Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γα το Sx3
με Νίκn Βόλου
η Μούρη
ΔΙΑΒΟΛΤΣ
Μονόδρομος
η νίκη με
Πανγυθεατικό
Οι Τοικιμπόμ" .
ναργαλούν
τη φαντασία
ΚΑΣΤΡΑΚΑΙ ΟΧΥΡΑ
ΤΗΣΜΕΣΗΝΑΣ
Μεθνη
των ηaίδιν
θύελλα
Τηλ. 2721021421 , mait elofkm0pnalcom
Αρ. ouAoυ 12638-Τιμή 1ε
ΕAVοΕΡΙΑ
Σαββατοκύρια κο
1e-13 Οκτωβρίου 2019
www.εleft heria online. gr
Οδηγίες για
καλύτερο
Σφίγγει τα λουριά με την ελαιοκομική περίοδο
Εισαγγελέας από Νία
Πυρηνελαιουργεία
ελαιόλαδο
Πρόστιμα συνολικού ύpους 17.000 εp σε 5 πυpηvεhoουργεία
τις Μεοος εnέθo o nepφεραρης Πελοoνnoou nαναγιuι
Νίκος , στέλνοντος nopάnλa τους φαάλους στην εοαγγελέα
Πρωτοδικν ηpοrεμένοu να ερευνηθεί αν υπόρχουν κα rονκές
uθύνες Το πρόστμα εnιθaήθηκον μετά τη σύοκεψη nou tγνε στν
Τρηολη την Τρίτη, κατά τη διάρκεα τK onoος οκ Νίκος τόνιοε με
ασυρόπα στους υπpeoακούς nεράγoντες όυηperε να τmprθον
οπεριβαοντικοί όρο λετουργίος των nupnvελαιουργείων .
Συναντήθηκαν
ΣΕΛΔΑ δ
Αθανοσόηουλος
με θεοδωρικάκο
Εντυπσεις
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΒΕΣΤΑΓΚΕΡ
Το ακατάλληλο
νερό της
ανευθυνότητας
ΕΤΛΑ5
Αοpύpuμ υκεopό
υπος με την onoa ανμτω
Πζοντ τ θέμτη tivα ατό
nou συνα με τν nmεiin
Μτm ή μ τoυ νερύ nς
κurepooς, Το θέμa nou
npoin hanápo noi oo
Βaρό γuνα npoaε στaaoa της γpαφκότς Οap
μόδο, μεrpuro o δμερo,
0υ άpoε να eouν με
pο ον το νερό nou πν n
man ς Kroος tίνα
aNτλ 0- φpονοντος
οι κάτοο της nons νo n
νουν aοφελές νpό .
Δρομολογείται το έργο
Πάτρα - Πύργος-Ισακνα
Τον noλoύχο της
Αγ. Δημήτριο
γιορτάζει η Χρα
πΑ 39
ΣΕΛΔΑ 2
4 νέα
anoppμματοφόρα
στην Τρκφυλία
ΔΙΑΚΗΡΥΤΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
12 Προέδρους έφερε στην Αθήνα ο Πρ. Παυλόπουλος
ΕΑ 12|
Ε Γ Ε Ε Θ Α
IΜΑΡΑΝΤΟΣΗΛΙΑΣ
Μη σκας!
ΕΕxeisMelion
ΞLE Τ ΝΤΟS
ΑΑΘΑΡtus.
ΓΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩ2ΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ
50 Λl48.99 &
62 Αl 59.00 ε
82 Αl 78.08 ε
100 ΑΝ 99.99 Ε
ΜΠΛΤΑΓE
ΠΥΟΚΙΝΗΤΩΝ
& ΜΟTΟ
κα ο μοτeηφίας
με 3κρόνe γραοντ γγύνστ.
γληoο 14 ΜOτη ΤM Σ21081 70Τ-Κu 6078773919(04ωρε.
Aισθπτική
apaζoποpte
ΒΑυτοματιομοί
Β Αμμοβολές
14οχίμ ΠΕ.Ο. ΚanaptΤρinohs ΑΡΤΟΧΟΡΤΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΙΤ.2721063063, 69774050571 F2721053063
www.mekatnmlour.com
"Ρόλά καταστημάτων
. Εoκευές pολν
.Ηλεκτροστατικές βαφές
Κομμωτική
153 Ε / μήνα
Μαγειρικη
Μάθε πυς το πιεχαίνουμκl
τηλ: 27210 2802 .
www.lekallaplus.gr
Ποδολογία
Αρτonoία
Ζαχαρanaαστικη
ποςoτoN
Freeend

Τελευταία νέα από την εφημερίδα