Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρPΕΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12367
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στην Ελλάδα οι χαμηλότερες επενδύσεις παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ
ΣΕΒ: Σημαντικό έλλειμμα επενδύσεων
Αύξηση 54% στις αφίξεις
μεταναστν φέτος
Σε αναζήτηση
χρυσής τομής για
Ψήφο απόδημων
Την εντυπωσιακή αύξηση στις αφίξεις μεταναστν και
προσφύγων στην Ελλάδα από τα τα τουρκικά παράλια
επιβεβακνουν α στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας Του
OΗΕ σύμφωνα με τα οποία η αύξηση φέτος σε σχίση με το
2018 tίναι της τάξης του 54%.
Μόνο μέσα στις πρτς tφ ημέρες Του Οκτωβρίου π .
ροσαν με βάρκες στα νησά περίπου 2.000 μετανάστες και
πρόσφυγες.
Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να σηκνει η Λίσβος
στην οποία έφτασε το 45% των 36.141 μεταναστν που
έχει φτάσει στην Ελλάδα μόνο από τη θάλασσα το πρΤο 9μηνο του 2019 .
Ακολουθούντα νησιά των Δωδακανήσων (25% ), η Σάμος
(18%) και Χίος (12%).
ε αναζήτηση χουσής το
,μής για την ψήφο των
αποδήμων είναι η κυβέανηση με τον Κ . Μητοοτάχη να
έχει χθες με τους πέντε πολιτικούς αρχηγούς .
ο πρωθυπουργός κατέβαλε
προσπάθεια να πείσει τα κόμματα να συναινέσουν για την διευκόλυνση της άσκησης τον εκλο ηκού διχαιματος από τους ψη .
χαμηλότερες επενδύσεις παγκοσμίως ως ποσοστό του
Α.Ε.Π. είχε το 2018 η χρα μας, γεγονός που είχε ως συΕπεσανο οι υπογραφές για
τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό
νέπεια την υποβάθμιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, σε
qοpόpοus που διαμένουν εκτός
Ελλάδας .
πραγματικούς όρους , σε επίπεδα χαμηλότερα από το 2000.
Όπως τόνισε στην Κ.Ο της ΝΔ,
θα κάνει υποχορήσεις για να βρε.
θεί κοινός τόπος.
Δήλωσε ανοιχτός , σε συζητή.
σεις και σε συνεργασίες με μία
εξαίρεση: Aεv υπάρχεα περί
πτοση να δεχθούμε
ο οποίοι κατοιχούν στο εξωτερ κόνα λογίζονται ως πολίτες δεύ
τερης κατηγορίας χαι η ψήφος
τους να μην προσμετράται στην
Επιχράτεια
Αυτό επισημαίνει ο ΣEΒ ν αναφορικά με την έκθεση του World
Economic Forum (WE F , στην οποία καταγράφεται υποχρη.
Πακέτο συμφωνιν για την κατασκυή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αtρίου , υπεγράφη στην Σόφια.
ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των εργασιν κα τασκευής , που αναμένετα να ολοκληρωθούν Τον loύλιο
του 2021.
ση της Ελλάδας, κατά 2 θέσεις στην 59η θέση σε 141 χρες, και
κατά 12θέσεις περίπου σωρευτικά από το 2015 και μετά , καθς
, 0GB αποτελεί το πρτο Τμήμα του λεγόμενου Κάθετου
Διαδρόμου ένα δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου που
καθιστά την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο της Νonoavaτολ
κής Ευρπης. Ο αγωγός έχει σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή και κατάληξη στην πόλη Stara Zagora ης Βουλγαρί
ας , συνδέοντας έτσι Το εληνικό σύστημα φυσικού aερίου
με το βουλγαρικό . Ετην περιοχή της Κομοτηνής επίσης
προβλίπεται η διασύνδεση με τον αγωγό ΤAΡ
πολίτες
και μείωση την ίδια περίοδο της ανταγωνιστικότητας της ελλη
νικής οικονομίας κατά 4,7% .
Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι η υποχρηση της Ελλάδας στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και
την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα σε σύντομο χρονικό διάστημα .
Ενισχύθηκε η οικοδομική
δραστηριότητα
Cosco: Θα κάνουμε τον Πειραιά
σημαντικό λιμάνι,
Μειθηκαν οι οφειλέτες
του Δημοσίου τον ΑύνουστΟ
Υστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής λά .
| ε 1.841 ουκοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε
459,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.084,7 χιλιά
δες m3 όγκου ανήλθε το μέγεθος της Συνολικής
Οικοδομικής Δραστηρότητας , τον Ιούλιο, στο σύνολο
της Χρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
Παρουσίασε δηλαδή , αξηση 18,5% στον αριθμό των
αδειν , 34,7% στην επιφάνεια και 263% στον όγκο .
4 Φηση κατά 754 cκαt . παρουσίασαν ου νέες ληιπρό βαμε την έγpση να προχυρήσουμε στην υλοποίηση | Ασμες οφειλές προς το Δημόσιο τον Αύγουστο και δι .
σημαντικν επενδύσεων , που θα καταστήσουν τον Πειραιά το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου και θα δη μιουργήσουν ακόμη περσσότερες νέες θέσεις εργαο .
αs δήλοσε ο πρόεδρος του ΟΛ, Yu Zenggan , μετά
την έγκουση των επενδύσεων ύψους 611,8 εκατ . από την
ΕΣΑΛ.
αμοφφdθηκαν συνολικά στα 4,692 διο , απο την αρχή του
έτους. Ωστόσο , η αύξηση ήταν μειομένη 11,2% συγκριτ.
κά με αντήν που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι. Το πλήθος των οφαλετνμειθηκε 3,59% σε σχέ.
ση με τον Ιούλιο.