Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
0ιρΡFAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12366
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Η Κομισιόν ενέκρινε το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετπιση των κόκκινων δανείων
Πράσινο φως για το Σχέδιο Ηρακλής
Τουρκική εισβολή
στη Συρία, ανίπτει
τας χείρας του ο Τραμπ
FT: Η Ελλάδα
ΤΡΑΝΕΣΑ
ΠΕΙΡΑΟΣ
στο κλαμπ
των αρνητικν
Eurobank
Στο έδαφος της βοραιοανατολικής Συρίας βρίσκονται
εδ αι λίγες ρες χερσαίες δυνάμεις του τουρκικού στρα
Του εξαπολύοντας την τεελική φάση της επιχείρησης Πηγή
Ειρήνης όπως την έχαι ονοματίσει η Αγκυρα.
181 οι στόχοι που επλήγησαν λένε οι Τούρκοι και άμσχοι
ανέμεσα στους νεκρούς λίντ οι Σύροι.
Ο Τραμπ εξaκολουθεί να διατηρα μια αλλοπρόσαλλη
στάση καθς μίσα σε λίγες ρες από τη μια χαρακτήρ.
σε εκακή ιδέα Τις ενέργειες ης Αγκυρος επαναλομβάνοντας ηις απελές του για εξολόθρευσης της τουρκικής οικονομίας και από την άλλη υποστήριξε όπ μας αpέσουν οι
Κούρδοι αλλά δν μας βοήθησαν στον Β' Παγκόσμιο Π .
λεμο , δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία .
αποδόσεων
1 την έκδοση εντόχων γραμ .
, ματίων με αρνητικό επιτό 'κιo, για πρτη φορd στην
ιστορία της Ελλάδας , αναφέρoνται οι Financial Times .
Το κλαμπ των χωρν πον πλη
ρνονται για να δανειστούν από
τους επενδυτές έχει ένα απρόσμενο μέλλον: την Ελλάδαν σχολιάζει
ο αρθρογράφος
Αλλά το ορόσημο- μαζί με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο "Ηρακλής" της ελ 'ληνικής κυβέρνησης για τη μείωση των " κόκκινων δανείων"
των ελληνικν τραπεζν .
Το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει κρατικές εγγυήσεις ύψους
9 δισ. ευρ, έχει στόχο να βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να
καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από τα " κόκκινα δάνεια" .
Το σχέδιο αυτό αποτελεί μία συστημική λύση εμβέλειας για τη
ριζική αντιμετπιση των κόκκινων δανείων που θα μεισει τον
όγκο τους , ο οποίος στερούσε τη ρευστότητα από την αγορά.
Είναι μία λύση που στηρίζεται στην αγορά γιατί αντλεί τα κεφά.
WEF: Ουραγός στην
έκδοση 10ετούς ομολόγου την Τρο
τη σε χαμηλή απόδοση ρεχόρ της
τάξης του 1,5%- είναι επίσης σημάδι ότι έχει ενισχυθείη εμπιστο σύνη των επενδυτν στις πο0ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα
Σταθερά μεταξύ των οικονομιν οι οποίες δεν κατορθ .
νουν να καταστούν ανταγωνστικές βρίσκεται η ελληνική,
σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομ
κού Φόρουμ (WEF) για το 2019
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται στην 59η θέση για το
2019, έχοντας χάσει δύο θέσεις σε σύγκριση με το 2018,
παρά το όπ έχει κατορθσει να εξίλθει των μνημονίων και
έχει σίλθα σε πορεία ανάκαμψης .
Κορυφαία , από πλευράς ανταγωνισμού, οικονομία πο.
γκοσμίως είναι αυτή της Σιγκαπούρης , καθς κατόρθωσε
να ξεπεράσει την αντίστοιχη των ΗΠΑ, εν την πρτη πε .
ντάδα συμπληρνουν αυτές Των Χονγκ Κονγκ, Ολλανδί.
ας και Ελβετίoς
πτικές της ελληνικής οικονομί
as , που σύμφωνα με τις εκτιμή
σεις της κυβέρνησης αναμένεται
να παρουσιάσει ανάπτυξη 2,8%
το επόμενο έτο αναφέρεται στο
δημοσίευμα . Από παρίας της αγο λαια από τους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φοροι και
λογούμενο και τον κρατικό προϋπολογισμό .
Χάρη στο σχέδιο Ηρακλής", οι τράπεζες θα μπορέσουν να
εξυγιάνουν γρήγορα τους ισολογισμούς τους και να στραφούν
στον πραγματικό τους ρόλο , που είναι η χρηματοδότηση της
πραγματικής οικονομίας .
ράς ομολόγων γίνεται μέλος του
κλαμπ των αρνητικν επιτοκίων.
ΕΦΚΑ: Επιστροφές
σε λοναριασμούς επαγγελματιν
In δημοπράτηση νέων έργων
ζητούν οι κατασκευαστές
ΔΕΠΑ: Το νίσ νια αποκρατικοποίηση Τέλη Οκτωβρίου
ηιστροφές από τον ΕΦΚΑ βλέπουν , στους λογαυρασμούς τους πάνο από 86 χιλιάδες ελεύθερι επαγ
γελματίες . Όπως αναφέρεται σε σχετιχή αναχοίνωση του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) , πρ κειται για ποσά που έχουν προχύψει από την εκαθάρ .
ση των ασφαλιστικν εισφορν του 2015. Συγκεκριμένα
θα πιστωθούν 100.695.867,69 εκατ . εvp στους λογαρια ομούς 86.187 ελεύθερων επαγγελματιν .
Την δημοπράτηση νέων έγγων ζήτησαν ι εχπρό σωποι του κατασκεναστικού τομέα, σε συνέδρο .
που διοργάνωσε το ΤΕ.Για ένδεια όσον αο
ρά τα έργα κάνουν λόγο οι κατασκευαστές καισημει .
νουν: Την περίοδο 2016. 2019 δημοπρατήθηκαν έγγα
αφορά στα ΕΛΠΕ, είπε ότι προβλέπεται ο περιορισμός | 3,2 δισ. και από αυτά τα 2,3 δισ. είναι μπλοκαρισμένα ,
εν μόνο για τα 900 εκατ. έχουν υπογραφεί συμβάσεις.
νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση της
ΔΕΠΑ θα κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη Οκτω
βρίου όπως ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης . Ο
ίδιος σημείωσε ότι δεν αποκλείεται να πωληθεί και το
100% των μετοχν που κατέχει το Δημόσιο . Σε 0,τι
του μεριδίου του κράτους .