Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27395
Τη δημοπράτηση
νέων έργων ζητά ο
κατασκευαστικός
τομέας
Με αργά αντανακλαστικά
Ευρπη στην οικονομική
προσφυγική κρίση
Την δημοπράτη ση νέων έργων ζήτη
σαν οι εκπρόσωποι του κατασκευαστικού
τομέα , στο στρατηγικό συνέδριο του Τε
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEΕ) .
Για τις επενδύσεις σε υποδομές μιλησαν σε στρογγυλή τράπεζα του συνεδρίου
ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό ,
Νικόλαος Κουρέτας , ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Βίνης , ο διευθύνων σύμβουλος της AVAX, Κων σταντί
νος Μιτζάλης, το μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,
Γιργος Περδικάρης , ο διευθύνων σύμβουλος της INΤΡΑΚΑΤ, Πέτρος Σουρέτης,
ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
Νοτίου Ευρπης της HILL INTERNΑΤIONAL , Μανλης Σιγάλας.
Ανέφερε ο ΠΙΑ στην 15η Ατυπη Σύνοδο Μn Εκτελεστν Αρχηγν
Κρατν του Arraiolos Groupv
χτίζεται. Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο το σέβομαι , αλλά δεν γνωρίζει από το ευρ και την ευρωπαϊκή οικονομίαν , σημείωσε χαρακτη
ριστικά και πρόσθεσε ότι
Eurogroup πρέπει να αποφασίζει
υπό όρους δικαίου .
Ο Γερμανός Πρόεδρος, Φρανκ
Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αναφέρθηε
αρχικά στην επίθεση στη συναγωγή
στο Χάλε της Γερμανίας. Σθηχαν
οι οικογένειες καθαρά από τύχη επειδή η πόρτα στη συναγωγή ήταν
κλειδωμένην σημείωσε ο κ . Σταϊνμάιερ και πρόσθεσε πως αν ο δρά
στης, ακροδεξιός εξτρεμιστής, είχε
καταφέρει να μπει στη συναγωγή
θα κατέληγε σε κατα στροφή σαν
αυτή του Κραιστ Τσερτς.
Αναφερόμενος στην οικονομική
και προσφυγική χρίση, ο Γερμανός
Πρόεδρος σημείωσε πως εμείς
πολλές φορές δεν καταφέραμε να ζήσουμε με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και
αυτό περιλαμβάνει και τη Γερμανία .
Ο κ. Σταϊν μάιερ επισήμανε πως μια α
πό τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ευρπης είναι η μεταρρύθμιση του κοινού συ
στήματος ασύλου, εν σημεί
ωσε πως η σύγκλιση των χω - Σ 2
ΣΕΝΑ 3
Εφικτός ο στόχος
του Πλεονάσματος
από τον
προϋπολογι σμό
του 2020
Το προσχέδιο προϋπολογισμού 2020
είναι συμβατό με την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το ύψος του πρω
τογενούς πλεονάσματος εκτιμά το Ελλη
νικό Δημοσι ονο μικό Συμβούλιο (ΕΛΣ) ,
στα συμπεράσματά του για το προσχέδιο.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το ΕΑΣ υπάρ χουν αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα
περιθρια εξοικονομήσεων των λειτουργικν δαπανν, την αποτελεσματικότητα
των κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ύψος του ρυθμού
μεγέθυνσης. Η ορθή του εκτέλεση εξαρτάται από οι Τν
πραγματοποιείται στην Αθήνα , κατά την
πρτη συνεδρίαση της ημέρας με θέμα
την οικονομική και προσφυγική κρίση.
<Πρέπει να συνεννοηθούμε πς μπορούμε να ανταποκριθούμε με όρους ανθρωπισμούν , επισήμανε ο κ . Παυλόπουλος . Φτιάξαμε τον τον Ευρωπαϊκό Μη.
χανισμό Σταθερότητας το 2011 και ακόμα
ην αργή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις κρίσεις τόνισαν τόσο ο
Ελληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Ποοκόπης Παυλόπουλος, όσο και οι υπό
λοιποι μη εκτελεστικοί Πρόεδροι ρατν
της ΕΕ, που παρευρέθηκαν στην 15η Α
τυπη Σύνοδο του Arraiolos Group> , που
Γ. Στουρνάρας: Κίνδυνος για τη δημόσια οικονομία οι
δικαστικές αποφάσεις για τις συντάξεις>
ΣΑΜ 2
Σε αντίθετη τροχιά
Σημαντικό βήμα αλλά όχι επαρκές
Απειλή για την οδική ασφάλεια
πτυχιούχοι και
απασχόληση στην
Ελλάδα
χαρακτήρισε το σχέδιο Ηρακλής της
κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια , ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ,
Γιάννης Στουρν άρας. Σημείωσε επίσης
ότι κίνδυν ο για τα δημόσια οικονομικά
συνιστούν οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που έχριναν αντισυνταγματικές
ορισμένες ρυθμίσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.
Ο. Στουρνάρας υπενθύμισε ότι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε περ που 75 δισ. ευρ στα μέσα του 2019 χαι αντιστοιχούν στο 43,6 % του συνόλου των
δανείων και πρόσθεσε ότι όλα τα χράτημέλη που αντιμετπισαν
πιέσεις στο χρηματοπιστωτα κινητά
χρήση των κινητν τηλεφνων και των smartphones από τους οδηγούς αναδεικνύεται σε έναν τους βασικούς παράγοντες για την πρόκληση ατυχημάτων, όπως προκύπτει από έρευνα για την οδική ασφάλεια που παρουσιάστηκε σε ημερίδα της
HELLASTRON, του φορέα που έχουν συγκροτήσει όλες οι εταιρίες αυτοχινητοδρόμων
με διόδια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα μεγάλο ποσοστό των οδηγν , ( περίπου 15 % των οδηγν
ΙΚ και 30% των οδηγν φορτηγν) χρησιμοποιούν τα κινητά χωρίς blueto oth, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται , μιλούν , στέλνουν μηνύματα , σερφάρουν στο Ιντερν ετ κλπ . Μεγάλη πληγή
ωστόσο παραμένει η παραβίαση του ορίου ταχύτητας ακόμη και μέσα στις σήραγγες.
Επτά στα δέκα οχήματα (IX , φορτηγά αλλά και λεωφορεία ) που κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, ακόμη και μέσα στις σήραγγες . Εκτός σηράγγων τα ποσοστά αυτά είναι 3 στα 10 για τα IX και 2
Το ποσοστό των απο φοίτων της τρυτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ε ναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το ποσοστό, ωστόσο,
απορρόφη σής τους από την αγορά εργασίας είναι από τα χαμηλότερα των χω
ρν της ΕΕ.
Στις επιπτσεις της οικονομικής κρ
σης στο ανθρπινο χεφάλαιο ,
αλλά και στη σημασία της εκ-Τ 2
ΣΕΛΛΑ 3
ΣΕΛΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα