Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΑNΗ Τ4 PAΝΗ
t ΜΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΙΩ Ν
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 23650 22195
Fax: 23850 22288
E-mail: [email protected]
ΕΤΟΣ: 58ο
Αριθpός φύλλου : 2842
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΜΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΟΝΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΣΥΝ EXΙΖΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ
ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου
2019 θα εορταστεί φέτος η
ημέρα του Μακεδονικού
Τοuηo ου πρσηοuμενου έτους Αγνα τιμντας τους ηρω .
Η μερική απασχόληση ανέρχε . κούς Μακεδονομάχους. Η
ται στο 9,1% του ουνόλου των Ημέρα του Μακεδονικού
απασχολουμένων.
Σης γναίες το nooτό σεppος σύμφωνα με το Βασιλικό Δι παραμένει σημαντικά υψηλότεpο ταγμα 157 της 25/2/1969
από εκείνο στους άνδρες (ΦΕΚ 46/11.3.1969 ) να τιμο
(20.9% έναντπ 13,7%).
Ηλικιακά , τα υψηλότερα πο00 - Κυριακή μετά την 13η Οκτω
στά ανεργίας καταγράφοντα ρριου και είναι αμεσα ουνδεδεμένη με τον Παυλο Μελά καθς
στις ομάδες 15- 19 ετν 13η Οκτωβρίου 1904 είναι η ημερομηνία θανάτου του.
( 41,5% ) και 20-24ετων Οnς ορζει το πρόγραμμα του εορτασμού την Παρασκευή 11
Ανακοινθηκαν προ ημερν
οι δείκτες της ανεργίας για το β
τρμηνο του 2019 με το nooοστό
της ανεργίας στη χρα να δια μορφνεται στο 16,9% αισθητά
μειωμένο σε σχέση με το α
τpηνo 2019
Σύμφωνα με την έρευνα εργα.
τικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι
άεpα αήθαν σε 805.047 άτυμα
και ο αpθμός τους μειθηκε κατά
11,2% σεσχέση με το προη
Yούμενο τρίμηνο και κατά 11.1% σε σχέση με το αντίστοιχο (32,7%) . Ακολουθούν οι ηλικίες 25-29ετν (24,6%) , 30-44Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σε ειδικές
τρίμηνο του προηγούμενου έτους . Ωστόσο , περίπου 570.000 ετν (16,6% ) , 45-64 ετν (13,8%) και 65 ετν και άνω ( 10%).
άτομα (τοσοστό 70,8% των ονέργων) είνα μαροχρόνια άνεργο
καθς ανο ητούν εργασία έναν και πλέον χρόνο .
Παράλληλα το nooοστό των ανέργων που δηλνουν ότι δεν ( 23,9% ) και η Κεντρική Μακεδονία ( 19,6%) . Ακολουθούν , η κεδονομάχων και κατάθεση στεφάνων ano τους σπουδαστές ,
είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 20,8% , εν το θεσσαλία (17,9%) , η Αττική (17,2% ) , το Βόρειο Αιγαίο
noooστό ουτν nou δηλνουν ότι λαιβάνουν επιδομα ή βοηημα ( 17,1% ) , η Ηπεφος ( 16% ) , η Ανατολική Μακεδονία -θρήκη μαθητές/τριες των Σχολικν Μονάδων , συνοδευόμενοι από το δ M
1να
u Eα
νon w wa
κniη
eaakia
sog Apaiο
Αγνα έχει καθοριστεί
Μetues
tenwοa pο
itor Ού
ων .
ται κάθε χρόνο την πρτη
νa pa
Κμέ
oDAiai
Σn0 1ο
συγκεντρσεις των σπουδαστν και μαθητν των Δημοτικν
Σε επίτεδο περιpερειν ης χρας στις τρεις npuτες θέσεις Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων , Τεχνικν και Επαγγελματικν
βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (24,6% ) , η Δυτική Ελλαδα Σχολν και στην συνέχεια προσκύνημα των προτομν των Μο υς εκπαιδευτικούς .
0φpeμός των αnοχολομένων oήλε oε 3.956 424 άταμα αbνo po ( 11.9%) η Κg 94) αο oτo Αγ ), Την Κυριασή 130κτυβρίου 2019 μετά την επίσημη έπαρoη
γουμενο τρμηνο και κατά 2,5 %, σε σχέση με το αντίστοιχο με το 2018, συνεχίζει να κρατάει τα σκήπτρα noς σε σχεση επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναd Αγίου Παντε .
από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 11% .
της Σημαίας στην πλατεία Γ. Μόδη (8:30 π.μ. ) Βα ψολλεί
και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7% , σε σχέση με το προη.
λεήμωνος ( 10:30 π.μ. ) και θα ακολουθήσει Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο της Πλατείας Γ. Μοδη (11:00 π.μ ), ομιλία και
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ
ΣΤΗ ΙΣΟΠΕΔΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΕΥΗ
ΑΝΑΨΑΝ Οι ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
150KTΩΒΡΙΟΥ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τα Εοστεράνων . Η τελεη θα κλείσει με την ανάκρουση
Ιδιαίτερα ποβληματισμένοι οι οδηγοί αυτοκινήτων επιλέγουν Η ππση της θερμοκρασίας τς τελευταίες ημέρες οδήγησε
να διαβούν , ταρακάμπτοντας τις μπάρες , τις οιδηρογραμμές τολλά νουκοκυριά να θέσουν σε λειτουργα την θέρμανση έστω
στην ι0όπεδο διάβαση στην εθνική οδό ολρινας-θεσσα - και για λίγες ρες . Από τη Τρίη 15 Οκτωβρίου ξεκnοει η δάθεση
λονίκης στο ύψος της Κάτω Βεύης (ΣΣ. Βεύης ) . Οι μπάρες του πετρελαίου Βέρμανσης εν πολλοί έχουν ήδη προμηθευτεί
nέgτοuv κανά και αnαγορείουν mν λοφορία των αυτοήτων τα καυσόξυλα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φέτος η
όταν διέρχεται η αμαξοστοχία όμως δεν ανεβαίνουν . παρά τιμή διαμορφνεται χαμηλότερα από πέρυο.
την παρέλευση ικανού χρύνου . Ετοι οι οδηγοί nου έχουν δει
το τραίνο ναα έχει περάσει και οι μπάρες να παραμένουν ακλόν -1,10 λιt όταν η περσινή τιμή στην αρχή της περιόδου ήταν
ητες στην θέση τους , μη γνωρίζοντας αν θα anοκατασταθεί και στο 1,18 eλιτ . Επίσης , όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
πότε η έλεύθερη κυκλορορια, αναγκάζονται να παρακάμψουν Κυριάκος Μητοοτάκης , eα δατεθούν 10 εκατομμυρα ε επιτέον
τις μπάρες . Βέβαια , πάντα με δική τους ευθύνη αλλά και με για το επίδομα θέρμανσης εν θα καταβληθεί έχκαpα και μά.
κίνδυνο να προκαλέσουν ζημιές, στις μπάρες , Ελπζουμε ότι οι λιστα προκαταβολικά. Ας ελπίσουμε ότι ο φετινός χειμνας
αρμόδιοι του 0.Σ.Ε. ( ή όποος άλλος ) θα επιληφθούν το προβ - δεν θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους Φλωρινιτες
λήματος και να επιδιορθωθεί η βλάβη πρν υπάρξει κάποιο
ατύχημα .
Βμε Α ν
υuοε
Στην Φλρινα εκτιμάται όπ θα διαμορφωθεί γύρω στο 1.05ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕMΒΟΛΙΑΣΜΟ
μ ε
ΕσΕυννοε
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Οδηγες για τον αντιγραπικό εμβολιασμό εξέδωσε ο Ιατρικός
Πάνω αnό 200-Αριστοτελικοί, προσήλθαν στην εκλογική Σύλλογος Ολρινας και , όπως χαρακτηριστικά τονίζε "0 Πo
κάλτη για την ανάδειξη του νέου δουητικού συμβουλίου nou anoτελεσματικός τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη
θα καθοδηγεί τον ιστορικό σύλλογο για την επόμενη διετία του . γρίτη είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός" . Η καλύτερη περίοδος
Υποφήpιo για το διοικητικό συμβούλιο ήταν (κατά αφαβητιηγια τον εμβολιασμό είναι Οκτβριος.Νοέμβριος κάθε έτους
σειρά) ο : Αμπος Βασλεος , Αριστείδου Ιωάνης royoς Πέτpος , δεδομένου ότι απατούνται περίπου δύο εβδομάδες για την
Δούκας Δημήτρς , θεολόγου Αναστάσιος, Μούζα θεολογία.
Μπελίτση Μαρκέλα , Μπισδούνης Ιωάννης, Παταδόπουλo επιτευη ης ανοολογικής αντίδροσης. Σε περίπτωση Πoυ δεν
Δημητρος Παπαχαρίσης Σπύρος , ΡortonouλοςΧατψστεφανου αημα πou undpχoυν κρούσματα γρίτης στην κοννότητα.
Κωνσταντίνος, Σιδερίδης Ιορδάνης και Ψαλίδας Ευθύμος εν.
υποφήφιο για την Ελεγκτική Επιτροπή ήταν α Κοντοτόλιος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ συμμετοχή τους στην Δημοτική Επτροπή Διαβούλευσης Δήμου
Μιχσήλ Ταρτόρας Κωνσταντίνος και Ρόζας Κωνσταντίνος .
Η υγκρόηση του νέου δουσικού συμβουλίου δεν είχε rραμ τοποηθεί μέχp την στιγμή που γρόφονται αυτές οι γραμμς.
Το μημείο του Μακεδονικού Αγνα στο Πισοδέ .
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
γίνει κατά την περίοδο αυτή, μπορεί να γίνει καθ όλο το δι Όπως γνωσταιοησε με ανακοίνωση ο Δήμος Φλρηος παpa
τείνεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ενδιαφέροντος έως
| την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 , για την εκπροσπηση και
Για ην διάθεση δυματίων rρoκεμένου να δεχθούν πρόφυγες Φλρινας .
και μετανάστες ερωτή ηκαν οι ξενοδόχοι της
Συγκεχρμένα , στελέη ης Εληνιής Αστυνομίας κατότν εντολν ουγροτηθεί με απόpooη του Δημοτικού Συμβουλίου ολρινας
από την Αθήνα ρωτησαν είτε κατά την επίσκεψη τους στα ξενο- για το χροηικό διάστημα από 01/09/2019 έως 31/122023 , ως
δοχειοκά καταυματα ετε σε ηλεφωnή εποωνία ανα ιδοκτήτες όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες ( άρθρο 76 Ν.
των ξενοδοχειακν μονάδων προτίθενται να διαθέσυν δωμάτια 3852/2010 , ΦΕΚ 87/2010 τεύχος A , όπως τροποποήθηκε και
στε να διαμείνουν πρόσφυγες και μετανάστες, Ερωτήθηκαν ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 78 Ν. 4555/2018 , ΟΕκ 133/2018
ξενοδόχοι και στους τρείς δήμους του νομού μας . Σύμφωνα με
πληροφορίες μας , το σύνολο σχεδν των ξενοδόχων στην
Ολωρνα κα στο Μιμpαίο δεν αοδεδηον την οκομή nφότοη στο Δήμο Φλρνας όπως τοποο εμπορκοί και επαγελματκοί
στην περιοχή των Πρεσπν υπήρξε μεγαλύτερη ανταπόκριση σύλλογοι και οργανσεις , επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς ,
εν η περιοχή του Αμυνταίου διαφάνηκε να αποτελεί πιο τοπικές οργανσεις εργαζομένων και εργοδοτν , ενσεις και
στοχευμένη επιλογή . iδιαίτερος είναι ο προβληματισμός των σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων , αθλητικοί και πολιτιστικοί
ξενοδόχων για τις επιπτσεις του εγχειρήματος αυτού στην σύλλογοι και φορείς κ.α. πpοτείνοντας τον εκπρόοωπό τους
τουριστική κίνηση της περωχής . Είναι γεγονός ότι ένα από τα (τακτκό και αναπληρωτή ) , την κατηγορία nou εμπίπουν καθς
πιο καυτά ζητήματα Που αντιμετωπίζει η χρα μας τα τελευταία και να καταθοουν τα αναγκαία aποδοκτκά στοχεία δροστρότητος
poνα είνα κα η μεγάλη εαροή λαθpoων μεταονοστν κα poοφύων και χρόνου δροστηριότητας . Επίσης, μπορούν να καταθέσουν
Τα νησιά του Αrγαίου που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αίτηση και δημότες και δημότισσες ολρνας, εγγεγραμμένοι
τα παράλια της Τουρκίας .βουλιάζουν- από τον μεγάλο αp μό εγεpαμέες στους ελοηνους κα εδούς εκλογκούς καπαλoγους
περιοχής μας. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Φλρινας θα
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
τεύχος Α .
Αίτηση μπορούν να καταθέοουν φορείς nou δραστηριοnοούντα.
Την Κυριακή 13 0κτωβρίου, στην επέτειο του φύνου του ήρωα
Παιλου Μελά και του ένδοξου Μoκεδονκού Αγωνα, Βα τελεσθεί που καθημερινά καταφθάνουν . Προ ημερν έγνε γνωστή η του Δήμου Φλρνος.
θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο, στο Νού της Αγίας Παρασκευής απόφαση της αβέρνησης να μετακνήσει σημαντικό αριθμό αυτν | Ο
Πιοοδερίου .
Παρακαλούνται όλοι όσοι δεν λησμονούν τις θυσίες αυτν ουμpόρηση αλλά και να βελτιωθούνα συνθήκες διαβίωσης. Στο κολλο του Δήμου Φλρινας , Δημαρχείο Φλρνας , οδός Μεγά των ηρων nou rpoaomioθηκαν την ακερα τητα της Μακεδονίας πλoίσιο αυτό εντόσσονται οι δερευνητκές επαφές που εγναν λου Αλεξάνδρου 97, 53100 Φλρινα ή στην ηλεκτρονική
να παρευρεθούν στις λατρευτικές εκδηλσεις του Πισοδερίου . στις ξενοδοχειακές μονάδες του νομού μας .
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέοουν υπογεγραμμένη
των ατόμων σε 10 Περιφέρειες της χρας στε να υπάρξει αno - αίτηση δηλνοντας τα στοχεία επικονωνίας τους , στο πρωτόδιεύθυνση [email protected]