Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟKΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ap. φύλλου 680-11.969
Βρυτής - Νικόλους Καραθάνος 1951-1974 Ιδωκτήρια - Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
Περίοδος ' (1974)
0.50 ε
Συλλήψεις για καλλιέργεια
Ωφελείν χρη
Ελληνισμός
Εκδήλωση στη Δράμα
για την Παγκόσμια
και κατοχή ναρκωτικν
και ορθοδοξία
(Η Σοφία και η Πίστη των Ελλήνων)
ουχί βλαπτείν
Ημέρα Λευκού
Μπαστουνιού
Βόλτα στα πεζοδρόμια της πόλης
και εικονικές κλήσεις γα καθαράν
πεζοδρόμια!
σε Δράμα και
"Οι ταγοί οφείλουν να λένε γυμνή
την αλήθεια σ' αυτούς, που διοικούν"
Του κ . r. Χατζόπουλου , τ. Λυκειάρχη
Γράφα ο Ιωάν νης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γοςεα
Επίτμος Δι οικητής της Σ.Σ.Ε.
Αλεξανδρούπολη
συλ. 5η
σελ. 5η
σελ. 3η
σελ. 3η
Στο Erasmus+ συμμετέχει
Απογοητευτικά τα στοιχεία
το 20 Νηπιαγωγείο Καλαμπακίου ! λειτουργίας της ανακύκλωσης
και το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας
Η απαλοιφή των στερεότυπων και των διακρίσεων και η ένταξη
προσφυγόπουλων στο σχολείο
Σήμερα στις 11.00 στο 1ο ΕΠΑΛ Δράμας και σης 18.00 στο 20
Νητιαγωγείο Καλαμπακίου δύο διαφορετικές εκδηλσεις
Η διευθύντρια του 2ου Νηπιαγωγείου Καλαμπακίου στον n.Τ
στο Δήμο της Δράμας
Έκκληση από τον αντιδή μαρχο για συμμόρφωση των πολιτν
στους κανόνες ανακύκλωσης
Σχεδιασμός από τον δήμο Δράμας για ενημερωτική καμπάνια,
επιβολή προστίμων και προμήθεια καφέ κάδων
Του Θανάση Πολυμένη
στο πρόγραμμα Eres mus days και Eraomus
4+, συμμετέχουν δο
σχολεία από το Νομό Δράμας Το ένα είναι το 20 Νηπιαγωγείο Καλαμπακίου και
το άλλο το 10 ΕΠΑΛ Δράμας Τα δύο οχαλεία , υλοποούν δύο διαφορετυές
δράσες και οήμερα Παραοκeuή 11 Οκτωβρίου, πρόκεται να τις παρουστάσουν
στα σχολεία τους
Έτο, σήμερα το πρωί στις
1100, στηναίθουoα εδηλ
σεων του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας
επί της οδού Αδρανουπόλεως , θα γα η πapoυ οίαoη
του προγράμματος Όpon
Minded Θonormtion" , το
οποίο υλοποιείται από τον
Σεπτέμβρω του 2018 και
ολοκληρνεται τον Αύγouστο του 2020 μ συντονστικό σχολείο το 10 ΕΠΑΛ
Δράμας και εταίρους, σχο- Απόσωστερά η κα Κστερίνο Τσiς πνη aιη κα Μορα Κου.
λεία από τις χρες Βουλγα - Τούπη από Το 20 Νητιογωγείο Καλ ομπαον
ρία Πορτογολία Ρουμανία
και Τουρκία Θέμα του προγράμμμτος είναιη αταλαφή των στερεότι- οποίο θα περιλομβάνει δύο μέρη: στο
πων και των δακρίoeων κάθε είδους πρτο μέρος μα παρουσίαση για τους δ
(φυλετικν , σεξιοτυκν , θρησκευτκν , κονωνκν.
Το 20 Νιιαγωγείο Καλάμτωνίου, θα πα - και μαθητές από τις δράσες στις ατοίες
ρουοιάσεα τη δράση σηις 18.00 το απόγευμα έχουν συμμετάσχει.
Της Σουζάνας Θεοδωρίδου
πογoητευτικά παραμένουν
τα στοιχεία για τη λειτουρ
γα της ανακύκλωσης στο
δήμο της Δράμας, εv ότως επεσήμανε στη συνέντειξη τύπου που
παραχρησε ο αντιδήμαρχος Καθαρότητας , κ Κυριαίδης, πολλές
φορός γίνεται με λανθασμένο
τρόπο, με στοτέλεσμα να αυρεται στην ουσία η
όλη προστάθεια.
Ηδη έχα προγραμματιστεί να ξeκινήσι
ενημερωτική εκστρατεία για την ανακύκλωση και τη σωστή
διαείρση των απορ
ρμμάτων από τους
δημότες και όηως χα
pακτηρωστικά τόνσε ο
κ. Κυρακίδης, ακολούθως και με την
eλευση μίας περιόδου
χάρα ος , θα ξεανήσει
η ειβολή προστίμων σε όσους δε συμμορφνονται με
τους ισχύοντες κανόνες
Αυτό που διατίστωσε ο αντιδήμαρχος Καθαρότητας του
δήμου Δράμας, ο στοίος προ ηερν αολούθησε το δρο μολόγο αποιομδής της ανσχύκλσης του δήμου Δράμας,
στε να καταγράψα τις ανάγκες και τα προβλήματα που
υπάρχουν κατά τη διάριεια αποκομδής των σκουπιδιν,
ήταν ημη τήρηση των κανόνων αναικύκλοσης από πολλούς
συμπολίτες μας
Δυστιχς σε πάρα πολλά στμεία μέσα στους κάδους ,
διαιστθη κε ότι υπήρχαν μη αναυκλσμα υλικά , τα
στοία δημουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στα ήδη αν κυκλσμαα ικά που υπόρχουν στους
εργοστάσιο rou γίνετα η αολογή των αναυκλσαμων
υλικν Αυτά που εντοπίσαμε μέσα στους μπλε κάδους
ήταν αποφάγια, φελιζόλ ηλεκτρικές συσκευές , ρουχσμός, χαρτά υγείας , ρολό κουίνας , nuδκές πάνες, δοχείαπου πεμέχουν μέσα υπολείμματα από λάδι τυρίκλη
στασμένα γυαά και δάpopα άλλαμη αναιλσμα αν
Τικείμενα -, επισημαίνε οκ Κυραίδης
Η υτηρεσία Καθαριότηπας του δήμου, ετομάζει ενημερωτικό φυλλάδω το οποίο θα διανεμηθεί σε όλους τους
Τολίτες της Δράμας , κα θα αναγράφεται αναλυτικά ποια
είναιτα ανοικλσμα υλιν
Eυνα πετάμε στον μπλε και στον πράσνο κάδο .
οι χάρπνος κούτες δημουργούν πρόβλημα
Οιχάρτιες κούτες , όπως επεσήμανε ο αντιδήμαρχος
δημουργούν είναι ένα εξσου σημαντικό πρόβλημα, καθς
πλήθος συμπολιτν μας Τις τοποθετεί μέσα στους κάδους
χωpίς να ις σκία με αποτέλεσμα να καπαλαμβάνουν όγκο
και να μην χωράνε άλλα αναυκλσμα αντικείμενα Φα
νόμενο βέβαια που ενταπίζεται κυρίως στο κέντρο της
πόλης, ότου κυρίως πλήθος συμπολτν μας τοποθετεί
τις χάρτνες καύτες έξω από τους κάδους δημουργντας.
κα πουα αποpρίμματα θαπρέστο Νηιαγωγείο στο Καλαμπάκι και το
ους τους eάταδευτκούς και στο δεύτερο , η
εμπερία που έχουν ατοκτήσ οαταδευτικοί
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
στως θέλωνα κάνω έκληση Τpος όηκοους, -nροτ ογκδης συpούς και ταυτόχρονα δεν εξμπηρτί τους
: τους συμπωλίτες
υπαλλήλους της υπηρεσίας του δήμου.
σελΑη
μας στε να μτορέσουν
να συμμορφωθούν
στους κανόνες της ανακύκλωσης, έτα στε τα
υλικά που ρίχνουν μέσα
στους μππλε κάδους να
είναι καθαρά ανακικλαμα, στενα μην δημσυργείται πρόβλημα στα
υπόλοτα λκά nou ανακυκλνονται σωσπά και
ΙAΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα ιλα 6ης αξρπέoα
μαθρίπνστρντο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν ..A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Oyslexia /ίcenters
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή tήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
wwwdysloχtacentors.gr
Νέες υπερσύγκρονες υπηpεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν
Αξιολόγηση
Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης οnακόνσης
ηεξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. ΥnέpnχoΤήplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonαντογράφος
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ν Δυσλεξίας
ν Διάσπασης προσοχής (ΔΕΠ.)
Na Διεύθυwon
T. Παπανδρέου 34-2οs Οροφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη: 25210 22425, Fax: 2521022413
email: [email protected]
Περικλέους ΚάΒδα 6, Δράμα
25210 30 011

Τελευταία νέα από την εφημερίδα