΡΟΧΟΡΚΤΕΙ
ΣΕ AΓΟΡΑ
Μrp pε npxa ο
np Βeδ
m oαpόνo
Ανοιξε
ο ασκός
του Αιόλου
botx ί οn
Θα αλλάξω
πολλά στη
ΜητρόΠολη
hune tφύνμ v Μr
φ σο Eo, A
pp κo
areds
p ts . xοήw
oro tp 5aι ow
PEMΠETHΣ
ΣmeETHΣ
ΚΑΙ Ψη
ρ w.o
νοepaΟ uκp
w us pu φ
Deto α δ otυn
epε rονo M
sπ 00)
wpwoιοp
νaκ ο
DOAτηο 0
| ΓΑΤΝAΠΛΑ
δpe nύv p
δpοpo
us τtoοp
ΟΚΤΩΒΡΙ Ο Σ
Ο μήνας του "ΟΧΙ" στην Τριχόπτωση
2610 42 45 45
ΒERGMAΝΝ ΚORD
Δευτέρα 21 trp 23/10/2019
ΟΧΙ !
Αy. Ανδρου 111
ΤΚ Χ221 napa
, κουσn Δρκάν Ενημερωκό Ρυντεβού
m Nέες Μεθύδους αντμε ππισης της Τριχόπτωσης
ΔΩΡΑμ oo MOΡA
"oυο ΝO
w Οno
Μμυδς e
σnν tun 100
bαai/
ΝΤΕΖΕΝΕ
BATΙΔΗΣ Γ. επε
Ν R4Μ9,4Η4 wνα
5 ΗΜ ν u Ρο
ΜΟ10uυ oυ nεs vο
vONΗσrn