Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1364 ΕΤΟΣ 31ο 0 ΤΗΛ.: 26510 22044
ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
FAX: 26510 79437
Αναβαθμίζονται οι δήμοι , η Περιφέρεια και οι φορείς
ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΟΛΗ Η ΗΠΕΙΡΟΣ
Ο Γίνεται εκείνο που περιμέναμε δεκαετίες λένε οι δήμαρχοι
Ένα από τα βασικότερα ψηφιακά κίνητρα που περίμενε τους Ο.Τ.Α..
η Ήπειρος γίνεται πράξη , μέσα από την ψηφιακή αναβάθμιση των δήμων , φορέων κ.ά. σε όλη την Ήπειρο προτάσεων , εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο
μετά την υπογραφή του Περιφερειάρχη Ηπείρου των Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ηπειρος 2014-2020- 17
αποφάσεων ένταξης των Προτάσεων Έργων που υπο - προτάσεις , συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,306
βλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Ανάπτυξη και χρήση και συνολικού επιλέξιμου προύπολογισμού 3.157.
ψηφιακν συστημάτων , προϊόντων και υπηρεσιν από 363,30E. Συνέχια στη σελίδα 24
Μετά από Συγκριτική Αξιολόγηση των υποβληθεισν
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Επίδομα 2.000 Εγια κάθε νέο Παιδί,
μικρότερος ΦΠΑ , μείωση εισφορν κατά 1%
Επίδομα
θέρμανσης:
Αυξημένο και
θετικά μέτρα ελάφρυνσης με προκατα
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Προϋπολογισμός με
Η Ελλάδα και η
Κύπρος μπορούν
να επηρεαστούν
αρνητικά από την
επίθεση της Τουρ Ολόκληρο το πακέτο αναττυξια χν και χοινωνικν μέτρων ύψους
1.2 διο . ευρ , το οποίο ανακο .
νωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ,
προβλέπει το προσχέδιο Προύπο λογισμού του 2020 που κατατέθημε
στη Βουλή , Σννa στη σε 21
βολή εντός
του 2019!
κίας στη Συρία
για δύο βασικούς
λόγους : Ο πουτος Ντύνλντ
έχει να χάνει με παλαιότιωυ 10υς
το γεγονός ότι η ελληνική στρατηγική βασί στηχε στο δεδομένο ση ΗΠΑ και Τουρχία
βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης . Αυτή τη
στιγμή όμως το σχεπτικό αυτό καταρρέει και
μοιάζει να είναι εχτός πραγματικότητας . Οι
ΗΠΑ αποχωρούν από την περιοχή και δέ χονται την Τουρκία ως τοποτηρητή στην περιοχ , Συνέχεα στη σελίδ 23
Διειρυμένο επίδομα
θέρμανσης χαι με προχαταβολή ατοφάoισε η
χυβέρνηση να χορηm
| θεί στα νουοχυριά για
τη χειμερινή περίοδο
ότως προνήγγελε ο
υπουγγός Οκονομιχν
Χρήστος Στχοίpας Η
προκατβολή του επιδό
ματος ανμένετα να
καταβληθεί εντός της
φεπνής χιονάς, δηλαδή
νωρίτερα α' ό,τι γιν.
| ταν τις προηγούμενες
σεζόν διάθεσης πετe λαίου. Σνίχεiα oτη σελ 21
Ερντογeν
Αμεσες παρεμβάσεις Αλέκου Καχριμάνη
Έως εδ.. .>
Τράφει ο
Z. Πανταζής
|Δικηγόρος
αΠoς να πάνε οι χτηνοτρύφου
μπροστά : Τα Ισοζύγια στο γάλα
δεν έγιναν χαι δεν ελέχθηκαν
ποτέ . Το τνρόγελα το ξαναβά ζουν στο τρί (υπερδήθηση ) και
κάνουν μαϊμού φέτα που σε λίγους μήνες χαλάει . Αλλοι παρ γουν λευχό τυρί στο εξωτερικό
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ;
Σε λανθασμένο ζήτημα εστιάζεται η δημόσια συζήτηση για τον
διαδηλωτή καρατέχα του ΠΑΜΕ, Συνέχενα στη σελία 3
Σνέχεα οη oελίa 21