Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
A. ΦΥΛΛΟΥ 9938-ΕΤΟΣ 35ο -ΤΙΜΗ 1 Ε.ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΤΩΣΗ ΤΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΤΕΤ ΑΤΕT ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Θετικό πρόσημο
για Τις εξαγωγές
8μήνου
Σελ. 5
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΟΗE
'"σόπαλο"
Αυξημένες κατά 54%
οι ροές προσφύγων
και μεταναστν σε
σχέση με το 2018
αποτέλεσμα.
Σελ. 3
ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ
Σελ. 2
I Coμ1 00
Lotte Ho
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ουκ αν λάβοις...
Κίνδυνος οι συντάξεις
Το ουκ αν λάβοις Παρά του μη έχοντος
φαίνεται Πως ταιριάζει νάντι στα χρέη
προς την εφορία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες υποχρε
σεις των ιδιωτν Προς το Δημόσιο τον
Αύγουστο σημείωσαν άλμα 736 εκατ. ευρ εν εξαιρντας τα μη φορολογικά
χρέη τα φέσια καταγράφονται από την
ΑΑΔΕ στα 4,378 δις . ευρ.
Την ίδια ρα, όμως, η ρύθμιση των
.120 δόσεων φαίνεται να Περιόρισε δρα στικά το Πλήθος των φορολογουμένων
με ληξιπρόθεσμα χρέη κατά 144.448
ΑΦΜ , εν σημαντικά μειθηκαν και οι
οφειλέτες στους οποίους μπορούν να
επιβληθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης . Περιορίστηκαν σε 1.786.519 ΑΦM
τον Αύγουστο έναντι 1.819.142 ΑΦΜ
τον Ιούλιο.
Σχεδόν αμετά βλητος Παρέμεινε ο αριθμός των οφειλετν στους οποίους έχουν
ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα εί σπραξης και συγκεκριμένα ανήλθαν σε
1.222.485 ΑΦΜ έναντι 1.222.306 τον
Ιούλιο.
Μέσω ρυθμίσεων και αναγκαστικν
μέτρων n AAΔΕ στο οκτάμηνο Ιανουαρ
Αυγούστου έχει βάλει στο ταμείο
3,188 δισ. ευρ . Το συνολικό ληξιπρό θεσμο χρέος Παραμένει στα επίπεδα των
104,5 δισ. ευρ με την Προσθήκη του
συσσωρευμένου ληξιπρόθεσμου έως το
τέλος του 2018. Από αυτές τις οφειλές
18,9 δισ. ευρ έχουν χαρακτηριστεί ως
"ανεπίδεκτες είσπραξης" περιορίζοντας
το Πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο
σε 85,564 δισ. ευρ.
Ο πρωθυπουργός
της Αιθιοπίας
Αμπίι Αχμέντ,
ο μεγάλος νικητής
για τα δημόσια οικονομικά
Σελ. 5
Σελ. 4
ΔΡΑΜΑ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒOM BAΡΔΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ BΟΡΕΙΑ ΣΥΡΙΑ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΕκκενωση καταυλισμου
με περισσΟτερους
από 7.000 εκτοπισμεVοOυς
Η Ελλάδα στηρίζει
την ηλεκτρική
διασύνδεση
της Κύπρου με την
Κρήτη και το Ισραήλ
ΕΤΕηναοας
Σελ. 3
Σελ. 6
Ο λογικός