Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T. 4eiονβ
HΑεie
ΕΠΙΛΟΓΕ
9 Ν ΑΟ
Ηαοτ,
στην Ολυμία Οδό
|ΗΛΕΙΑ .ΠΑΤΡΙΕ -χουρα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
ΠΑΤΡΙ
ΜΜΑΣ ΑΝΔΡΙΟ ΠΟΥΛΟΣ
Με τάλμη
και άποψη
ΤΠΣ ΥΡΙΑΠΠΣ
Κυριακή 13 Οτωβρίου 219
www.patrisnews.com
Aριeμός φύλλου 41026
οέε/ τιμή Α0ήνoς 1e
Η 8' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΙΗ
( ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΠΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Άδεια
γραφεία
Τα παιδιά
μαθαίνουν
τα μυστικά της
ασφάλειας
> ΟΙΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΛΟΓΟΙ ΦΟΒ01 ΠΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
" ια e 15
Το δημογραφικό δεν λύνεται
με υποσχέσεις
ΑΡΘΡΑ
Δίκουη και βισμ
ανάπυξη δεν μοορεί να
uπόρξει με κατάργηση
εργοστακν δυοωμάτων
και μεισεις μαθν
| Του Διονύση Καλομστισνού
. Σε 10 ενικό
ο πρόεδρος των
Πολυτέκνων
οΧορταίνουν τν ψυχή μας
τα αγέρικν στην όλη
Β. Ελλάδος
Περάφανο γηρατεια
με υγεία
Του Μόξψου Χοροκόηουλου
»16, 33-34
»10-11
ΦΙΛΟΕΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
3W ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Εφυγες αροσεριν anό
uw Eλδα: Είοοι εξριστος
ΣΤΡΕΦΙΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΚΤΕΕΡΙΟΥ
Του Ανδρέα Χριστόηουλου
ΠΡΑ 71ήμ,μ
Ρ ΙΕΟΚΤΕΕΡΙΟΥΕΣ
ΠΟ10ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σtέγνωσονοι μικρές
εnuφήσεις
Του Βαση Κωτσή
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΗ ΕΙ
ΠΑΟΥΣΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ
ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
e0νουε η tneτgn
m εupυoν
npobιαγραφν
Ναι μεν αλλά
από τους ξενοδόχους
Αλαθνό noραμύθι
Της Ηρς Παλοιολόγου
εφιαροπανάγιρα.
ο ο σγορεs σnα
να va οαεtδαρα
γο todυ a tη nα δά οαs
ΚΑΤΟ ΓΑΛΥΗ
LUNAPARK
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ