Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαnd
τον τόπο του
npenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δονήτς-Ειότης Δanθντής ΒAΣ ΕΡΒ4 Enς 50 Ap φήλυ 1557 Πμή 0Ε0 αιμ .lορκή 11 0πυkία 2019
ΜΠΕΙΤΕ ΤΩΡΑ..
ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
ρός ρeς ότιοu , με πρωτο . να φάρμακα στα κα
βουλία των αμερικα . ta τόους συστήμα .
που τον τοποθέτησε σκανδάλου της Νoτar
eπικεφαλής της ΕΥΠ,
tis . Eίναι ενα npόωno
σχολη- νν ανταγωνιστν τα υγrίoς , Να εpευ - και
μετέρειτα
nου έχε γελοιοοηθεί
της ελβετικής αυτής νηθούν τα Πέραν του ξεσκονιστήρι
του πλήρως στον δημόσο
οβαρά , η nολιτιή φαρμακοβιομηχανί - Παnaγγελόπουλου.
ηγεσία κι η δικαιο- ας , έχουν anoκαλυ . ο Παπαγγελόπουλος ,
Τσίπpα nοu τον έκανe βίο της χρας , Οι
και τmουργό , δεν είvαι
γελοιότη τες του δεν
σύνη, με την υτηαρφθεί ο τρόποι με πρην γλυφτης του το pείζoν ητούμενο έouν τελειωμ .
κτή πλευρά του τους οnοίους εξα . Κστα Καραμανλή , στην υnd εση του
σκανδάλου της Νο-oφάλιζε nρoνομιακή
vnrtis . Όπως συνέβη μεταχείριση , χρε .
σε όλες tις άλλες χ - νοντας υπερτιμημέ ννέχεια στη σελ. 7
lάρι ο
1ΜΑΣΣΑΒΚΑΣ
Η 1. ΤΟΜY Πρέβεος σε συνεργοσία.
nς δομές του Δάμου
Με αφορμή την Παγκόσμα Ηpέρα Ψπική Υείας
Enμέρωσαν τους ολίες στο Ιστορκό Κέτρο τν Δρο
Για το Παραλήρημά του
Έχει την πλήρη κατανόηση μου
Δήλωσε ο Αντ. Eaμαράς για τον Δημ . Παnaγγελόnouλo
| συνεχα στη σελ.
ΤΟ ΑΥΤΟΤΑΡΑΧΟ ΤΗΣ ΠΡΕBΕΖΑΣ ΣΤΟ 0ΡΕΝ TV
"ΑΛα σκεδίαζαν κα oλις
τους βγήκεr σκοnίοσε ο nρm
anavτντος
Η Να Ενωση Ξενοδόχων Π.Ε. Πρέβεζος
συνεχίζει
nρueunoupγό.
δυναμικά με στρατηγικό
στην εniθεση εναντίον του an
σκεδιασμό και εmoνή για την προβολή του
τον ttως ανannpωτή unouργό
Νοpoύ poς αλλά και για την npoβολή των
τonκν μας nρo1όντων
tuτonoinση αυτν.
Δικαιοσύνικ στη συζήτηon στη
ΒοuM για την σκευωpίo Μovtt .
συνέχεια στη σελ14
| σννέχεna στη φλ. 16 |
Η Αλάδα δανείστηκε με αρνητικό επτόκο
Αυτός είναι
ο Τσίπρας
Κάτι ασύλληπτο μόλις Πριν έναν χρόνο"
Τόνσε ο Πρωθυουργός μιλόντας μμ φθρράφο ης Να York Tines
Με ανάρ τησή του
στο Twitter o Αλ.
ΔοΧτό το Μητοοτάκης κατά
ενδεχόμε - τη διάρκεια ανο .
Ανο να υ - χτής συζήτησης με
Τσίnρας
σημεινε.
"Η ειoβολή
της Τουρ
κίας στη !
Βόρεια Συρία είναι Παράνομη . Θα οδηγήσει σε nερατέρω anooτθερο noίηση την Περιοχή καθς και σε ε νίσχυση των προοφυγικν ρον
αpΟpoγράφο
εφημερίδας
nαpά tο γεγονός ότι , New York Times .
όnως εi, όταν a -Ρότζερ Κοέν στο
ναλάβαμε τη δακυ . ηλαίσιo tων εργ βέρνηση υπήρχε δη, οιν τοu Λthens
Π0CΓ μοσιονομικό κενό , Demoerncy Forum.
ndpξε
nλεόνασμα το 2010 της
επnλέον tον
άφησε ο Κυριάκος
νέχεστη σεν
ννέχεα στησε
στο Αιγαίο!