Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Και δεύτερη
Επιπλέον πιστώσεις για τις
διάρρηξη
περιφέρειες με άνθρακα - Στις δύο
στην Ελάτη περιοχές με τις μεγαλύτερες κοινωνικές
συνέπειες είναι η Δυτική Μακεδονία

σελ ~ 3

Μαρία Σπυράκη:
«Είναι υψίστης
σημασίας να
υποστηρίξουμε
τις 41 Περιφέρειες
οι οποίες
εξαρτώνται από
τον άνθρακα,
όπως η Δυτική
Μακεδονία»

σελ ~ 4

Νίκος Παππάς
και Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου
στην Πτολεμαΐδα
το Σάββατο 1
9 Οκτωβρίου

σελ ~ 6

σελ ~ 12

Το ειδικό σχολείο Κοζάνης
στον Τετράλοφο για πάντα; - Δύο
δομές ειδικής αγωγής δεν επιτρέπουν
εργασίες στο κτίριο της Αιανής
σελ ~ 3

7086

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

Έξι νέες
προσφυγικές
δομές στη
Δ. Μακεδονία
- Μεταξύ αυτών το
Γυμνάσιο Νεάπολης
και το Καρούτειο
Πενταλόφου
- Σε εκκρεμότητα οι
έφηβοι της Αιανής

σελ ~ 3

10 Οκτωβρίου η
απελευθέρωση
των Σερβίων &
11 Οκτωβρίου
1912 η
απελευθέρωση
της Κοζάνης
από τους
Τούρκους

σελ ~ 18

«Μαζί για την
ασφάλεια»: Για τη
σχολική βία και
την ασφαλή
χρήση του
διαδικτύου
ενημερώθηκαν
πολίτες της
Κοζάνης από
εκπροσώπους
της αστυνομίας

σελ ~ 24

Διευρύνεται
η λίστα
για τη
μικρή
Λυδία
- Μια
αγκαλιά
Κοζάνη
- Πτολεμαΐδα
- Αμύνταιο

σελ ~ 13