Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-321 5692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27394
Λειτουργεί το
αποτεφρωτήριο
στην Ελλάδα
Εναρξη εργασιν για τον
ελληνοβουλγαρικό αγωγό
τζηδάκης, δήλωσε: E .
Από τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν ξεκι
μαι προσωπικά συνδεδεμένος με τον αγωγό
φυσικού αερίου IGB
που θα συνδέει σύντονήσει οι αποτεφρσεις σορν στην Ελλάδα , όπως ενημέρωσε κατά την επίσημη
παρουσίαση το μέλος του Δ.Σ. του Αποτεφρωτηρίου Ριτσνας και πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρείας Αποτέφρωσης, Αντνης Αλακιτης. Και χαρακτήρισε
την έναρξη λειτουργίας του αποτεφρωτηρίου <ιστορική στιγμή>, καθς η Ελλάδα είναι η τελευταία χρα στον κόσμο
που αποκτά την συγκεχριμένη υποδομή .
Η προσπάθεια για την κατασκευή αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1996, εν ο
μα την Ελλάδα με τη
Βουλγαρία , καθς ξεκίνησα το έργο το
2009, όταν ήμουν και
πάλι υπουργός αρμόδιος για την Ενέργεια .
Μας πήρε 10 χρόνια
να φτάσουμε στις υπογραφές , αλλά χαίρο
μαι που με τη δική μου
πάλι συμβολή το τελευταίο τρίμηνο όλα
τα εμπόδια που είχαν
απομείνει ξεπεράστηκαν και περνάμε σήμερα από τη θεωρία
στην πράξη . Ο IGB ενισχύει τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας και στηρίζει την ενεργειακή ασφάCGB
ΕΝΛΑ 2
Είκοσι εταιρ είες
παγκοσμίως
εκπέμπουν το 1/3
του άνθρακα
ΓERCOΝNECTOR
Είκοσι μεγάλες εταιρείες, κυρίως πε
θούν τον Ιούλιο του 2021.
Πακέτο
συμφωνιν για την καταλεια στην περιοχήν
Την διακυβερνητική συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Κωστής Χατζη δάκης και η
Βουλγάρα ομόλογός του , Temenuzhk a
Petkova. Κατά την τελετή υπογραφής της
συμφωνίας, ο υπουργός ΠΕΝ, Κωστής Χατρελαϊκές, εκ των οποίων οχτ είναι ι διωτικές και 12 χρατικές , ευθύνονται για
πάνω από το ένα τρίτο (35%) των συνολικν εκπομπν άνθρακα από το 1965
μέχρι την εποχή μας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού Ινστιτούτου
Climate Accountability
Οι πέντε μεγαλύτεροι εταιρικοί ρυπα
ντές είναι κατά σειρά η σαουδαραβική
Aramco (4,38 % των συνολικν παγκ σμιων εκπομπν της περιόδου 19652017 ) , η αμερικανική Chev
ron ( 3,2%), η ρωσική ΣΕΝΙ 3
Η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Temenuzhka Petkova, δήλωσε από την
πλευρά της: Το έργο αυτό αποτελεί ορόσχευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού
φυσικού αερίου, υπεγράφη σήμερα (σ.σ.
Πέμπτη ) στην Σόφια , ανοίγοντας τον
δρόμο για την έναρξη των εργασιν κα
τασκευής , που αναμένεται να ολοκληρωσημο ζωτικής σημασίας για
την ενεργειακή στρατηγική
Θλιβερή πρωτιά για Ελλάδα: Οι χαμηλότερες
επενδύσεις παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ!
ράστια υστέρηση στις μη επιχειρηματικές
επενδύσεις, καθς οι δημόσιες επενδύσεις (Προϋπο- ΣΕΛΜ
( 2009 ) , ανέρχονται στο 6% του ΑΕΠ περίπου , όταν ο μέσος όρος στην ΕE-28 διαμορφνεται στο 13% . Υπάρχει , όμως , τε
Τις χαμηλότερες επενδύσεις παγκοσμίως ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε το 2018
η χρα μας ( εξαιρουμένων χωρν που
βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε
πτχευση ), γεγονός που είχε ως συνέπεια
την υποβάθμιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, σε πραγματικούς όρους, σε επί
πεδα χαμηλότερα από το 2000.
Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικν εξελίξεων αναφορικά με την έκθεση του World Economic Forum (WEF) για το 2019 που αναχοινθηκε την Τετάρτη, στην οποία καταγράφεται υποχρηση της Ελλάδας κατά 2
θέσεις , στην 59η θέση σε 141 χρες , και
κατά 12 θέσεις περίπου σωρευτικά από το
2015 και μετά , καθς και μείωση την ίδια
περίοδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατά-1,7%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέ
σμου , οι επιχειρηματικές επενδύσεις σή
μερα (2018) , ύψους 10 δισ. ευρ περίπου ,
αν και σε ονομαστικούς όρους έχουν επα
νέλθει στα 2/3 των προ κρίσης επιπέδων
Λευκός καπνός
για τον
Προϋπολογισμό
της ευρωζνης
Μεταναστευτικό: Αρνητικές επιπτσεις
για το 64% των Ελλήνων
Αρνητικές επιπτσεις στη χρα έχει η μετανάστευση για το 64% των Ελλήνων, όπως προκύπτει από έρευνα που διερευνά τις αντιλήψεις γύρω από το φαινόμενο αυτό , εν στην πλειοψη φία τους οι ερωτμενοι κρίνουν αρνητικά το έργο θεσμν και ΜΚΟ
για τη διαχείριση των ρον. Ωστόσο, την ίδια ρα οι Ελλην ες υποστηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στη μετακίνηση και σε μεγάλο ποσοστό δηλνουν αντίθετοι με την
πρακτική να στέλνονται πίσω στη Λιβύη πλοία με πρόσφυγες και μετανάστες .
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποήθηκε στην Ελλάδα , την Ιταλία , την Αυστρία και
την Ουγγαρία , στο πλαίσιο του προγράμματος CIAK Migraction>, που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της έρευνας, που διενήργησε η εταιρεία Ipsos (στην
Ελλάδα σε συνεργασία με την ActionAid) ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα των πολιτν των τεσσάρων αυτν χωρν αναφορικά με τη μετανάστευση. Σε κάθε μία από τις χρες πραγματοποιήθηκαν 1.000 συνεντεύξεις ατόμων ηλικίας 18-70 ετν ,
κατά το χρονικό διάστημα 27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019.
Οπως προκύπτει, οι Ελληνες φαίνεται να δυσκολεύονται να βρουν θετι
κές πτυχές στον αντίκτυπο που είχε η μετανάστευση στη χρα . Μόνο το 6% Α
Λευκός καπνός βγήκε από το
Eurogroup για ένα προϋπολογισμό ειδικά
για την ευρωζνη, καθς οι υπουργοί Οικονομικν της ευρωζνης συμφνη σαν
μετά από 11 ρες διαπραγματεύσεων.
<Εεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και
επιτέλους ολοκληρθηκε το βράδυ της Τετάρτης δήλωσε
Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχρησε στο Λουξεμ
βούργο, όπου εξήγησε εν συντομία τη λειτουργία του καινούργιου δημοσιονομικού
εργαλείου.
Τα χράτη- μέλη της ευ - ΣΕΝΑ 3
ο πρόεδρος του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα