Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Νόμος κίνητρο για επενδύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771 108 592155
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 27.052
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 | τιμή: 1,30 ε
Νόμος κίνητρο για επενδύσεις
Στη Βουλή το αναπτυξιακόνσχ-Ταχύτερες αδειοδοτήσεις - Μείωση γραφειοκρατίας-5ετής σχεδιασμός ΠΔΕ
ραγωγικές επενδύσεις και στα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι Προσπάθειες των τελευταίων ετν , Πρe
δόρατος της
ασκούμενης οικονομικής Πολιτικής. Η απλοποί
ηση των διαδικασιν αδειοδότησης των επιχει
του επιχειρηματικού
Προβλέπονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως αναφέρουν κυβερνητι
Ταχύτερες διαδικασίες για την αδειοδότηση των
στρατηγικν επενδύσεων , είσοδο των ιδιωτν
στην αδειοδοτική διαδικασία των
Τι αλλάζει στα εργασιακά
Ηλεκτρονική ψηφοφορία για απεργίες
Μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Εξαιρέσεις επιχειρήσεων από κλαδικές συμβάσεις
αιχμή
Πει να αποτελέσει την
επχειρήσεων,
μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη λει
τουργίας των οικονομικν δραστηριοτήτων , λιγότερα έγγραφα
ριλαμβάνει μεταξύ άλλων το Πολυνομοσχέδιο με
τίτλο <Επενδύω στην Ελλάδαy Που κατατέθηκε
protergia
ρήσεων και η βελτίωση
ριβάλλοντος,
στο ΓΕΜΗ και Πενταετή σχεδιαΠΕΠρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠεΤο μέλλον της ενέργειας
Νέο Πλαίσιο για online τυχερά παιχνίδια
κές Πηγές , είναι μόνο n αρχή , καθς στο
επόμε
διάστημα και αφού τεθούν σε πρακτική εφαρ
μογή οι νέες ρυθμίσεις, θα ακολουθήσει και άλ
λο Πακέτο βελτισεων, στε η Ελλάδα να
στη Βουλή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το
του καl κατ' εΠέ
Προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Εκτιμάται, δε, ότι η ταχεία και αποφασιστική βελ
τίωση του επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, ειδι
κά σε Πεδία Που είναι κρίσιμα για τις Πλέον Παλίες για την ταχεία βελτίωσή
υφιστάμενο επιχειρηματικό Περιβάλλον
μεύει την ικανότητα της χρας
Πλούτο και θέσεις απασχόλησης
επιτάσσει άμεσες και αποφασιστικές πρωτοβουκταση για την
υΠονοΠαράξει νέο
και συνεπς
γίνει
Πλέον φιλική στην ειχειρηματικόuητα χρα τηmς
Ευρπης . σελ.4, 5,6
Ocracy Forum
Τισημαίνει για τις τράπεζες
n . έλευση του ΚΗραικλήν
Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσκλητήριο Γ. Ζαββού στους ομίλους
Στους ασθενέστερους
το επιπλέον Πλεόνασμα
Αποδεκτό από την
νετο σχέδιο Ηρακλής, το οποίο
φιλοδοξεί
πρόβλημα
μενων δανείων των ελληνικν
τραπεζν , εν ο αρμόδιος υφ.
Οικονομικν Γ. Ζαββός καλεί τις
τράπεζες να συμμετάσχουν στο
λοποιημένα μη εξυπηρετούμε
να δάνεια. Ο αρμόδιος υφυπουργός υποστήριξε ότι Παρέ
χειτη δυνατότητα στις τράπεζες
να αποκτήσουν Πρόσβαση
φθηνές Πηγές χρηματοδότησης
σειρά τους
χορήγηση δανείων . Διευσχέδιο. Η Κομισιόν, έπειτα από κρίνισε ότι η πρόσφατη αποκλι
ενδελεχή εξέταση του σχεδίου, μάκωση στις αποδόσεις των ομο
λόγωντου Ελληνικού Δημοσίου
προθηση
ουσιακν στοιχείων ( το οΠοίο σχεδίου Ηρακλής . Οι Προμήθειες Που θα καταβάλλουν οι τρά
πεζς για τα 9 δισ. των κρατικν
Που θα Παράσχει το
Ελληνικό Δημόσιο διαμορφ
μόλις σε 1,8%. σελ . 23
'Κομισιόν έγ.
να αντιμετωπίσει
των μη εξυπηρετούΈλληνες εφοπλιστές
Επενδυτική Πρωτιά
και στα LNG Carriers
Πάτησαν κορυφή οι Έλληνες εφοπλιστές και
στα LNG Carriers , μετά το ναυπηγικό ράλι Που
τρέχουν τα τελευταία δύο χρόνια, με επενδύσεις Που φθάνουν τα 19,5 δισ. δολ. σελ. 12
Προχωρντας με τη
ΑΚΙ διαπίστωσε ότι, στο Πλαίσιο του
καθεσττος Προστασίας Περι ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Επενδύσεις 250 εκατ.
στην καθαρήν ενέργεια
διευκολύνει την
ονομασία Ηρακλήςν) ,
Δημόσιο θα αμείβεται σύμ
φωνα με τους όρους της αγοράς εγγυήσεων
για τον κίνδυνο Που
νει όταν παρέχει εγγύηση για τt
έχει τηV
Μετά τη Συρία βολέςΕρντογάν και κατά της Ευρπης
Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων, συνολικού
Προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ, στην
Παραγωγή καθαρής ενέργειας Προχωρά η
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, συνεχίζοντας το επενδυτικό
της Πρόγραμμα στην Ελλάδα. σελ . 16
Σεωμό εκβιασμό Προς την Ευρπη Προχρησε ο Ταγίn Ερντογάν , προειδοποιντας ότι θα ανοίξει τς
Πόρτες στα 3,6 εκατ. Πρόσφυγες Που βρίσκονται στην Τουρκία αν συνεχιστεί η κριτική των
Ευρωπαίων σις τουρκικές στρατωτικές επικειρήσεις στη Συρία. σελ 18
αναλαμβά νονται
Επενδύσεις 2 δισ.
στην 5ετία
Αρνητικός
για τέταρτο
οΠληθωρισμός
Θεαματική
πBIΟΙ Ρ
ΑΒΑΞ: Αύξηση ανεκτέλεστου
στο 1,8 δισ. ευρ
Σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου
υπόλοιπου έργων της , στο 1,8 δισ. , Πέτυε
η ΑΒΑΞ με την υπογραφή τριν νέων
συμβάσεων, συνολικής αξίας 740 εκατ. σελ 16
της ανεργίας
τον Ιούλιο
για το Ελληνικό
16,9% από 19,1% το 2018 Lamda Development
-0,1% τον Σεπτέμβριο
ΗΠΑ-Κίνα
Ηχούν λιγότερο τα ατύμπαναν
του εμπορικού Πολέμου
Ταβασικά στοιχεία της επένδυσης στο Ελληνικό τα
Πρτα 5 χρόνια Παρουσίασε χθες η Lamda Deve
Ιopment κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία αποφάσισε μια από τις με
Που έκανε Ποτέ ελ
Μείωση άνω των δύο Ποσοστι
αίων μονάδων
ανεργίας κατέγραψε η ΕΑΣΤΑΤ
για τον Ιούλιο. Το εΠΟχικά διορ
θωμένο Ποσοστό ανεργίας ανήλ- γαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου
θε στο 16,9% ένανι 19,1% τον
Ιούλιο του 2018 , εν ήταν χαμηλότερο
αναθεωρημένο Προς τα Πάνω
17,1% τοv Ιούνιο του 2019. σελ7
Αρνητικό πρόσημο για έναν
ακόμη μήνα εμφάνισε ο Δείκτης
Τιμν Καταναλωτή τον
βριο. Μετά το -0,2% του
στον δείκτ mς
Ελλάδα-Βουλγαρία
Σεπτέμ
ΑυγούΦως αισιοδοξίας άρχισε να ξεπροβάλλει από το
μέτωπο του εμπορικού Πολέμου ΗΠΑ- Κίνας
μετά τα χθεσινά δημοσιεύματα ότι n
κυβέρνηση Τραμπ Προτίθεται να συνάψει
νομισματική συμφωνία με το Πεκίνο, αλλά και
να εκδσει ειδικές άδειες με τις οποίες οι
αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να πωλούν
τα Προιόντα τους στη Huawei. σελ. 17
Υπεγράφη
nσυμφωνία
για τον αγωγό
φ.α. IGB
Σεπτέμβριος έφερε
αρνητικό ρυθμό 0,1% στον Πλη
θωρισμό, αυξάνοντας σε τέσσε
ρις τους διαδοχικούς μήνες κα
τά τους οποίους δεν έχει Παρατmpηθεί θετικό Πρόσημο. σελ.7
στου Και ο
ληνική εταιρεία. Τούψος της αμκ φθάνει
ευρ. Από το σύνολο των Περίπου 8 δισ. ευρ της επένδυσης για την ανάπλαση του Παλαιού
αεροδρομίου,
τα 2 δισ. ευρ. σελ .13
τα 650
εκατ.
συγκριτικά με το
Πρτη Πενταετία θα επενδυθούν
σελ. 11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα